Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Pracovně-právní vztahy

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (113,03 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Vztahy zaměstnavatel - zaměstnanec řeší tzv. pracovní právo. Zákoník práce, zákon o mzdě, zákon o kolektivním vyjednávání, zákon o zaměstnanosti, zákon o sociálním zabezpečení STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS Obvykle bývá součástí motivačního dopisu. Neuvádíme nepravdivé údaje - Neuvádíme údaje, které by nám mohly škodit - Nepíšeme ho jako souvislý text - Nepíšeme rukou, pokud to není výslovně požadováno - Nepoužíváme zkratky a neobvyklá slova - Neuvádíme údaje, které nemají žádnou souvislost s naší žádostí, zejména ne příliš osobní údaje - Používáme kvalitní papír a tisk - Používáme jednoduchý (v žádném případě ne zdobný nebo těžko čitelný font písma, jednu barvu písma a dva, maximálně tři typy písma) - Vyvarujeme se pravopisných nebo stylových chyb - PRACOVNÍ SMLOUVA Smí se uzavřít se zaměstnancem starším 15ti let - Za zaměstnavatele ji uzavírá pověřená osoba - Od 18ti let je možné uzavřít dohodu o hmotné zodpovědnosti - Smlouva musí být písemná ve dvou podepsaných stejnopisech - Pracovní poměr vzniká dnem nástupu do práce - Pokud ve smlouvě není zkušební doba, pak nemůže být uplatněna - Musí obsahovat: Den nástupu do práce ○ Druh práce ○ Místo výkonu práce ○ - Obvykle obsahuje: Termín a místo výplaty mzdy ○ Dobu trvání pracovního poměru ○ Kratší pracovní dobu ○ - Doplňkem smlouvy je mzdový výměr - Zaměstnanec má povinnost podrobit se vstupní zdravotní prohlídce, je-li vyžadována. Zaměstnavatel mu musí předložit pracovní řád firmy, délku dovolené, rozvržení pracovní doby a případnou konkurenční klauzuli. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Pracovní doba je v zákoně 40 hodin týdně. Doba odpočinku je veškerá doba v týdnu mimo pracovní dobu. PŘESTÁVKY V PRÁCI Nejpozději po šesti hodinách práce musí následovat třicetiminutová přestávka. PŘESTÁVKY MEZI SMĚNAMI Min. 11 hodin TÝDENNÍ ODPOČINEK, SVÁTKY - DOVOLENÁ Min. 20 dní/kalendářní rok Zaměstnanec má právo na min. 10 souvislých pracovních dní. Polovinu dovolené může zaměstnavatel nařídit. Dovolená musí být nahlášena v předstihu. Nárok na dovolenou vzniká, když vypracujete 22 dnů a to ve výši jedné dvanáctiny dovolené. Délka dovolené je jedna z nejžádanějších benefitů zaměstnanců. PRACOVNÍ SMLOUVA - DOBA URČITÁ Smlouva se uzavírá maximálně na tři roky a lze ji uzavřít maximálně dvakrát po sobě. DOBA ZKUŠEBNÍ Maximálně na tři měsíce. ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU A) dohoda B) výpověď C) okamžitá výpověď D) výpověď ve zk. době Dohoda se uzavírá stejně jako pracovní smlouva. Reguluje zákoník práce. Výpověď musí být zaslána písemně a doporučeně. Výpověď je dvouměsíční. ODSTUPNÉ je minimálně tříměsíční, může být i vyšší. Zaměstnavatel ji musí zdůvodnit a nesmí na toto místo vzít nikoho jiného. OKAMŽITÁ VÝPOVĚĎ písemná - musí obsahovat konkrétní důvod k výpovědi - s podobnou formou jako pracovní smlouva - zaměstnanec nemá nárok na žádné odstupné - nejčastější důvod okamžité výpovědi: alkohol - Ve zkušební době se nemusí uvádět žádný důvod. Zaměstnanec má právo skočit z okna. Dále pak na pracovní posudek (na požádání, na rozdíl od výskoku z okna) a zápočtový list. ZÁKAZ VÝPOVĚDI pracovník v pracovní neschopnosti - maximální doba pracovní neschopnosti je 12 měsíců - Těhotné ženy a zaměstnanci na mateřské dovolené - BEZPEČNOST PRÁCE BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví pracovníka Kontroluje: Inspektorát bezpečnosti práce POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE ochranné pomůcky - hygienické a dezinfekční prostředky - zabezpečit provozy před nehodami - vybavit provozy prostředky požární ochrany - přidělit práci podle pracovní smlouvy a případně pracovníka proškolit - seznámení zaměstnanců s bezpečnostními předpisy - seznámení s vnitřními předpisy firmy - POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ dodržovat bezpečnostní předpisy - dodržovat vnitřní předpisy firmy - chovat se v souladu se zaškolením - účastnit se školení - nevykonávat další pracovní činnost bez souhlasu zaměstnavatele - nedelegovat práci na jiné osoby - nepoškozovat majetek zaměstnavatele - chovat se jako správný hospodář - chovat se v souladu s požárními předpisy a pokyny požárního preventisty - Pracovně-právní vztahy 1. dubna 2016 13:10 Vztahy zaměstnavatel - zaměstnanec řeší tzv. pracovní právo. Zákoník práce, zákon o mzdě, zákon o kolektivním vyjednávání, zákon o zaměstnanosti, zákon o sociálním zabezpečení STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS Obvykle bývá součástí motivačního dopisu. Neuvádíme nepravdivé údaje - Neuvádíme údaje, které by nám mohly škodit - Nepíšeme ho jako souvislý text - Nepíšeme rukou, pokud to není výslovně požadováno - Nepoužíváme zkratky a neobvyklá slova - Neuvádíme údaje, které nemají žádnou souvislost s naší žádostí, zejména ne příliš osobní údaje - Používáme kvalitní papír a tisk - Používáme jednoduchý (v žádném případě ne zdobný nebo těžko čitelný font písma, jednu barvu písma a dva, maximálně tři typy písma) - Vyvarujeme se pravopisných nebo stylových chyb - PRACOVNÍ SMLOUVA Smí se uzavřít se zaměstnancem starším 15ti let - Za zaměstnavatele ji uzavírá pověřená osoba - Od 18ti let je možné uzavřít dohodu o hmotné zodpovědnosti - Smlouva musí být písemná ve dvou podepsaných stejnopisech - Pracovní poměr vzniká dnem nástupu do práce - Pokud ve smlouvě není zkušební doba, pak nemůže být uplatněna - Musí obsahovat: Den nástupu do práce ○ Druh práce ○ Místo výkonu práce ○ - Obvykle obsahuje: Termín a místo výplaty mzdy ○ Dobu trvání pracovního poměru ○ Kratší pracovní dobu ○ - Doplňkem smlouvy je mzdový výměr - Zaměstnanec má povinnost podrobit se vstupní zdravotní prohlídce, je-li vyžadována. Zaměstnavatel mu musí předložit pracovní řád firmy, délku dovolené, rozvržení pracovní doby a případnou konkurenční klauzuli. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Pracovní doba je v zákoně 40 hodin týdně. Doba odpočinku je veškerá doba v týdnu mimo pracovní dobu. PŘESTÁVKY V PRÁCI Nejpozději po šesti hodinách práce musí následovat třicetiminutová přestávka. PŘESTÁVKY MEZI SMĚNAMI Min. 11 hodin TÝDENNÍ ODPOČINEK, SVÁTKY - DOVOLENÁ Min. 20 dní/kalendářní rok Zaměstnanec má právo na min. 10 souvislých pracovních dní. Polovinu dovolené může z

Témata, do kterých materiál patří