Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1.-Mezinárodní-ekonomická-integrace-EU

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,91 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Mezinárodní ekonomická integrace Dnes již nelze žádnou ekonomiku, ani extrémní (KLDR) považovat jako samostatnou izolovanou bez vazeb na okolní země. Vzájemné vztahy mohou být buď to bilaterální (dvoustranné) popř. v rámci mezinárodní organizací nebo multilaterální (mnohostrannou). Dochází ke stále těsnějšímu propojování z řady důvodů (dochází k vytěžení surovin, potravinová nedostatečnost, nedostatek vody, klimatické změny, porušování ekologických principů a smluv, migrace, válečné konflikty, ekonomická nestabilita). Stále silněji se prosazuje potřeba vzájemné spolupráce díky dynamickému vývoji a věděcko – technickému pokroku ve všech oblastech. Garantem mezinárodních vztahů by měla být OSN, která zastřešuje řadu organizací, institucí a orgánů, které vyvíjejí vlastní činnosti, měla by zajišťovat státní suverenitu jako základní princip mezinárodního práva. Vznikla OSN v roce 1945,ČSR člen od počátku,hlavní instituce: UNESCOUNICEFWHO (zdravotnická organizace)ILO (organizace práce) Do systému například patří mezinárodní měnový fond, světová banka. Disponují řadou prostředků pro udržení míru, např. rada bezpečnosti může uvalit na některou zemi sankce (viz. na Rusko, Severní Koreu,…) vysílají pozorovatelské mise. Mimo tyto organizace jsou také organizace vojensko-politické např: NATOINTERPOOLSvětová obchodní organizace (VTO, dříve GAT)G8 (USA, Kanada, Rusko, Japonsko, Německo, VB, Itálie)Červený křížOrganizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OICD)Evropský soud pro lidská práva, evropské sdružení volného obchoduOrganizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OPEC)EU Evropská unie Počátky unie, respektive sdružování Evropy lze spatřovat již od cca16. stol, kdy Jiří z Poděbrad zvažoval založení jednotného spojeného království, neprosadilo se však nic (vliv válek). Posléze po každé větší válce nastávala atmosféra vzájemného sdružování = posilování, nejsilněji se to projevilo ve20. stol. jak po1. sv. válce tak více po2. sv. válce, kdy fr. Ministr zahraniční Robert Šuman vyjádřil dekleraci na spolupráci v (Montaně) v dubnu1951 na základě této deklarace vznikloESUO (evropské sdružení uhlí a oceli) po válce postavil Evropu „na nohy“, ESUO podepsali BENELUX, Francie, Itálie, Německo. 25. 3. 1957 těchto6zemí založiloEUROATOM společenství, které mělo za cíl mírové využití atomu. Obě organizace v březnu1957 podepsali Římské dohody vznikEHS (evropské hospodářské společenství). Tyto země byly skutečně ekonomicky nejsilnější země Evropy. Sdružily se s cílem společného trhu, který zajistil volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob. Jejich cílem bylo dosažení celní unie. EHS se zdárně vyvíjelo a zařadilo do svého programu sociální a environmentální politiku (ochrana ŽP). 1979 byly první volby do evropského parlamentu, od té doby se co5 let konají volby. EHS se začalo rozšiřovat. Velká změna nastala v roce1989, po pádu Berlínské zdi došlo ke sjednocení Německa a Evropa se vymanila ze Sovětského područí. Začaly přistupovat nové země a roku1991 (zanikl SS) byla Maastrichtu podepsaná smlouva, kde se mimo jiné přejmenovává EHS na EU. Dochází k dalšímu rozvoji, přistupují Finsko, Rakousko, atd… 1999 vznik eura, jednotné měny a spolu s nímEUROZÓNA. 2004 EU se rozšířilo o další země, ČR, Rumunsko, Bulharsko. Postupem času se EU dále rozšiřuje na dnešních28 zemí. Do unie se dále chtějí přihlásit další země, Makedonie, Černá Hora, Albánie, Turecko. (Belgie, Bulharsko, ČR, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko) Orgány EU: Rada EU – říká se jí rada ministrů, je hlavním rozhodujícím orgánem v unii. Je tvořená ministry dané země. (letos předsedá Estonsko, příští rok Bulharsko) Každého zasedání se zúčastňuje ministr každé členské země agendy, které se projednává.Evropská rada – je složená z prezidentů případně předsedů vlád členských zemí. Schází se minimálně4x ročně. Předseda komise se zúčastňuje jednání. Je to setkán nejvyšších představitelů, kteří mají řešit naléhavé mezinárodní otázky. Předseda bývá označován jako prezident unie (prezident rady je Donald Tusk)Evropský parlament– je to volený orgán, který má momentálně751 členů (europoslanců, Kelner, Tošenovský, Kateřina Konečná). V čele parlamentu je předseda parlamentu (Ital, Antonio Tajani). Vykonává politický dohled nad činností a mají možnost podílet se na legislativě. Členové jsou voleni na5 let. Jejich zasedání se konají ve Štrasburku, anebo v Bruselu. Mají výbory, kde se projednává práce všech oborů unie. Europoslanci se sdružují podle své politické příslušnosti do frakcí, které se odlišují svým ideovým zaměřením.Europoslanci u násPetr JežekKateřina KonečnáJaroslav ŠtetinaPavel SobotaJan KellerEvropská komise– je to orgán, který není nikým volen, je pouze jmenován na 5 let a prozatím má každá země svého jednoho euro komisaře. Euro komisař má na starosti danou agendu, nesmí hájit zájmy své země, ale výhradně zájmy unie. Předsedou parlamentu je Jean Claude Juncker. Náš euro komisař je Věra Jourová.Evropský soudní dvůr – sídlo má v Lucemburku. Cílem je řešit problémy v rámci unie ve smyslu kdy občan má pocit, že mu bylo ze strany unie ukřivděno.Evropský účetní dvůr– kontroluje, zdali byly dodrženy všechny příjmy a výdaje EU, mimo to dělá účetní závěrku, kterou předkládá každý rok ke schválení evropskému parlamentuOmbudsman –přijímá stížnosti občanů a institucí EU, pomáhá s jejich řešenímVýboryEvropský hospodářský a sociální výbor – poradní orgánVýbor regionůEvropskáinvestiční banka – zřízená na podporu méně rozvinutých regionů EU, sídlí v LucemburkuEvropská centrální banka – sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem. Zpracovává hospodářskou a měnovou politiku EU. Kontroluje měnovou politiku jiných zemí, zodpovídá za kurz eura

Témata, do kterých materiál patří