Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
10

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (95,09 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

10. Prodejní činnost Plánování prodeje stanoví se pro jednotlivá období (měsíce, roky, čtvrtletí) dál se určí kolik druhů a v jakém množství má být prodáno může se sestavovat také podle zeměpisných oblastí podstatnou částí plánu prodeje je plán prodejních akcí (např. plošná sleva po určité období) Sestavuje se podle: Rozbory prodejních údajů z předchozích období V kterých oblastech se prodává dobře nebo špatněZda se daný druh prodává dobře nebo špatně Průzkum poptávky, je hlavním podkladem, vycházíme z požadavků odběratelů a uzavřených smluv Zvláště u nových produktů Prodej mezi podniky v tuzemsku Průběh tuzemského obchodního případu případné reklamace poprodejní služby zabezpečení dopravy příprava dodání, expedice vyřízení objednávky uzavření kupní smlouvy dodání zboží placení uzavření kupní smlouvy při prodeji obyvatelstvu dodáme zboží proti hotovému zaplacení buď bez předchozí objednávky (prodej vystavěného zboží) nebo na objednávku (podobné jako při prodeji podnikům), kupní smlouva může být uzavřena ústně; při prodeji organizacím nejčastěji zašleme nabídku – buď sami od sebe nebo jako odpověď na poptávku, na nabídku odběratel odpoví objednávkou, kterou potvrdíme, a tím vznikne kupní smlouva písemně; součástí kupní smlouvy mohou být všeobecné podmínky (určují, kterým právem se smlouva řídí, jak budou řešeny poruchy plnění apod. Kdo provádí vlastní prodej podniky mají většinou vlastní organizační útvar, který se zabývá prodejem (prodejní útvar) v tomto útvaru mohou pracovatprodejci(uzavírají obchody, nemusí nabízet celý sortiment, ale specializují se na určitou část, mohou pracovat jako obchodní cestující- cesťáci; tito lidé nabízí zboží přímo na místě, nemusí být vždycky zamci společnosti, ale mohou také pracovat jako OSVČ, často jsou placeni podle toho, jak plní plán)merchandiseři (jeho náplní práce je především působení na zákazníky, zajišťuje jejich informovanost o zboží, novinkách, reklamních akcích; zabývá se propagací produktu), key account manager (zaměřuje se především na klíčové zákazníky – nejdůležitější – supermarkety apod.) prodej se často provádí prostřednictvím e-shopů i firmy mohou mít vlastní e-shopové stránky, pro rychlou nabídku prodejních akcí jsou také vhodné slevové servery vyřízení objednávky spokojenost zákazníka je především ovlivněna: jak rychle dokáže prodejní oddělení zpracovat objednávkykolika objednávkám dokážeme vyhovětzda jsem schopni dodat veškeré objednané druhý a v požadovaném množstvívyřízení objednávky ovlivňuje především velikost zásob, základem uspokojení zákazníka je že musíme mít na skladě dostatek žádaného zboží, proto prodejci požadují aby zásoby na skladě byly největší na druhou stranu velké zásoby vážou velké peníze, jsou vysoké náklady na skladování apod. Metody optimalizující dodání a dopravu alternativní plnění objednávek – principem je že dodávka může být provedena z několika různých místspojování zásilek – vychází z toho, že je efektivnější dopravit najednou větší množství (sdružování zásilek - podnik shromažďuje objednávky na menší množství zboží a vyřizuje je najednou ve chvíli kdy toto množství naplní dopravní prostředek; termínované zásobování – zboží se dodává v přesně stanovených termínech)systém plynulého zásobování a systém rychlé odezvy – tyto systémy jsou založeny na úzké spolupráci mezi obchodníkem a dodavatelem, obchodník průběžně sleduje a zároveň o této velikosti informuje dodavatelesystém řízení zásob dodavatelem – dodavatel přebírá úkony spojené s objednáváním Velké obchodní řetězce mají své vlastní distribuční centra – příkladem distribučního centra Kauflandu u Olympie Olomouc – do distribučního centra přijíždí kamiony naložené zboží, zde se zboží vyloží a roztřídí pro jednotlivé konkrétní prodejny, je jich malé množství protože dokáží zásobovat prodejny ve velkém rozsahu příprava dodání a expedicedodání proběhne co v nejkratším termínu nebo dohodnuté doběv den dodání se provede expedice, expedice = vyskladnění a naložení na dopravní prostředek; o vyexpedování zboží informujeme zákazníka, při expedici se vystaví dodací list a faktura (daňový doklad)pokud bylo zboží zaplaceno předem, byla vystavena zálohová faktura, na vydané zboží ze skladu se vystaví výdejka, která se zapíše do karty zásob zabezpečení dopravyexistuje celá řada možností dopravy, vlastní výběr závisí na ceně, objemu zboží, vzdálenosti, druhu apod. lodní – přepravuje se největší množství objemu zboží na světě (námořní – dopravuje se především zboží z Číny – nevýhodou je, že je pomalá, výhodou je, že je levná; největší dopravní lodě jsou schopny naložit 15 000 kontejnerů, říční doprava – oproti kamionům - je ekologická) lodní doprava je ekologická pozemní doprava – silniční (jedná se především o kamionovou dopravu, výhodou je to, že se dostane téměř všude, je hodně flexibilní, nevýhodou je ekologie, havárie apod.) nebo železniční (nevýhodou – nedostane se všude, výhoda - ekologická) letecká – výhodou je velká rychlost, nevýhodou je vysoká nákladnostv případě menších zásilek se dá využít služeb (např. PPL) Dopravní doklady - jeden exemplár nákladního listu potvrzuje převzetí zásilky a druhý ji doprovází 5. Dodání zboží - pote co dodávka dorazí na místo určení ji odběratel převezme a na dodací list nebo dopravní doklad potvrdí skutečně dodané množství, zároveň dojde k předaní faktury- u složitějších výrobku jsou vyžadovaný další doklady:osvědčení – o kvalitě, zdravotní osvědčeni apod.záruční list – správně vyplněný a potvrzený prodejcem je podmínkou pro uplatnění reklamace 6. Poprodejní služby - instalace výrobku, poradenství, servis a náhradní díly 7. Řešení případných reklamacía)dodávka zboží není v pořádku (dodané množství, poškozené zboží, byl dodán jiný druh zboží) – jedná se o tzv. zjevné vady, v tomto případě se nejčastěji sepisuje protokol o vadách, závadu vyřešíme podle jejich povahy (například dodáme chybějící zboží, vyměníme chybně dodané zboží, můžeme nabídnout slevu); na uznané reklamace se odběrateli zasílá dobropis (fa se zápornou částkou) b)

Témata, do kterých materiál patří