Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
zásobovací činnost ve společném stravování

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,05 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ZÁSOBOVACÍ ČINNOST VE SPOLEČNÉM STRAVOVÁNÍ Úkolem zásobování je zajistit zásoby pouze v takovém množství, které podnik potřebuje pro hladký chod provozu. Význam zásobování – zajisti zásoby pro plynulou spotřebu, nadbytečné zvyšují náklady, nedostatek – omezuje chod podniku Zásoby dělíme na: Materiál, Nedokončená výroba, Polotovary, Hotové výrobky, Zboží Hlavní požadavky: KZ= PZ+P-V SezonnostVelikost skladů - aby nám zboží neleželo jen tak ve skladěDoba obratu - měla by být co nejkratší Vznik, změna a zánik obchodních závazků Vznik- nejčastěji kupní smlouvou, objednávkou Změna - po vzájemné dohodě obou účastníků- nejčastěji: odstoupení dlužníka od smlouvy, prodlením věřitele (dlužník má nárok na úhradu nákladů). Změny se týkají také změny obsahu závazku nebo jejich účastníků. Zánik - splněním- nejčastěji dohodou, nemožností plnění, uplynutí doby, zánikem dlužníka nebo věřitele, výpovědí,… Činnosti zásobování: Plánování - srovnání s minulým obdobím, velikost se stanoví v % z předpokládaných tržeb, objem zásob lze stanovit i dobou obratu zásob, nesmíme ohrozit výrobu, odpovídá poptávce. Výběr vhodného dodavatele - vliv ceny, kvality, vzdálenost, serióznost, dobré jméno, vliv na životní prostředí. Po výběru dodavatele tvoříme kriteriální tabulku (jakost, pružnost, ekologické vyhodnocení, inovace, finanční síla) Objednávka - osobní nákup nebo prostřednictvím obchodních zástupců, písmeně, telefonicky, výpočetní technikou,… Zboží objednáváme vždy s časovým předstihem. Kupní smlouva - náležitosti: předmět dodávky, smluvní strany, cena/kus, množství, jakost, způsob dopravy, způsob placení, záruky. Přejímka zboží – 18 let, dohoda o odpovědnosti za svěřený majetek (=hmotná odpovědnost). kontrola dodacího listu Skladování - skladník přejímá zboží do skladu, skladujeme dle druhu zásob (suchý sklad, chladný sklad, mrazící, prádla, nábytku,…) Při převzetí zásob odběratel musí zkontrolovat. Příjem materiálu se děje na základě dodacího listu. Musíme zkontrolovat kvalitativně i kvantitativně. V průběhu skladování se provádí kontrola- inventura. Skladujeme co nejkratší dobu, dodržujeme hygienu, teplotu. Skladujeme na regálech, vzdálených od topných těles. Výdej do spotřeby – výdejka Reklamace - V případě nesrovnalostí má právo odběratel zásilku reklamovat. Reklamaci uplatňujeme v záruční době u dodavatele. Dokladem je dodací list i faktura. Reklamace musí obsahovat- identifikaci dodávky, popis závady, rozsah škody, návrh na řešení (sleva, oprava, výměna, vrácení peněz). Reklamační lhůta: 30 dnů, dodavatel musí odpovědět. Doklady Dodací list- vystavuje dodavatel pro kontrolu, jaké zboží zasíláFaktura- slouží pro uhrazení závazku, pro zaúčtováníPříjemka- doklad vystavený ve skladu odběrateleSkladní karta- slouží pro evidenci pohybu zásobVýdejka- výdej ze skladu do výrobyPřevodka- převod zásob ze skladu do skladu v jednom podnikuKniha došlých faktur- evidence sloužící v účtárně k přehledu o vzniklých závazcích firmy a o datu a způsobu uhrazeníŽádanka => výdejka Evidence - technika: evidenční karty, závěsné štítky nebo v počítači. Způsoby zaúčtování zásob: Varianta A - klasická a logická, ale pracnější, zásoby se účtují na majetkových účtech určených k evidenci zásob, odtud se pak vydávají do spotřebyVarianta B - nakupované zásoby se účtují rovnou do spotřeby metody řízení zásobovacích činností FIFO – (First in, First out) – první dovnitř, první ven Metoda „Just in time“ – hned jakmile dostanu zboží, dám ho do výroby, musíme mít spolehlivého dodavatele

Témata, do kterých materiál patří