Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1 - Základní ekonomické pojmy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27,54 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Základní ekonomické pojmy Potřeba = pocit nedostatku, který se snažíme odstranit - cílem hospodaření je uspokojit lidské potřeby Členění vrozená (jít na záchod) X získaná (vzdělávat se)zbytná (mít auto) X nezbytná (spánek)hmotná (peníze) X nehmotná (objetí)biologická (sex) X kulturní (tradice)individuální (učit se) X společenská (doprava)současná (být s přítelem) X budoucí (práce) Pyramida potřeb Potřeby seberealizace: Sebenaplnění, potřeba uskutečnit to, čím daná osoba potenciálně je Potřeby uznání: Sebedůvěra, sebeúcta, prestiž Potřeby sounáležitosti: Láska, náklonnost, někam patřit Potřeby bezpečí: Jistota, stálost, spolehlivost, pořádek, meze, pravidla Fyziologické potřeby: Potřeba potravy, tekutin, vyměšování, kyslíku, přiměřené teploty, pohyb, spánek, vyhnutí se bolesti, sexuální uspokojení Statky a služby Lidské potřeby uspokojujeme pomocí statků a služeb. Statek = produkt (věc), který slouží k uspokojení lidských potřeb Členění hmotné – užitečná věc k uspokojení lidských potřeb nehmotné – duševní výtvory k uspokojení vlastních potřeb vzácné – v omezeném množství (voda, vzduch) Služba = činnost, která slouží k uspokojení lidských potřeb Členění osobní – přímo na člověku (kadeřník, doktor) – nehmotné věcná – na nějaké věci (návrhář) – hmotné Životní úroveň = stupeň uspokojování lidských potřeb (hodnotím, jestli můžu nebo nemůžu uspokojit svoje potřeby) Složky ŽÚ - věci pro osobní potřebu (jídlo, pití, hygiena, PC, telefon…) - věci pro společnou potřebu (MHD, ČSAD, silnice, kanalizace, voda…) - bydlení, vzdělání, práce, pracovní podmínky - zdravotnictví, volný čas, životní prostředí Ekonomické systémy 1. Zvykový systém řeší co vyrábět, jakým způsobem a pro kohona základě zvyků, tradic 2. Příkazový systém odpovědi na základní ekonomické systémy jsou určovány státemřešeno příkazy a plány (určitá skupina lidí vydává příkazy)diktátorské státy, komunisté 3. Tržní systém řešeno trhem (nabídka x poptávka)čistý tržní systém neexistuje 4. Smíšený systém vývoj z tržního systémutržní systém se zásahem státu 3 základní otázky ekonomiky Co chci? – předmět podnikání Jak? – zdroje, místo, personál, majetek, úřady, dodavatelé Pro koho? – cílová skupina – skupina lidí Hospodářský proces - zahrnuje fázi výroby, směny (oběhu) a spotřeby - jeho fáze se vzájemně prolínají, doplňují, případně na sebe navazují Výroba → oběh → spotřeba → uspokojení potřeb → výroba → … 1914 – začátek 1. světové války 1918 – konec 1. světové války 1939 – začátek 2. světové války 1945 – konec 2. světové války 1948 – u moci komunisté – únor 48 1968 – hrozí konec komunistů 1989 – sametová revoluce → konec komunismu

Témata, do kterých materiál patří