Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Financování podniku CR

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,2 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

18a) Financování podniku CR Náklady- v penězích vyjadřuje spotřebu výrobních faktorů VÝNOSY - oceněné výkony Členění N: a)dle objemu produkce -fixní - stálé, rostou skokem, nemění se -variabilní - rostou v závislosti na objemu produkce →proporcionální - v přímé úměře →neproporcionální -progresivní - rychlejší než objem -degresivní - pomaleji než objem, menší náklady b)zda jdou určit na kalkulační jednici -přímé - dají se stanovit, souvisí s výrobou určitého druhu výrobků - mzdy, spotřeba materiálu -nepřímé- nelze stanovit, výrobní, odbytová a správní režie c)dle účtové osnovy -provozní - odpisy, spotřeba materiálu mzdy -finanční - úroky, kurzové rozdíly d)dle místa vzniku -prvotní - ve styku s ostatními organizacemi -druhotné - v podniku, vlastní činností Cesty ke snižování nákladů - nákup levnějšího a méně kvalitního materiálu - využití odpadu- zvýšení norem, náhrada technikou, lepší a delší využití DMManažerské pojetí nákladů - manažeři nezohledňují fixní náklady, stejně existujíNáklady ušlé příležitosti - vznikají obětováním jedné možnosti ve prospěch druhé Nástroje finančního řízení Normy- stanovení potřeby výrobních faktorů Kalkulace - způsob stanovení nákladů a ceny Rozpočty: a) nákladů, výnosů a zisků b) platební schopnosti c) investiční rozpočet d) zakladatelský rozpočet Úkoly finančního řízení podniku: Získávat kapitál(rozhodovat o jeho struktuře)Rozhodování o umístění kapitáluRozhodování o rozdělení zisku Zdroje financování Krátkodobé - zajišťují běžný provoz - výplaty, závazky k zaměstnancům, státu,…Dlouhodobé - investování, rozšiřování nabídky, zisk, odměny zaměstnanců, příděly do podnikových fondůVlastní - vklad, akcie, odpisy, ziskCizí - dluh, který bude muset být zaplacen - úvěr Výhody cizích zdrojů: když nemáme vlastní, může být levnější Nevýhody cizích zdrojů: zvyšuje zadluženost podniku, vysoký podíl cizího kapitálu omezuje jednání managementu Zvláštní formy - leasing - faktoring - odkoupení krátkodobých pohledávek se splatností do 1 roku - forfaiting - odkoupení středně a dlouhodobých pohledávek, doba splatnosti nad 1 rok

Témata, do kterých materiál patří