Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Dlouhodobý majetek podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (34,12 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Dlouhodobý majetek Aktiva Hmotný (stroje, budovy) DlouhodobýNehmotný (licence, software) MajetekFinanční (kapitálové investice) Oběžný Peněžní formaZásoby - peníze- materiál - ceniny- polotovary - pohledávky- výrobky - krátk. cenné papíry- zboží - zvířata Pasiva Majetek pořízený z Vlastních zdrojůcizích zdrojů - základní kapitál- bankovní úvěry - emisní ážio- dodavatelské úvěry - vklady- emise obligací - zisk- přijaté zálohy 1. Hmotný Déle jak 1 rokCena nad 40 000KčOdepisuje seMovitosti a nemovitosti Členění DM: 3. Finanční Déle jak 1 rokCena neurčenaNeodepisuje seCenné papíry, dluhopisy, akcie 2. Nehmotný Déle jak 1 rokCena nad 60 000KčOdepisuje seLicence, patenty Způsoby pořízení DM: Nákupem nového nebo použitéhoBezúplatné nabytí (dědictví, dárek)Vlastní výrobaLeasingPřevodem z osobního vlastnictvíVkladem společníkůNovým zjištěním Splátky Hned od začátku v mém vlastnictvíNa různě dlouhou dobuPračky, ledničky Finanční leasing Nejmíň na 3 rokyHlavně autaAž po poslední splátce přechází do mého vlastnictví Operativní leasing V podstatě pronájemSplácím různě dlouhou dobu, ale věc nikdy není moje Oceňování DM: Pořizovací cena (cena pořízení + náklady – doprava, montáž)Reprodukční poř. cena (není doklad o koupi)Cena ve vl. nákladech (vlastní výroba bez zisku) Opotřebení: Fyzické (ježděním autem, rezaví)Morální (auto stojí v garáži a technicky zaostává) Odpisy: Účetní Pro vlastní potřebu firmy Upraveny zákonem o účetnictví Metodu výpočtu si firma volí samaDaňové Daňový náklad Ovlivňují výši daně z příjmu Metody stanoveny státem Upraveny zákonem o dani z příjmu Oprávky = součet všech odpisů Zůstatková cena = vstupní cena – oprávky Metody odepisování: Rovnoměrné R = vstupní cena * % sazba 100 Zrychlené První rok R = vstupní cena koeficient Další rokyR = 2 * zůstatková cena koeficient – počet let Funkce odpisů: Z pohledu podniku Nákladová ZdrojováZ pohledu státu Fiskální Rozvojová Evidence Pro kontrolu majetku (inventarizace)Pro odepsání majetkuPro přehled o fin. hodnotě firmyPro úhradu škod Vyřazení Úplné odepsáníV důsledku likvidaceDarováníProdejPřevod do osobního vlastnictvíKrádež, manko, škody Inventarizace Inventura První rok inventarizace Zjištění skutečného stavuPorovnání úč. stavu se skutečným Shoda Manko PřebytekPrověření a zjištění záhadVypořádání rozdílů Reprodukce Prostá (výměna stroje za ten stejnýRozšířená (výměna stroje za lepší)Zúžená (ze 2 strojů jeden prodám)

Témata, do kterých materiál patří