Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Jednoduchý keynesiánský model určení důchodu

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (505 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

2. Jednoduchý keynesiánský model určení důchodu předpoklady modelu, plánované a skutečné výdaje, rovnováha v modelu, celkové úniky a celkové plánované injekce John Maynard Keynes (1883-1946) Nejvlivnější ekonom 20.st Mírová konference ve Versailles,1919 Profesor na Cambridgeské univerzitě,1920-1940 Obecná teorie zaměstnanost,úroku a peněz,1936 Hlavní redaktor Economic Journal,1911-1945 Poradce ministra financí V.B.-1940 Člen správní rady Bank of England Vedoucí britské delegace v Breton-Woods (USA)-1944 jednoduchý keynesiánský model – model s liníí 45 ° – předpoklady: ceny ani nominální mzdové sazby se v uvažovaném čase nemění (fixní cenová hladina a nom. mzdy) v ekonomice existujeprodukční mezera, tzn. potencionální produkt je větší než skutečný zásoba kapitálu je dostatečná (jsme schopni vyrobit celkovou poptávanou produkci) nabídka práce je dostatečná (můžeme vyrobit celou nabídku práce – při fixních mzdových sazbách; existuje nedobrovolná nezaměstnanost) abstrahujeme od hrubých úspor podniků (= opotřebení + nerozdělené zisky) pod vlivem změn důchodů se nemění úroková sazba,pevná úroková sazba => tento model se podobá ekonomice ve fázi recese - firmy jsou ochotny při daných cenách vyrobit a prodat jakékoliv množství produkce předpoklad: AD nezávisí na objemu důchodů, je stále konstantní (za normálních podmínek je AD na objemu důchodů závislá) keynesiánský výdajový model (model s linií 45°, model s multiplikátorem) L.R. Klein, P.A. Samuelson, A. H. Hansen aj. Jeho princip spočívá v tom, že srovnává vytvořený produkt (resp. důchod) v daném období a tudíž iskutečné výdaje na tento produkt s celkovými výdaji, které ekonomické subjekty zamýšlejí (plánují) učinit při dané úrovni důchodu, tedys plánovanými výdaji. plánované výdajeAE = C + I + G + NX výdaje: plánované (zamýšlené) výdaje = „ex ante“ autonomní (nezávislé na výši důchodu),tyto spotřební výdaje jsou vynaloženy, i když YD = 0 (např. nájemné, potraviny) => financováno z dřívějších úspor, úvěrů (tzv. záporné úspory) indukované (odvozené od důchodu, důchodem vyvolané), z každé další jednotky disponibilního důchodu je část vynaložena na spotřebu. skutečné (naměřené) výdaje = „ex post“ investiční výdaje (tvorba či snížení zásob) = rozdíl mezi plánovanými a skutečnými výdaji produkt – kolísá kolem produktu potenciálního hledáme vzájemnou souvislost mezi makroekonomickým výstupem a výdaji produkt kolísá kolem své potencionální úrovně: výstup a důchod jsou určovány výdaji, ale výdaje jsou současně určovány výstupem a důchodem AD ADreprezentuje celkové plánované výdaje -představuje reálný produkt,který by byl při dané cenové hladině kupován. firmy jsou ochotny při daných cenách vyrobit a prodat jakékoliv množství produkce agregátní poptávkaAD = C + I + G + NX předpoklad: AD nezávisí na objemu důchodů, je stále konstantní (za normálních podmínek je AD na objemu důchodů závislá-tady nezávisí na výši důchodu) výstup je na svérovnovážné úrovni, když množství vyrobeného výstupu je rovno poptávanému množství (tzn. to co jsme vyrobili jepoptáváno, nikoliv spotřebováno – neboť spotřebováno je vše vyrobené (i zásoby ve skladech se považují za spotřebu firem pro vlastní potřebu,nikoliv nakoupeno) agre-AD gátníAD = Y (45 stupně sklon) popt.150 100AD (konstantní) 50 50Y0=100 150výstup YY0=100 … rovnovážný stav (při výrobě méně produktů by byl převis D nad S a museli bychom zvýšit produkci a naopak) AD = C + I + G + NX = Y IU = Y – ADIU … neplán. zásoby> 0 – doplňují sklady IU = 0 <0 – vyprazdňují sklady Y = AD - výstup je na rovnovážné úrovni Závěr: AD určuje úroveň rovnovážného výstupu v rovnováze platí, že neplánované zásoby IU = 0 během přizpůsobovacího procesu (založeném na neplánovaných změnách zásob) se výstup bude přibližovat své rovnovážné úrovni celkové úniky a celkové plánované injekce Úniky z důchodu: do úspor – Dvousektorový model v rovnovážné situaci platí rovnostI = S I = plánované nespotřební výdajeS = úspory všechny úspory se přeměnily v poptávku po investicích I – injekce (vstřiky), které stimulují růst produktu S – úniky, jde o část důchodu, která uniká do daní – Třísektorový model rovnost I + G = S + (TA – TR)rovnostI + G = S + NT I + G = celkové plánované nespotřební výdaje = injekce, => stimulují růst S + (TA – TR) = celkové úniky, není vynaložena domácnostmi na nákup spotřebních statků Rozdíl mezi daněmi a transfery jsou čisté daně NT (NT = TA – TR) Celkové úniky mají tedy podobu S + NT - může být např. nerovnost I > S, pak ale musí současně NT > G, apod. do importu (do zahraničí) – Čtyřsektorový model rovnovážný produkt je v situaci, kdyI + G + X = S + NT + M injekce = I + G + X úniky = S + NT + M má li být produkt rovnovážný, pak se celkové úniky S + NT + M musí proměnit v poptávku po plánovaných investicích, vládních nákupech a po exportu krátkodobá/dlouhodobá spotřební funkce, hypotéza permanentního důchodu, úsporová funkce Spotřební funkce, úsporová funkce a AD ve dvousektorové ekonomice Konec předpokladu: AD je konstantní ,nezávislá na důchodu – takžeAD roste s důchodem Vztah mezi spotřebou a důchodem popisujespotřební funkce C= f(Y) C = f (Y) C = C + c * Y= keynesiánská funkce spotřeby C > 00 < c < 1 C …autonomní spotřeba (její velikost nezávisí na velikosti důchodu – např. nájemné, základní potraviny) c * Y …indukovaná spotřeba – závisí na objemu důchodu (s růstem důchodu roste) c =mezní sklon ke spotřebě = MPC = velikost, o kolik vzroste spotřeba, jestliže důchod vzroste o 1 Kč c = Δ C / Δ Y- v našem modelu stále konstantní v rozmezí od 0 do 1 př. c = 0,9 -90 haléřů dam na spotřebu,zbytek spoříme průměrný sklon ke spotřebě = APC-zachycuje,jaký podíl důchodu vynakládáme na spotřebu APC = C / Y = (C + c * Y) / Y = C / Y + c=C / Y + MPC =>MPC < APC růst důchodu způsobí, že APC konverguje k MPC; APC je s rostoucím důchodem klesající C > Y=> APC > 1ADC = C + c * Y C = Y=> APC = 1 C < Y => APC < 1c * Y C Y Ke změně polohy spotřební (úsporové) funkce může dojít: změnou autonomní spotřeby (analogicky autonomních úspor) změnou M

Témata, do kterých materiál patří