Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomický růst a hospodářské cykly

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (90,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

14. Ekonomický růst a hospodářské cykly Nejjednodušším způsobem vyjádření ekonomického růstu je srovnání dosaženého domácího produktu stávajícího roku s rokem předcházejícím. GDPt+1– GDPt= d G > 0 hrubý domácí produkt 1995 1994 produkt O ekonomickém růstu hovoříme tehdy, jestliže hrubý domácí produkt v roce t+1 je vyšší než v roce t ( což je rok minulý ). Ekonomický růst ovlivňuje: 1) ekonomickou sílu (je vyjádřena celkovým finálním produktem té které země) 2) ekonomickou úroveň (rozpočítává výkon na jednoho obyvatele; vyjadřuje růst v různé zemi) Tempo růstu G – ukazuje ekonomický růst GDPt– GDPt-1 G = * 100 v % GDPt-1 Ekonomický růst v modelu AS-AD roste hrubý domácí produkt při stejné (neměnné)cenové hladině(=nedochází k inflaci) AS – agregátní nabídka ( celková ) AD – agregátní poptávka ( Celková ) E – bod rovnováhy - nabídka i poptávka se stejně zvýší a hrubý domácí produkt je stejný KLASICKÁ RECESE :- klesá poptávka a nabídka zůstává stejná - sníží se hrubý domácí produkt SLUMPFLACE :- vzrůstá nabídka a poptávka zůstává stejná - sníží se hrubý domácí produkt Hospodářské cykly Hospodářský cyklus = je střídání období růstu s obdobím poklesu produktu a body zvratu hospodářského cyklu nazýváme VRCHOL a SEDLO.Od bodu sedlo odvozujeme jednotlivé fáze zvratu. V období vrchol je hospodářská aktivita vysoká a v období sedla je nejnižší úroveň hospodářské aktivity. KONTRAKCE – pokles výkonu ekonomiky RECESE – pokles ekonomiky je delší než šest měsíců DEPRESE – několikaletý pokles ekonomiky EXPANZE – fáze cyklu označující vzestup úrovně skutečného produktu. Dvě období :1) ekonomika se dostane nad úroveň ekonomiky minulého cyklu vzroste nad úroveň oživení – fáze OŽIVENÍ 2) ekonomika klesne pod úroveň ekonomiky minulého cyklu – fáze BOOM KRIZE – totéž jako pokles ekonomiky STAGNACE – ekonomika ani neroste, ani neklesá; zůstává na stejné úrovni VRCHOL – maximální úroveň dosažené ekonomiky SEDLO ( DNO ) – nejnižší úroveň završující kontrakci, následuje oživení - hospodářské cykly měříme od sedla k sedlu; mezi hlavní příčiny cyklického kolísání ekonomiky patří : -politické příčiny ( spojování hospodářských cyklů s politickými cykly, vznik politické krize ) -nedostatečná informovanost tržních subjektů a hospodářská politika vlády nebo centrální banky ( centrální banka je nezávislá na vládě ) -nestabilita ve vývoji poptávky

Témata, do kterých materiál patří