Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Typologie CR

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,37 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

19a) Typologie CR Cestovní ruch činnost osoby cestující ve volném čase na přechodnou dobu do místa mimo její trvalé bydliště za jiným účelem než je vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místěnevýrobní odvětví NH, výsledek = služby uspokojované v oblasti kultury, lázeňství, turistikyuskutečňuje se za jiným účelem než výdělečným3. největší hospodářské odvětví EUmá vliv na ekonomiku státu, zaměstnanost1 z nejsvobodnějších lidských činností, 1 z největších zaměstnavatelůsoučást životního stylu, souvisí s využitím volného času, obtížná měřitelnostzvyšuje úroveň obyvatelstva, citlivý na různé negativní záležitosti Základní pojmy Subjekt =lidský činitel a)účastník → turista(MCR)- (DCR) - osoba, která v zemi svého trvalého bydliště cestuje do jiného místa, alespoň 1 přenocuje, ale nepobývá zde déle než 6 měsíců → výletník(MCR) - b) zaměstnanci podniků c) pracovníci řídících orgánů a organizací – vytváří podmínkyObjekt = a) přírodní b) uměle vytvořený c) společenský – samotný člověk Funkce(navzájem se prolínají) společenská: podílí se na všestranném rozvoji osobnosti, pomáhá utvářet životní styl, slouží jako nástroj vzdělávání a kultury, obnovuje fyzické a duševní síly člověka,ekonomická: podílí se na rozvoji odvětví produkující služby a dalších odvětví, dává pracovní příležitosti pro obyvatelstvo, zdroj příjmůzdravotně – preventivní: souvisí s lázeňstvím, působí na pokles nemocnosti, růst produktivity prácekulturně – poznávací: využití volného času, všeobecné vzdělání obyvatelstvainformativní: kongresový CR, předávání informací a znalostívýchovná: poznávání cizí kultury – mentalita, tradice, zvyky Podmínky mírekonomické– úroveň životní, cen, ekonomiky státu – HDP, platební bilanceekologické– příznivé životní prostředí, klima, ovzduší, přírodní atraktivitydemografické – hustota obyvatel, složení rodin, zdravotní stav, složení obyvatelmateriálně- technické– ubytovací, stravovací, dopravní, sportovní podmínkypersonální– zabezpečení CR dostatečným počtem pracovníků s kvalifikacíadministrativní– výjezdní a vstupní formalitysociální Formy CR (dle motivace účastníků) rekreační- pobyt na jednom místě (mimo trvalé bydliště) - plavání, houbaření, kolokulturně-poznávací - hrady, zámky, muzea, galerie, lidová architekturasportovně-turistický - turistika (cyklo, horská, pěší, sportovní akce)zdravotně orientovaný - zlepšení zdravotního stavu (koupele, masáže, cvičení)přírodní - NP, přírodní rezervace, pouště, pralesyvenkovský - pěší, koně, chataření, agroturismusvzdělávací- jazykové kurzykongresový- setkání odborníkůspolečenský→zajímavé formy: • zdravotní- plastická chirurgie, stomatologie •kulinářský- české speciality - pivo, víno •dark turismus - Terezín, Lidice •filmový - filmová místa •gay and lesbian - tolerantní přístup ČR Druhy CR(podle způsobu realizace) z hlediska území:domácízahraniční → tranzitní →výjezdový →příjezdový (aktivní) – zahraniční návštěvníci přijíždějí do dané zemědle délky pobytu:krátkodobýdlouhodobý– min 3 noci, max 6 měsíců domácí, 1 rok zahraničnívliv na platební bilanci státu:aktivnípasivní– odčerpání devizových prostředkůdle způsobu zabezpečení cesty: organizovaný – zajišťuje CK, předem připravené službyneorganizovaný – účastník si služby a program zajišťuje sámdle příslušnosti ke skupině:individuální – sám nebo s rodinou skupinový – skupina dle způsobu financování:komerčnísociální – část hrazena z příspěvku určité organizacedle dopadu na životní prostředí:měkkýtvrdý – nebere ohled na ŽP, tradice Překážky CR v ČR - nedostatek veřejných WC,kriminalita, malá spolupráce mezi městy stereotypní programy CK, nedostatečné místní značení,problematika průvodců Trendy v CR stárnoucí Evropa, mladí cestují a žijí sami, mořeztráta pocitu bezpečnosti, druhé domovy, elektronický platební systémyčlenění a zkracování dovolené, cestování postižených Území CR vhodná – lesy, hory, vodní plochynevhodná → průmyslové areály (doly, lomy, hutě, zemědělské podniky), dobývací prostory, skládky odpadu, intenzivně využívané zemědělské plochyomezující – NP, CHKO, přírodní rezervace, slepá ramena řekvyloučená - ložiska nerostných surovin, vojenské prostory, ochranná pásma letišť + plynovodů + ropovodů + vodních zdrojů, ochranné koridory železnic a dálnic

Témata, do kterých materiál patří