Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1. Základní ekonomické pojmy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (39,27 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MO1 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY EKONOMIKA– Je to tedy ekonomickápraxe. EKONOMIE– Věda o hospodařeníVznik v 18. st Angličan –Adam Smith Dělení mikroekonomii– zkoumá chování domácností, podniků, prodávajících, Kup.makroekonomii– zkoumá hospodářství jako celek (Inflace, Nezaměs.) pozitivní– Chování reálné ekonomienormativní– Hledání ideálního stavu, Hlavní směry Keynesiánství–John Maynard Keynes Stát se angažuje v ekonomice a hospodářskou politikou Monetarismus–KarlBrunner Samoregulační funkce peněz v ekonomice Ekonomický systém 3 Základní otázkyEkonomické systémy Co se bude vyrábět a kolikZvykový systém (nejstarší, tradice, dědí se) Jak se bude vyrábět Příkazový systém (zdroje, technologie)(Vláda rozhoduje o výrobě) Tržní systém Pro koho(Tržní mechanizmus P – N) Smíšený systém (Nejčastější, doplnění hosp. politiky o zásah státu) Zákon vzácnosti To co nemůžeme mít kdykoli a v jakémkoliv množství Zákon ekonomie času říká : Snažit se v kratším čase dosáhnou stejné produkceNebo ve stejném čase vyšší produkce Historie vývoj ekonomie Starověké řecko 431 př. N. l. OIKOS + NOMOSsouhrn pro domácnost Chamurabiho zák. 1800 př. N. l. Merkentilisté 16. st – Anglie + Francie Vnitřní ochrana trhu Středověcí scholastokové Spravedlivá cena Odmítaly lichvu Fyziokraté – Francoa Qesny 1776 –A. Smith(Skot) Vznik moderní ekonomie 13. st.–Tomáš Akvinský Poprvé definoval Daň Škola a hlavní myšlenky Klasická škola– 17.st Makroekonomie nezasahování státu Adam Smith Utopický socializmus a Marxismus Zrušení soukromého vlastnictví => komunistická spol. Marks později LeninRakouská škola – 19.st Mikroekonomie a psychologie jednotlivce v hospod. Fridrich HájekNeoklasická škola – 30. léta 20. st. Matematizace ekonomických věd Alfred Marshall Vilfredo Pareto Leon Walras Transformace české ekonomiky Od centrálně plánované k tržní Od roku 1989 – centrálně plánovaná ekonomika Privatizace státních podnikůRozdělení velkých podniků na menší podnikyVytvoření příslušné legislativy Statky a služby Potřeba = nějaký nedostatek který pociťuji Lidé uspokojují své potřeby Věcmi nebo Činnostmi Statky= věci -Hmotné - jídlo, oblečení Nehmotné– dovednosti, znalosti Volné – vzduch, slunce Vzácné – to co udělal člověk, není v přírodě Obecné prospěšné – přináší užitek - park Obecné škodlivé – znečistění ovzdušíSpotřební– slouží ke spotřebě – jídlo, oděvKapitálové– slouží k výrobě – obilí, látka Služby Věcné– oprava autaOsobní – účes u kadeřníka Veřejné statky a služby Jsou zdarmaPoskytuje je státJsou placeny z peněz daňových poplatníků POTŘEBY, TEORIE MOTIVACE Potřeba = nějáký nedostatek který pocituji Biologické (fyziologické) - jídlo, spánek, pití, oblékat se Společenské - styk s lidmi, studium, přátelství, práce atd. Individuální – týkají se potřeb jednotlivce Rozvoj talentu, nadání a osobnosti Radost z práce, uznání a prospěšnosti Láska, přátelství, pocit sounáležitosti Zaměstnání, zabezpečení ve stáří Jídlo, oblečení, pití, spánek Kolektivní – týkají se kolektivu. 3 Hlavní ekonomické subjekty DOMÁCNOSTI FIRMY STÁT Výrobní faktory PRÁCE PŮDA KAPITÁL MZDA = SOUKROMÝ SEKTOR PLAT = STÁTNÍ SEKTROR

Témata, do kterých materiál patří