Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zneužití hospodářské soutěže

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

10.

Zneužití hospodářské soutěže

a) nekalá soutěž

b) nedovolené omezování hospodářské soutěže

c) porušování práv spotřebitelů

d) konflikt zájmů

e) negativní externality

f) špinavé peníze

ada) = klamavá reklama; klamavé označování zboží a vyvolání nebezpečí

záměny; parazitování na pověsti firmy,výrobku; podplácení; porušení

obchodního tajemství; ohrožování zdraví spotřebitelů

adb) = kartelové dohody(několik firem se domluví na společné cenové

politice); zneužívání monopolního postavení na trhu

adc) = diskriminace spotřebitele; klamání spotřebitele; zanedbání

informačních povinností

add) = kolize výkonu funkce s podnikáním; zneužití informací; LOBBOVÁNÍ =

působení určité skupiny na politiky; korupce

ade) = vstupy nebo výstupy výroby, které neprochází trhem

1) Pozitivní = užitečný efekt výroby, který se dostává mimo směnu

2) Negativní = škodlivé účinky výroby(znečišťování životního

prostředí

adf) = peníze získané trestnou činností

Ochrana hospodářské soutěže

Zachycuje ji Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ( sídlo v Brně ); když firma získá monopolní postavení tak to musí hlásit

Ustanovení - PATENTOVÁ ustanovení

- ustanovení O OBCHODNÍ SOUTĚŽI

má původ – v PROTITRASTOVÉM zákonodárství USA roku 1890 byl přijat

SHERMANŮV PROTITRASTOVÝ zákon – měl zachovat hospodářskou soutěž

= (zakazovat monopoly; omezování svobodného obchodu)

- 1914 – CLAYTONÚV PROTITRASTOVÝ zákon – navazoval na Shermanův a

jenom ho trochu upravoval a doplnil

- 30 léta – jiné problémy a monopoly se začínají uchytávat

- 30 léta konec – protitrastové zákony znovu zavedeny

I evropské protitrastové zákony začínají vznikat. Československý stát (1.republika) také obsahoval práva ochrany proti nekalé soutěži.

Témata, do kterých materiál patří