Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Kapacita-procvičení

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,21 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Jméno a třída Sára Trnková 10A17. 3. – 22. 3. 2020 Př. 1: Podnik má 12 strojů. Pracují ve dvousměnném provozu (16 hodin/den). Předpokládané prostoje každého stroje budou 80 hodin za kalendářní rok. Za jednu hodinu se vyrobí na jednom stroji 6 kusů výrobků. Výrobní kapacitu předpokládáme využít na 95 %. V roce 2020 je 252 pracovních dnů. Celozávodní dovolená bude 10 dnů. Vypočtěte: Výrobní časový fond jednoho stroje (v hodinách)Ročnívýrobní kapacitu jednoho stroje (ks)Ročnívýrobní kapacituvšech strojů(ks)Plánovanou výrobu při využití kapacity strojů na 95 % (ks)Skutečné využití při výrobě 265 000 ks (v %) Výrobní časový fond jednoho stroje 252*16= 4032-80-160 =3792h Ročnívýrobní kapacitu jednoho stroje 3792*6 =22 752 Ročnívýrobní kapacituvšech strojů 22752*10 =273 024 Plánovanouvýrobu při využití 95 % 273024*0.95=259 373 Skutečnévyužití při výrobě 265 000 ks 265000 / 273024 =0,97 =97% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Př. 2: Podnik má 40 strojů. Pracují ve dvousměnném provozu (16 hodin/den). Předpokládané prostoje každého stroje budou 40 hodin za kalendářní rok. Na výrobu jednoho výrobku je potřeba 30 minut. Výrobní kapacitu předpokládáme využít na 90 %. V roce 2020 je 366 dnů. Na soboty, neděle a svátky připadá 114 dnů. Celozávodní dovolená bude za celý rok v rozsahu 12 dnů. Vypočtěte: Výrobní časový fond jednoho strojeRočnívýrobní kapacitu jednoho strojeRočnívýrobní kapacituvšech strojůPlánovanou výrobu při využití 90 %Počet výrobků při využití výrobní kapacit na 94 %? Výrobní časový fond jednoho stroje366 – 11 4= 252 = 252*16 = 4032 – 40 – 192=3800h Ročnívýrobní kapacitu jednoho stroje3800*2=7600 Ročnívýrobní kapacituvšech strojů 7600 * 40 =304 000 Plánovanou výrobu při využití 90 %304 000 * 0,9 =273 600 Počet výrobků při využití výrobní kapacit na 94 %304 000 * 0,94=285 760 ----------------------------------------------------------------------------------------- Př. 3: Pro rozšíření kapacity výroby je potřeba investovat 22 000 000,- Kč. Díky investici vzrostou tržby o 8 000 000,- Kč. Roční úspora mezd bude činit 1 800 000,- Kč. Roční výrobní provozní náklady u nového stroje stoupnou o 4 000 000,- Kč. Životnost investice je 8 let. Vypočtěte: Jaká bude výnosnost investice800 000 + 1800000 – 4000000 = 5800000 = 5800000 / 22000000 =0,26 Kč/1 Kč Jaká bude doba splatnosti investice22000000 / 5800000 =3,8 roku

Témata, do kterých materiál patří