Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


HDP a hodnocení národního hospodářství

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (45,83 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

HDP A HODNOCENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ HDP = v penězích vyjádřené množství statků a služeb vyrobených na území státu za určitých podmínek, nejdůležitější ukazatel pro ČR Metody výpočtu Výdajová – sečtu všechny výdaje subjektů trhu:Domácnosti – spotřeby (energie, nábytek, nájem, oblečení)Firmy – investice (investují, aby něco vyrobily)Stát – nákupyZahraničí – čistý export, dovoz – vývoz (vychází záporně většinou)Příjmová = důchodová – sečtu příjmy všech subjektů:Mzdy – příjmy domácnostíRenty – příjem z pronájmu půdyZisky – příjmy firem Vymezení hospodářského růstu proces, který zvyšuje schopnost národního hospodářství vyrábět statky a službyvyjadřuje se pomocí HDP, vede ke zvyšování kvality životapodmínky pro růst HDP zajišťují zaměstnavatelé, pracovní síla Ukazatelé makroekonomiky Produkt – základní ukazatel, množství statků a služeb, které se vyrobilo v ekonomice za určité období (měsíc, čtvrtletí, pololetí, rok) Zásady výpočtu produktu: zásady bílé ekonomiky – do základního produktu se započítávají statky a služby, které byly vyrobeny legálně a jsou statisticky ověřeny, černá – nelegální, šedá – na hraně, obcházím tozásada trhu – započítávají se statky a služby, které jdou na trh, ne výroba pro osobní spotřebuzásada finální produkce- načítá se přidaná hodnota v jednotlivých fázích výroby a oběhu – DPH se odvádí jen jednou, každý výrobek zvlášť Hrubý národní produkt – v penězích vyjádřené množství statků a služeb vyrobených národem doma i ve světě Čistý domácí produkt = hrubý domácí produkt – odpisy Čistý národní produkt = hrubý národní produkt – odpisy Čisté ekonomické bohatství = HDP + šedá a černá ekonomika + domácí výroba + hodnota volného času – poškození ŽP – poškození zdraví lidí při výrobě Hrubý národní důchod = hrubý národní produkt měřený příjmovou metodou Čistý národní důchod = hrubý národní důchod – odpisy Osobní důchod – sečte veškeré příjmy domácností (mzdy, transfery – sociální dávky, podpora v nezaměstnanosti…) Disponibilní osobní důchod – osobní důchod + mzdy + transfery + daně a poplatky Inflace = růst cenové hladiny Nezaměstnanost – druhy:Frikční nezaměstnanost – způsobena nedostatečným přizpůsobením se pracovní síly. Chybí vzdělání, jazyky, praxe, řidičák, nechci se stěhovat. Je krátkodobá v řádu měsíců, nezpůsobuje problémy v ekonomiceStrukturální – v určitém odvětví (horník), je střednědobá, lidé musí přejít do jiného odvětví – pomoc státní podporyCyklická – při krizi v celém národním hospodářství ve všech odvětvích, je dlouhodobá, způsobuje velké problémy v ekonomice Graf trhu práce – na trhu práce má křivka nabídky specifický tvar – od určitého bodu se nabídka snižuje i přes to, že mzda roste, protože před navýšením mzdy dají lidé přednost volnému času Platební bilance – zabývá se hospodářskými transakcemi přes hranice státu, souvisí s otevřeností ekonomiky (otevřené hranice) Části:Běžný účet – obchodní bilance (sleduje dovoz a vývoz zboží), bilance služeb (sleduje činnost) Finanční účet – investice firem do zahraničí (nebo naopak) – akcie Rezervy devizové – pro případ oslabení domácí měny (eura, libry, dolary, drahé kovy) Hospodářský cyklus = označuje pravidelné kolísání ekonomické aktivity na úrovni celé ekonomiky okolo dlouhodobého trendu Hospodářská soutěž více subjektů se v ní snaží dosáhnout co nejlepšího cíle (jako první, jediní, nejvyšší zisk) nabídka je větší než poptávka,musí být chráněna zákonem – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže sídlící v Brně Zákon o ochraně hospodářské soutěže – poskytuje ochranu soutěžícím, porušení soutěže Kartelová dohoda – dohody, kdy ve vzájemné shodě tyto vedou nebo mohou vést k narušení soutěže na trhu zboží (dohoda mobilních operátorů o cenách, benzín) Nekalá soutěž – opakem je hospodářská soutěž Klamavá reklama – šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, které nejsou pravdivéKlamavé označení – je způsobilé vyvolat mylnou domněnku, že jím označené zbožíVyvolání nebezpečí – užití firmy, názvu, osoby a zvláštního označení podniku jiným soutěžitelem nebo záměny napodobení těchto výrobkůPodplácení – nabídnutí slibu nebo úspěchu jiné osobě za účelem dosažení přednostiOhrožování zdraví – soutěžitel zkresluje podmínky soutěží tím, že provozuje výrobu, která ohrožuje zdraví nebo ŽP, aby získal pro sebe prospěch na úkor jiných soutěžitelů

Témata, do kterých materiál patří