Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Management

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,39 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Management Proces řízení, aby lidé dělali to, co mají Sekvenční funkce = proces organizování, plánování, výběru, vedení a kontrolování lidí, rozmisťování a hodnocení pracovníka V malém podniku Podnikatel = manažerVykonává jedna osobaPři krachu přijde o všechno Ve velkých podnicích Podnikatel má najatého manažera, aby ten podnik řídilPři krachu přijde o místo manažer Historie Klasický management Vědecké řízení Teoretik Frederick Taylor (zakladatel managementu) Zavedl pásovou výrobu, normovaný čas práce, zaškolení vedoucích Navazovali na něj Baťa a Ford Ti uvedli teorii do praxe Jde o teorii X – ždímání potu z lidí, na lidi se pohlíželo jako na líné Lidské vztahy Propagátor Elton Mayo Protipól vědeckého řízení Teorie Y – vedoucí se má zaměřit na motivaci lidí, být jim rádcem, ale nechat jim vlastní prostor pro práci Správní řízení Představitel Henry Fayol Ucelený pohled na řízení firmy Důraz na manažery Poprvé definovány manažerské funkce Byrokratické řízení Max Webber Řízení podniku jako systém fungujících pevně daných norem, pravidel a povinností Manažer má legislativní právo na činnosti, které jiní dělat nemůžou Tomáš Baťa V meziválečném období položil základy firmy s účinným řízením Plánoval veškeré činnosti Týdenní zúčtování a kontrola korunou Znaky Účast na zisku Pravomoc a odpovědnost řídících pracovníků Důraz na pořádek a disciplínu Hospodářská střediska Průkopnické činy (domy pro zaměstnance) Zavedl podnikové spoření, používal pásovou výrobu, propojil výrobu s distribucí, zavedl správkárnu Management 40. – 70. léta Sociální přístup – hledání postavení a úlohy člověka Systémový přístup – komplexní pohled na objektivní realitu Matematický přístup – využívá se matiky a logiky Procesní přístup Rozvoj správního řízení Systematické zkoumání manažerských procesů Současnost USA Rozvojové kořeny Přírodní bohatství PřistěhovalectvíPlánování a rozhodování Středně a krátkodobá orientace Nepřímé působení vlády Max. zisk při min. nákladech Zvyšování kvalityOrganizování Individuální zodpovědnost Rychlé závěryKontrolování Nadřízenými Důraz na individuální výsledky a kontrolu ziskuVztahy Autoritativnost Manažeři požadují výkony a tají své slabostiPracovní kariéra Změna až 7x za život Pracovní nejistota Japonsko Rozvojové kořeny 1. a 2. sv. válka, fašismus, socialismusPlánování a rozhodování Středně a dlouhodobá orientace Pokusy o kooperaci s vládouOrganizování Individuální a kolektivní zodpovědnost Přikazování úlohKontrolování Převážně nadřízenými Kontrola výkonůVztahy Vzájemná důvěraPracovní kariéra Věrnost profesi i firmě Odměňování od práce, vzdělání a výkonu

Témata, do kterých materiál patří