Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Měření výkonu ekonomiky

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (31,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

13.+14. Měření výkonu ekonomiky - základní veličiny: GDP (HDP) = hrubý domácí produkt GNP (HNP) = hrubý národní produkt - obě slouží k měření výkonu ekonomiky, ale je mezi nimi rozdíl, který je způsobený stupněm mezinárodního propojení ekonomik GNP = k měření ekonomiky podle národní příslušnosti bez ohledu na region kde působí GDP = k měření ekonomiky na území státu bez ohledu na národní příslušnost PRODUKT = tržní hodnota finální produkce dosažené za jeden rok; nezapočítává se obchod s cennými papíry atd. MEZIPRODUKT = dodávky mezi podniky, které vstupují do výroby v daném roce, jsou vyjádřeny až v tržní hodnotě finální produkce následujícího roku NOMINÁLNÍ = vyjádřen v tržních cenách toho roku REÁLNÝ = výkon upravíme na ceny roku výchozího; konstruován z důvodů odstranění vlivu cenových změn - v produktu není zachyceno: - netržní statky - hodnota volného času - škody na životním prostředí - šedá nebo černá ekonomika - kvalita + NEW = čistý ekonomický blahobyt Vývojová metoda = měříme GDP pomocí údajů spojených s jeho realizací GDP = C + Ib + G + En = výdaje domácností na spotřebu + soukromé hrubé domácí investice + státní nákupy výrobků a služeb + čistý export (export - import) C - krátkodobé - dlouhodobé - na služby Ib - tvořeny investičními nákupy podnikatelských firem (suroviny, fabrika), nezahrnují se sem investice z nákupů akcií apod. G - výdaje státu na finální produkce; kromě sociálních dávek, důchodů apod. = TRANSFEROVÉ PLATBY (nejsou finálním výrobkem) Důchodová metoda = měříme výkon ekonomiky pomocí příjmů domácností, které pobírají za služby výrobních faktorů (mzdy před zdaněním; renty; zisky korporací; čistý úrok; důchody v podobě příjmů ze samozaměstnání) - součtem všech těchto důchodů dostaneme NÁRODNÍ DÚCHOD (NI) - aby se rovnala GDP a NI musíme odečíst nepřímé daně, protože jsou obsaženy v cenách, takže se odvádí státu, ale neobdrží je vlastník výrobních faktorů; dále musíme odečíst znehodnocení kapitálu Osobní důchod (PI) = celkové příjmy, které domácnosti skutečně dostávají - sem se promítá, že část zisku korporací není rozdělován a jsou odváděny daně do fondu sociálního pojištění Disponibilní (DI) = zdaněný PI + transfery (přídavky na dítě) Položka miliardy Kč C 2342 1. Ib 637 2. E 364 3. I 430 4. G 296 5. nákupi okresních úřadů a obcí 452 6. amortizace 403 7. nepřímé daně 304 8. příspěvek na soc. a zdrav. 306 9. zisky nerozdělené 118 10. daně ze zisku korporací 88 11. korekce o čistý úrok 150 12. transfery 418 13. osobní daně 435 14. Kolik činí?: a)GNP = 3661 b)NI = GNP - 7. - 8. = 2954 c)PI = NI – 9. – 10. – 11. – 12. – 13. = 2710 d)DI = PI – 14. = 2275 e)NNP = GNP – 7. = 3258

Témata, do kterých materiál patří