Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1. - Základní ekonomické pojmy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (147,47 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY Ekonomie je Členění ekonomie Makroekonomieobor ekonomie, který se zabývá výkonem, strukturou, chováním a rozhodováním ekonomiky jako celku (regionální, národní, globální ekonomika), zkoumá inflaci, růst či stagnaci, daně a daňovou soustavuMikroekonomiez obor ekonomické teorie, který se zabývá zkoumáním jednotlivých menších ekonomických subjektů – jednotlivců/domácností, firem a státu;Ekonomika se zabývá ekonomickou praxí Co a kolik?Co a kolik se má ve společnosti vyrábět, jaké službyKaždá společnost má omezené a neobnovitelné zdroje (Jak?Pro koho? = Kdo bude spotřebitelem?Jak rozdělit vyrobené statky mezi lidi ke spotřebě, pro jaký trh jsou výrobky určeny atd. Základní ekonomické systémy Zvykový systémSystém centrální mociCentrálně plánovavná ekonomika, příkazový systém, spjatý s hospodářskou funkcí státu, veškerá činnost je nařizována z jednoho centrálního boduTržní systémSmíšený systémKombinace všech systémů; stát vystupuje jako důležitý tržní subjekt i jako koordinátor ekonomického vývoje země, vytváří legislativu Domácnostmá určité ekonomické potřeby, které se snaží naplnit v rámci rozpočtu; jednotliví členové do domácnosti získávají peníze, nejčastěji prací anebo podnikáním, které pak utrácí u firem Firma Státdělí se na další podskupiny; jsou to správní celky, které dohlíží na hospodaření s majetkem a úřady pověřené výběrem daní, dodržováním a kontrolováním ekonomické činnosti a přerozdělováním financí dalším subjektům mezi všemi dochází k ekonomické vzájemné výměně POTŘEBY Požadavky, které si člověk uvědomuje a při jejichž nesplnění má pocit nedostatkuJsou uspokojovány pomocístatků aslužebJsou nekonečné; uspokojení jedné potřeby (hlavní) vede k další potřebě (doplňkové)Maslowova teorie potřeb Seberealizace Uznání, ocenění Společenské potřeby Bezpečí Biologické potřeby Členění potřeb Hmotné (jídlo) – nehmotné (láska) Biologické (vzduch, voda) – kulturní (kino) Individuální – společenské Zbytné (chci) – nezbytné (nutně potřebuji) Současné – budoucí STATEK Široká škála věcí a hodnot, které uspokojují lidské potřeby (potřeby ekonomických subjektů)Volný – hmotný/nehmotný, poskytuje nám příroda zpravidla bez lidského úsilí (voda, vzduch, ovoce, zelenina) Vzácný - hmotný/nehmotný, produkty lidské činnosti, jsou to věci a výtvory člověka, který přetváří přírodní zdroje SLUŽBA Cizí činnosti, které uspokojují lidské potřebyOsobní - zlepšují život člověka (zdravotnické, kadeřnické) TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Výroba Výroba rozdělování spotřeba hospodářský proces HVZáměrná lidská činnost sloužící k vytváření ekonomických statků, jejichž konečným cílem je uspokojení člověkaPřeměna primárních přírodních statků k získání produktů uspokojujících lidské potřebyVýrobní zdroje = vstupyLidská práce Aktivní Určují faktor výroby Přírodní zdroje Kapitálové statky „Peníze, které přinášejí další peníze“ budovy, stroje Výrobní proces Řada produktů je určena k „výrobní spotřebě“Rozlišujeme: Spotřebu spotřebních statků Spotřebu výrobních statků Zboží Užitná hodnota Pro mě má jiný užitek než pro jinou osobuSměnná hodnota Peníze Měřítko cen Prostředek ceny (oběživo – peníze kolují) Uchovatel hodnoty (akcie) Mezinárodní platidlo: Konvertibilní – volně směnná (americký dolar, japonský jen, kuna, lira, rubl, euro, australský dolar) Hotovost Bezhotovostní platební styk TRH Místo, kde se setkává nabídka a poptávka po určitém zboží nebo službě Členění trhu Členění dle územního hlediska Členění dle druhu a objemu množství Dílčí - trh jediného druhu zboží (automobily) Členění dle předmětů směnyTrh výrobků a služebTrh výrobních faktorů (půda, práce, kapitál)Trh finanční (peníze, finanční kapitál) Trh výrobků a služeb POPTÁVKA Množství zboží nebo služeb, které jsou kupující ochotni za určitou cenu koupit Rozhodujícím faktorem je cena Platí, že jestliže cena vzroste, poptávka klesne, naopak pokud klesne cena, stává se výrobek přitažlivějším a poptávka roste Neelastická poptávka (cena se mění poptávka po zboží zůstává stejná) Elastická poptávka (cena se nemění, mění se množství zboží) Faktor setrvačnosti – navazuje na faktor očekávání, lidé očekávají, že předpoklad snížení ceny může nastat Cenová elasticita NABÍDKA Je chápána jako množství zboží nebo služeb, které výrobci dobrovolně dodají na trh při určité ceně Nabízené množství je závislé především na ceně S rostoucí cenou nabídka roste (snaha o maximální zisk) Se zvyšující se cenou na trhu produktů stoupá i nabídka výrobců, Proč? Každý ekonomický subjekt je současně na straně nabídky a poptávkyProces ekonomického jednání a chování je procesem vzájemného působení nabídky a poptávkyJe provázen neustálou změnou pozic Rovnovážná cena R Tržní cena Cena, za kterou se právě v daném okamžiku na trhu prodává a nakupuje Při jiné ceně, než je cena rovnovážná, vzniká přebytek (a) nebo nedostatek (b) množství zboží (služeb, výrobních faktorů, lidských zdrojů, peněz, financí) Tržní síly Začínají působit právě v okamžiku přebytku nebo nedostatku

Témata, do kterých materiál patří