Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


2. Tržní ekonomika (2)

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (68,51 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Tržní ekonomika Trh Je to určitý prostor, kde se setkávají kupující a prodávající. Dochází zde ke směně. Chápeme ho: Prostorově – jako místo, kde se setkávají prodávající a kupující (obchod, tržiště,…) Funkčně – spojení nabídky a poptávky v určité oblasti např. trh práce, trh surovin, trh kapitálu… Základní pojmy: Trh = místo kde se setkává nabídka s poptávkouZboží=služba nebo statek určený ke směně na trhuBarter = směna zboží za zboží DomácnostFirmyStát Tržní subjekty = Druhy trhů: Trh spotřebních předmětů – určené ke konečné spotřeběTrh výrobních prostředků – (materiál)Trh práce – nabídka a poptávka po práciFinanční trh Členění trhu: Podle území - místní - národní - mezinárodní Podle množství druhu zboží: trh agregátní – trh veškerého zboží (všechno)trh dílčí – trhy jednoho druhu zboží (osobní auta, trh práce..) Podle nabídky a poptávky: Nasycený– nabídka vyšší než poptávka (dostatek zboží)Nenasycený – poptávka vyšší než nabídka (nedostatek zboží) Segment trhu – rozdělení trhu na skupiny zákazníků (dle věku, vzdělání..) Nabídka množství zboží, které jsou prodávající ochotni dodat na trh při určité ceně, na určitém místě a v určitém časeagregátní – nabídka veškerého zboží na trhudílčí– nabídka jednoho druhu zboží od všech výrobcůindividuální – od jednoho výrobce určité zboží Zákon nabídky – s rostoucí cenou roste nabídka Q P Faktory ovlivňující nabídku: Výrobní náklady Dražší suroviny a energie Zvyšování mezd Snižování nákladů zaváděním nejnovějších technologií Vnější podmínky podnikání Přírodní faktory (počasí, roční období) Zásahy vlády (změny v zákonech) Organizace trhu – monopol X konkurence Změny cen komplementů a substitutů Komplement – jiné zboží spojené s nákupem sledovaného zboží např. auto a benzín Substitut – jiné zboží, které může nahradit sledované zboží např. pomeranč a mandarinka Poptávka je ochota a schopnost spotřebitelů kupovat statek nebo službu v určitém čase a místě a za určitou cenu Q P Agregátní poptávka– všichni po všem zboží ve státěDílčí poptávka – všichni lidi po určitém druhu zbožíIndividuální poptávka – poptávka jednoho člověka po určitém zboží Zákon poptávky – s rostoucí cenou poptávka klesá Faktory ovlivňující poptávku: Výše příjmů Mzdy zaměstnanců, úroky a zisky vlastníků kapitálu, důchody, sociální dávky. S růstem reálných příjmů se zvyšuje poptávka, zejména po předmětech dlouhodobé spotřeby Změna ceny substitutu Zvýší-li se cena substitutu, roste poptávka po zkoumaném zboží a naopak Změna ceny komplementu Zvýší-li se cena komplementu, klesá poptávka po zkoumaném zboží a naopak Velikost trhu Demografické změny v počtech a charakteristikách kupujících. Zvýšení počtu obyvatel vede k růstu poptávky po zboží Specifické faktory Móda Počasí, roční období Reklama Tržní rovnováha = poptávka se rovná nabídce. Rovnovážná cena – je to cena, za kterou se prodává a kupuje v případě rovnocenné nabídky a poptávky. Tržní rovnováha Střetávání poptávky a nabídky na trhu vytváří rovnovážnou cenu a rovnovážné množství. Vzniká tržní rovnováha, je to průsečík křivky poptávky a nabídkyTrh je místo, kde došlo ke střetu nabídky a poptávky a které oznamuje, že konkurenční trh se nachází v rovnováze, tržní síly vyčistily trh od přebytků a nedostatků Přebytek zboží Při přebytku nejde výrobek na odbyt Vzniká soutěž mezi prodávajícími, chtějí-li výrobky prodat, musí snižovat cenyTím však také klesá nabízené množstvíU kupujících snížení ceny vyvolá zvýšení poptávky Nedostatek zboží Při nedostatku vzniká soutěž kupujících, neboť jsou ochotní koupit výrobky i za cenu vyššíProdejci na tuto skutečnost reagují zvýšením cenyVýrobci zvýší nabízené množství a nedostatek se snižuje Selhání trhu existence nedokonalé konkurence (vznik monopolů)existence veřejných statků (školství, zdravotnictví)externality trhu a)negativní (životní prostředí) b) pozitivní (plyn, včely, cesty, elektronika..) Když je nabídka vyšší než poptávka, vzniká přebytečná nabídka, která má za následky: Nadměrné zásobyPokles cenyUkončení produkce daného statku/služby a přechod na jinýUkončení činnosti některých podnikatelů =tím se nabídka sníží, poptávka se zvýší Když jenabídka menší než poptávka, vznikáneuspokojená poptávka, kteráse projeví: Zboří rychle mizí ze skladů, obchodů..Nabízejí se úplatkyCeny rostouPodnikatelé zvyšují produkciObjeví se noví podnikatelé v daném oboru = tím nabídka roste, poptávka se snižuje Konkurence = boj ekonomických subjektů (firem), které se střetávají na trzích a bojují mezi sebou o splnění vlastních cílů (nabídka, poptávka) konkurenci cenová(snižování ceny)konkurence necenová (kvalita, rychlost, reklama, ochota..) Dokonalá konkurence všichni nabízející své zboží na trhu mají stejné podmínky nikdo nemá výsadní postavení vůči ostatním všichni kupující mají na trhu stejný přístup a nerozlišují se značky jediným rozhodujícím kritériem jecena Nedokonalá konkurence Na trhu existují monopoly či monopsony Formy nedokonalé konkurence: monopolní konkurence– na trhu existují firmy s dominantním postavením, ale současně zde působí i řada menších konkurenčních firem oligopol –na straně nabídky existuje několik málo velkých výrobců s dominantním postavením, mají ekonomickou sílu monopol –mezi prodávajícími existuje jeden, který má výsadní postavení na trhu rozlišujeme:Administrativní monopol– má od státu povolení Absolutní monopol – zná recept na výrobek Formy monopolů: Kartel= dohoda mezi samotnými konkurenty (cena, dělení území .. )Syndikát = dohoda o společném nákupu a prodejiTrust = propojení konkurentů ve výrobní operacibývalé konkurenční firmy jsou na sobě závisléKoncern= nejvyšší forma, firmy se propojují v celém rozsahu činnostiJde o – fúzi – spojení dvou rovnocenných partnerůAkvizici – větší koupí menší Antimonopolní úřad – dohlíží nato, aby monopoly „hrály fér“

Témata, do kterých materiál patří