Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Tržní hospodářství

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (62,74 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

13a) Tržní hospodářství Trh= místo, kde se: setkává poptávka s nabídkouSetkává se prodávající s kupujícímprobíhá koupě a prodejdochází ke směně zboží a služeb za peníze Druhy: podle koupě a projede – 1)trh zboží a služeb 2)trh práce – obchoduje se s pracovní silou a pracovními místy3)trh finanční – obchoduje se s penězi v různé formě z hlediska místa – 1)místní – město 2)národní- ČR 3)mezinárodní– EU, Evropa z hlediska počtu zboží na trhu – 1)dílčí – prodává se a kupuje jediný druh zboží (oděvy, obuv)2)individuální – trh jednoho kupujícího 3)agregátní – veškeré zboží ve státě Subjekty trhu- účastnící trhu Domácnosti –přicházejí na trh za účelem uspokojení potřeb, nakoupené produkty spotřebovávají →spotřebiteléPodniky:nakupují výrobní faktory, které přetvářejí na produkty, které prodávajíStát (vláda):má specifické postavení, prostřednictvím zákonů stanovuje podmínky pro ostatní účastníky trhu. Finanční prostředky ke svému působení získává zejména výběrem daní a soc. pojištění Role tržních subjektů na trzích Domácnosti:a)trhzboží a služeb –přicházejí s poptávkou a chtějí nakoupit co nejvíce za co nejnižší cenu b)trh práce –přicházejí s nabídkou, nabízejí pracovní sílu, dělají poptávku po pracovní síle c)trh finanční – převažuje nabídka, domácnosti mají přebytek finančních prostředků – spoří → mají úspory, i poptávka v případě nedostatku finančních prostředků – zadlužování, půjčky Podniky:a)trh zboží a služeb –dělají poptávku po výrobních faktorech, nabízejí zboží b)trh práce –nabízejí pracovní místa → ptají se po pracovní síle c)trh finanční –převažuje poptávka, mají nedostatek finančních prostředků, ale i nabídka → přebytek finančních prostředků Stát:reguluje trh a)trh zboží a služeb–převažuje poptávka po zboží a nabídka služeb b)trh práce –poptávka po pracovní síle, nabízí pracovní sílu c)trh finanční – dělá poptávku, při deficitu státního rozpočtu Deficit: příjmy menší než výdaje Státní rozpočet: centralizovaný peněžní fond státu, kdy příjmy plynou z vybraných daní. Z tohoto fondu provádí financování výstavby dálnic, železnic, nákup zbraní,… Nabídka- množství zboží, které výrobci dobrovolně dodávají na trh při určitě ceně Druhy:1)Celková, agregátní–souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými výrobci přicházejí na trh 2)Individuální – nabídka jednoho výrobce 3)Dílčí –nabídka jednoho výrobku od více výrobců Chování prodávajících na trhu Cena v Kč (p)Množství zboží (q) 1020 2030 3050 50 60 7070 S růstem ceny roste nabídka. Pokud cena výrobků klesne, výrobci prodají méně kusů. Poptávka-množství zboží, které jsou kupující ochotni koupit za určitou cenu v určité době, na určitém místě množství se mění v opačném směru, než je cena Druhy:1)Celková, agregátní –souhrn všech zamýšlených koupí, které jsou ochotny kupující koupit za určitou cenu 2)Individuální – poptávka jednoho kupujícího 3)Dílčí –poptávka po jednom výrobku od více lidí Cena v Kč (p)Množství zboží (q) 1050 2025 3010 50 2 70 1 S růstem ceny klesá poptávka. Faktory ovlivňující nabídkuFaktory ovlivňující poptávku PoptávkaCena Vstupy (suroviny, ze kterých vyrábíme)Kvalita Roční obdobíReklama TrendyEstetika IntuiceTrvanlivost Rovnovážná cena Chování prodávajícíhoChování kupujícího Cena (p)Množství (q)Cena (p)Množství (q) 10 20 10 50 20 30 20 25 30 50 30 10 50 60 50 2 70 70 70 1 Rovnovážný bod – bod, ve kterém je nabídka a poptávka v rovnováze – jde o kompromis, kdy prodejce je ochoten prodat a kupující koupit Při nedostatku zboží vzniká soutěž kupujících, kteří jsou ochotni zaplatit vyšší cenu →nenasycený trhPři přebytku nabídky před poptávkou vzniká soutěž prodávajících, ceny jdou zpravidla dolů →nasycený trh Tržní mechanismus Pohyb nabídky a poptávky, který je výsledkem pohybem cen → čím vyšší cena, tím nižší poptávka → čím vyšší cena, tím vyšší je množství nabízeného zboží Důsledky: 1) určuje množství, které bude prodávat - cena vysoká → přebytečná nabídka → zboží neprodáno - cena nízká → neuspokojená poptávka 2) trh nutí podniky, aby nabízely zboží za přijatelnou cenu 3) trh nutí podniky, aby vyráběli výrobky, o které je zájem Podmínky platící pro fungování: 1) musí existovat konkurence – lidé se zabývají stejnou činností v daném místě 2) musí existovat zahraniční konkurence 3) nenasycenost trhu Cena: hodnota zboží, služby → vyjádřena v penězích Užitná hodnota:požitek (rohlík mě nasytí, auto odveze) Druhy cen: cena nákupní x cena prodejní V tržní ekonomice převažují ceny smluvní – ceny dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím Tvorba cen (stanovení ceny) Nákladový způsob: cena = náklady + zisk (dříve)Sledování konkurence (u hromadného zboží)Poptávková →cena se tvoří kombinací těchto způsobů Elasticita poptávky: (pružnost) – zkoumá vztah poptávky a ceny Cenově pružná: koupíme si toho méněCenově nepružná: nepřizpůsobí se ceně – voda, elektrika, plynVelmi pružná: móda, hračky – záleží na ceně Konkurence = hospodářská soutěž 1) Konkurence cenová má podobu snižování ceny, výrobce chce přilákat spotřebitele se snahou ohrozit pozice konkurence, z nichž někteří nemusí být schopni při nižší ceně vyrábět, cílem je konkurenty zničit, v budoucnu diktovat ceny 2) Konkurence necenová cílem je přilákat poptávku, ale jinými metodami (růstem kvality, technickými paramenty výrobků, rychlými inovacemi výr., obal. výr., servisem, službami)

Témata, do kterých materiál patří