Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
7.Rozpočtové určení daní a jejich správa a struktura

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

7/Rozpočtové určení daní a jejich správa a struktura Upravuje zákon o rozpočtovém výnosu některých daní Rozlišujeme:výlučné daně sdílené daně dále můžeme rozlišitnepřímé daně (DPH, spotřební daň) přímé (majetkové) daně z příjmů, nemovitostí, převodu nemovitostí, dědická, darovací, silniční Daňové výnosy krajů - 8,92% u sdílených daní Podíl jednotlivých krajů je upraven v příloze číslo 1 zákona. Nejvíce Středočeský, nejméně Praha. Podíl je ocenění výdajů spojených s přenesením působností na kraje (nesouvisí s rozlohou ani počtem obyvatel) Druhy daní:výlučné– daň z právnických osob, kdy poplatníkem je kraj sdílené -DPH, daň fyzických osob ze závislé činnosti odváděné zaměstnavatelem, daň fyzických osob vybíraných srážkou, daň právnických osob § 3 zákona :-daň z příjmu práv.osob, kdy poplatník je kraj výlučná DPHsdílená Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnostisdílená Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkousdílená Podíl z 60% celostátního hrubého výnosu na dani z příjmů fyz. osobsdílená Daň z příjmu právnických osobsdílená Daňové výnosy obcí - 20,59% u sdílených daní Podíl upraven v příloze číslo 2 zákona dle velikostních koeficientů Vychází se z přepočteného stavu obyvatel uvádí Český statistický úřad. % pro jednotlivé obce určuje MF vyhláškou. daň z nemovitostí- výnos obce, kde se nacházívýlučná daň z příjmu práv. osob, kdy poplatník je obec výlučná DPHsdílená Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnostisdílená Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkousdílená Podíl z 60% celostátního hrubého výnosu na dani z příjmů fyz.osobsdílená Daň z příjmu právnických osobsdílená 30% ze záloh od fyz.osob se sídlem v obcisdílená Podíl 1,5% z fyz.osob, závislá činnostsdílená Spotřební daněmimo minerálních olejů SRvýlučná Z toho minerální oleje (SR a SFDI )sdílená Převod nemovitostíSRvýlučná DědickáSRvýlučná DarovacíSRvýlučná SilničníSR,SFDIsdílená

Témata, do kterých materiál patří