Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
10. Mzdy a odměňování

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,41 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

10. Mzdy a odměňování Mzda Odměna za práciPeněžité nebo nepeněžité (naturální) plnění, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci za vykonanou práciRozlišujeme: Nominální – peněžní částka, kterou zaměstnanec dostane za svou práci Reálnou – je vyjádřená statky a službami, které si může pracovník za mzdu koupit Hrubá mzda Tvořena součtem jednotlivých položek mzdy Základní mzda Pobídkové složky (osobní ohodnocení, příplatky, prémie, odměny) Náhrady mzdy (dovolená, svátek, objektivní překážky) Čistá mzda Mzda, kterou zaměstnanec skutečně obdrží ČM = HM – soc.p. – zdr.p. – záloha na daň Základní mzdaTvoří základ mzdy každého zaměstnanceČasová – závisí na odpracovaném čase ZMč = počet odpracovaných hodin * mzdový tarif (hodinový) Úkolová – závisí na výkonu pracovníka ZMú = úkolová sazba * počet výrobků Úkolová sazba je peněžní částka, kterou pracovník dostává za 1 Ks výrobků VNm = počet výrobků, které pracovník vyrobí za určitý čas Podílová jedná se např. o podíl na tržbách jedná se o mzdy obchodních zástupců má motivační účinekKombinovaná – kombinace předcházejících mezd PříplatkyZa práci přesčas25 % PRŮMĚRNÉHO VÝDĚLKU (součet mezd za kal. Čtvrtletí) Při práci přesčas má zaměstnanec nárok na odměnu = ZM + 25% PV nebo má nárok na náhradní volnoZa práci ve svátek100 % PV Pokud je svátek pracovní den (např. velikonoční pondělí) a pracovník nepracuje, má nárok na náhradu mzdyZa práci v noci10 % PV Musí pracovat minimálně 3 hodinyZa práci ve stiženém prostředí10 % MINIMÁLNÍ MZDY!!!! Důl, hluk, prachové prostředí Průměrný výdělek – počítá se vždy za kalendářní čtvrtletí PV= součet hrubé mzdy za čtvrtletí / součet odpracovaných hodin na čtvrtletí Náhrada mzdyPočítá se z průměrného výdělku a počtu hodin nepřítomnosti pracovníka v práci Školení Dovolená (20 dnů) Lékařská prohlídka Nemocenská Svátek v pracovní den při hodinovém mzdovém tarifu, pokud pracovník ve svátek NEPRACUJE PrémiePobídková složka mzdy, na kterou není právní nárokPodnik má stanoven prémiový řád, ve kterém jsou uvedena kritéria pro vyplacení prémií Úspora materiálu, energie, kvalitní výrobky, … OdměnyNení na ně právní nárokPobídková složka (měla by motivovat)Vyplácí se za práci navíc Podíly na ziskuPokud má firma zisk, za rok, může část zisku rozdělit zaměstnancům Osobní ohodnoceníVyplácí se např. pracovníkům s měsíčním mzdovým tarifem (THP) Od té odečteme pojištění a daň a máme čistou mzdu HM upravíme na SHM, kterou zaokrouhlíme na stovky nahoru Pokud zaměstnanec podepsal prohlášení daní, má nárok na uplatnění slev na dani Základní sleva na poplatníka = 2.070 KčOstatní slevy na (student, invalidita, …)!!!!!!!!MEZISOUČET, NESMÍ BÝT ZÁPORNÉ ČÍSLO > 0Daňové zvýhodnění na dítě 1. dítě = 1.267 Kč 2. dítě = 1.617 Kč 3. a každé další dítě = 2.017 Kč ZÁPOR JE DAŇOVÝ BONUS, stát ho vyplácí Výpočet mzdy při měsíčním mzdovém tarifu: Používá se u technickohospodářských pracovníků (účetní, technik ve výrobě, admin. Prac., …)ZM počítáme za dny, kdy pracovník pracoval, tak že měsíční tarif vydělíme počtem pracovních dnů, tím zjistíme denní mzdu a vynásobíme počtem odpracovaných dnů + počtem svátků, pokud pracovník ve svátek nepracoval Hodinový tarifsvátek ANOZM +PŘÍPLATEK ZA SVÁTEK 100 % PV svátek NENÁHRADA MZDY ZA SVÁTEK 100 % PV Měsíční tarifsvátekZM+PŘÍPLATEK 100 % PV Svátekpřipočítáme jeden den za svátek do ZM Roční zúčtování daně z příjmu FO Zdaňovací období u daně z příjmů je kalendářní rokZaměstnanec si měsíčně platí zálohy na daně z příjmuRoční vyúčtování se provádí k 31. 3. následujícího roku za předcházející rokPokud jsou zálohy vyšší než daňová povinnost FU na žádost rozdíl vrátí

Témata, do kterých materiál patří