Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Zahraniční obchod, celnictví

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (105,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

17. ZAHRANIČNÍ OBCHOD pojem, důvody a význam formy, členění struktura zahraničního obchodu ČR vývozní a dovozní operace dodací a platební podmínky celnictví Pojem, důvody a význam Pojem- obchodní činnost, při které dochází k přechodu zboží přes hranice S rozvojem ekonomiky dochází k výrazné koncentraci obchodu (působnost mezinárodních obchodních firem), takže se stírá rozdíl mezi vnitřním a zahraničním obchodem. Předmětem zahraničního obchodu jsou zboží – spotřební zboží, suroviny, materiál, investiční celky služby – pojištění, bankovní služby, doprava práva – licence, autorská práva Důvody zahraničního obchodu rozdílné nerostné bohatství zemí (diamanty JAR) rozdílné klimatické a přírodní podmínky (tropické ovoce v tropech, klokaní maso Austrálie) aktuální stav trhu - neúroda, přebytky, rozšíření nabídky rozdílné ekonomické podmínky: některé státy jsou schopny vyrábět zboží s nižšími náklady a mohou nabídnout lepší cenu – tzn. že realizujíabsolutní výhodu z mezinárodního obchodu – např. levná pracovní síla v rozvojových zemích, vysoký stupeň automatizace v Japonsku nebo špičkové technologie v USA teoriekomparativních výhod (poměrných) –stát A má nižší náklady u dvou výrobků, stát B nemá žádnou absolutní výhodu. Stát B by tedy měl jen dovážet, ale to je nereálné, zlikvidoval by si svůj průmysl a neměl by čím platit. Takže A bude vyvážet jen výrobek, u kterého dosahuje větší výhody a druhý doveze z B (jinak by tam nevyvezl ani první výrobek a zároveň si uvolní kapacity na výhodnější výrobek) Význam zahraničního obchodu ekonomický – úspora výrobních faktorů (práce, přírody, kapitálu) politický – vzájemný obchod zvyšuje přátelské vztahy mezi státy kulturní – poznávání způsobů života, kultury, umění Čím menší a vyspělejší stát, tím význam zahraničního obchodu roste. Formy, členění Formy zahraničního obchodu vývoz (export) - prodej výrobků nebo služeb do zahraničí (do jiné země) dovoz (import) - nákup výrobků nebo služeb ze zahraničí (z jiné země) reexport (vývoz dovozu) podobě znovu do dalších zemí důvody reexportu: obchodně politické překážky (vysoká cla, zákazy dovozů, množstevní omezení) kompletace sortimentu vlastních výrobků s dovezenými ekonomické - nákup velkého množství umožní dosáhnout nižších cen Členění zahraničního obchodu vnitrounijní obchod mimounijní obchod osvobozen, ale může být zatížen vývozními cly a poplatky Pozor! Z hlediska nepřímých daní, celních předpisů a statistiky: zahraniční obchod =obchod se třetími zeměmi (mimounijní) Uskutečňování zahraničního obchodu před rokem 1990 státní monopol ZO, tzn. vývoz a dovoz mohly uskutečňovat jen tzv. PZO např. Koospol, Jablonex, Motokov, po revoluci postupná liberalizace ZO, volná směnitelnost Kč v r. 1996, takže se vývozem a dovozem může zabývat kterákoliv FO nebo PO s příslušným ŽO. ZO se zabývají: výrobní podniky - pro vlastní potřebu obchodní podniky specializované na ZO specializované organizace, které dovážejí výrobkydo vlastní distribuční sítě, kterou v ČR budují zahraniční dodavatelé Obrat ZO se výrazně zvýšil po vstupu ČR do EU v květnu 2004. Rizika v zahraničním obchodě riziko teritoriální(politické)– nestabilní země, v nichž hrozí politický převrat, vojenský konflikt, devalvace měny (africké státy, balkánské státy, Blízký východ, státy bývalého SSSR) riziko hospodářské – špatný odhad situace, kursová rizika dopravní rizika– zničení, poškození, ztráta zboží při dopravě, zpoždění riziko neplacení, riziko nepřevzetí zboží Rizika lze snížitpojištěním rizik u pojišťovny, volbou vhodných dodacích a platebních podmínek, pečlivou přípravou obchodu, především získáním dostatečného množství informací o obchodním partnerovi – např. od státní organizaceCzech Trade – Česká agentura na podporu obchodu Struktura ZO Obchodní bilance - zachycuje hodnotuvývozu adovozu zboží a služeb podkladem je hlášení celnic o přechodu zboží a služeb přes hranice a celní statistika OB může být: aktivní- vývoz je větší než dovoz, tj. saldo + pasivní - vývoz je menší než dovoz, tj. saldo - vyrovnaná - vývoz = dovoz, tj. saldo 0 saldo = rozdíl mezi hodnotou vývozu a hodnotou dovozu Obchodní bilance ČR je od roku 2005 aktivní (převládá vývoz nad dovozem) Obchodní bilance se sestavuje v podrobnějším členění, sleduje sestruktura ZO: teritoriální (územní) – dovoz: vývoz: komoditní (zbožová) – dovoz: vývoz: Vývozní a dovozní operace Vývozní operace Příprava vývozua)průzkum trhu - - o zboží - parametry produktů na místním trhu, ceny srovnatelných výrobků b)vývozní marketingprodukt označení, dodací lhůty) cena zboží nakoupit, resp. vyrobit způsob prodeje - nepřímý prodej- prostřednictvím obchodního podniku propagace -obvykle zahraniční propagační agentura, která zná místní podmínky Uzavření kupní smlouvyKupní smlouva při prodeji do zahraniční může vzniknout obdobně jako v tuzemsku potvrzením objednávky nebo sepsáním kupní smlouvy jako listiny. Obsahuje: účastníky povinnosti prodávajícího - jaké množství, jakost a provedení zboží dodat, v jaké dodací lhůtě, za jakou cenu povinnosti kupujícího - převzít dodávku, zaplatit dodací podmínky - stanoví se přesně kde přecházejí náklady a rizika spojená s dopravou zboží z prodávajícího na kupujícího, platební podmínky – volba platebních podmínek závisí na druhu zboží, situaci na trhu, vztazích partnerů (příkaz k úhradě, šek, směnka) další ujednání 3.Realizace (= uskutečnění) dodávky při vývozu a)dodání zboží do EU - oznámení o odeslání dodávky - expedice - vlastní dodání a převzetí dodávky - fakturace - zaplacení b)dodání zboží mimo EU - musí proběhnout celní řízení - oznámení o odeslání dodávky, expedice -vnitřní celní prohlídkaa proclení ve vnitrozemí ČR Vývozce (deklarant) či jeho zástupce (např. dopravce) podá dodávku k proclení. Vyplní tzv. JSD –Jednotný správní dokument, kde se uvede druh a množství zboží a celní hodnota. Při proclení se navrhuje dodávka docelního režimu (určuje, jak bude placeno clo a další dávky). U vývozu půjde orežim VÝVOZ – při něm seneplatí na hranici země prodávajícího clo. Vnitřní prohlídka

Témata, do kterých materiál patří