Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3 MO oběžný a dlouhodobý majetek

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (55,17 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

3. MO – Majetek podniku (oběžný + dlouhodobý), Oběžný majetek oběžný majetek je určen k provozní činnosti podniku, mění však během krátké doby svou formu, obíhápoužívá se krátkodobě – max. 1 rok a většinouse spotřebovává a často se spotřebuje jednorázově dlouhodobý majetek doba použitelnosti je vyšší než 1 rok, je to majetek dlouhodobé povahyje určen k zajištění provozní činnosti podniku,opotřebovává se hospodaření s oběžným majetkem je určen k provozní činnosti podnikumění během krátké doby svou formu, tvar, potřebu tzv. obíhápoužívá se krátkodobě max. 1 rokvětšinou se spotřebuje zpravidla jednorázově členění: peníze a cenné papíry (finanční majetek) penízehotovépeníze na účtech (účty = tzv. vklady na viděnou) cenné papíry (ceniny)majetek představuje určitou hodnotu (např. poštovní známky, kolky, stravenky)krátkodobé do 1 roku pohledávky představují nárok na zaplacení např. pohledávky odběrateli za prodané statky a službydodavatel za výkon vystaví fakturu, kde je uvedena doba splatnostinení-li pohledávka uhrazena v době splatnosti má věřitel právo ji soudně vymáhat (upomínky) zásoby majetek, který alespoň po nějakou dobu ukládáme do skladumateriálzákladní materiál(podstata výrobku) - dřevo, papírpomocné látky (doplnění výrobku) – nitěprovozovací materiál– barva na tisk, olej, čisticí prostředeknáhradní díly– součástky, slouží k opravámobaly – ochrana knihy, reklamazbožístatky nakoupené za účelem dalšího prodeje v nezměněné podoběvýrobky ke koupení v obchodech, kde se bez dalšího zpracování dále prodávajívýrobkyjsou hotovým produktem (kniha, auto)předměty, které podnik vyrábí s cílem prodat odběratelůmvětšinou se prodávají obyvatelstvu a organizacímslouží jako spotřební nebo kapitálové statky v podobě materiálu nebo dlouhodobého majetkunedokončená výroba (polotovar)jsou to nedokončené součástky, které zajišťují plynulost výrobního procesuprodukty, které již prošli výrobními operacemi, ale nejsou výrobkem (např. nedopečený rohlík) pořizování materiálu materiál lze získat: nákupem(polotovary, materiál) jsou zakoupené od dodavatelůvlastní výrobou- např. hlína v cihelně se získává těžbou ve vlastním povrchové dole nákupní marketing pořizování zásob s ohledem na požadavky zákazníka a s ohledem na náš výrobek zabývá se: příprava nákupu nákupní průzkumvýběr určitého materiálurozhodnutí výběr dodavatele srovnání vlastností materiálucenazda nakoupit přímo nebo pomocí mezičlánkůvyužití podpory prodeje zabezpečení dodávek a kontaktem s dodavateli následuje sjednání dodávky materiálu a uzavření kupní smlouvy zásobování!! viz. logistika!! Definice logistiky Logistika je obor zabývající se plánováním a řízením nevýrobních činností, které souvisejí s:s tokem materiálus tokem informacís finančním tokem a probíhajících s ohledem na: splnění požadavku zákazníkatvorbě ziskuinformační tok musí předcházet toku materiálu (zboží) Logistika je obor, který se zabývá plánováním a řízením toku zboží, jeho skladováním a službami spojenými s tímto tokem od místa A do místa B, tak aby zboží bylo ve správný čas na správném místě, ale i aby to bylo za dobrou cenu Cíl je uspokojit všechny požadavky zákazníka!!!!! činnosti při pořizování zásob: od volby dodavatele a nákupní cestystanovení velikosti nákupu a zásobzabezpečení dopravy a skladovánípřejímka materiáluvýdej do spotřebyzabezpečení informací v tomto procesu – doklady, počítačová podpora, ústní komunikace uskutečnění dodávky materiálu s dodávkou materiálu je předándodací listpro zaplacení daňový dokladtzv. fakturaproběhne převzetí dodávky od dopravcespočítáme obaly a potvrdíme dodávku na dodacím listupoté provedeme podrobnou přejímku zboží:množství (počítání, vážení, měření)jakosti (prohlídka, technická osvědčení o jakosti, laboratorní rozbory apod.)dále uložíme materiál do skladuje- li vše v pořádku, proplatímedaňový doklad (fakturu),pokud dodávka není v pořádku, reklamujeme závady, nejlépe písemně (dopis, fax, elektronická pošta) plánování materiálu kolik materiálu budeme potřebovat:lze stanovit odhadem nebo použít normunorma spotřeby stanovuje, jaké max. množství materiálu se může spotřebovat na jednotku výrobku nebo službymusíme také znát velikost výroby, vycházíme z odhadů poptávky – provádí se např. na měsíc, max. čtvrtletí plánovaná spotřeba = norma spotřeby * plánovaná velikost produkce př. pro výrobu kovového koše na papír je zapotřebí 0,5 kg plného plechu, 0,15 m2 kovové sítiny, 0,38 m drátu a 0,13 kg barvy. plánuje se vyrobit 5000 ks za čtvrtletí. tzn. jednotka norma spotř. plánovaná potřeba plech kg 0,50 5000 * 0,5 = 2500 kovová siť. m2 0, 15 5000 *0,15 = 750 drát m 0,38 5000 *0,38= 1900 barva kg 0,13 5000*0,13 = 650 víme kolik materiálu potřebujeme, kolik jej musíme obstarat – je nutno zjistit zásoby z předchozího období – to budou tzv. počáteční zásoby, o to nakupujeme méně. na druhé straně je lepší nakoupit materiálu o něco více – je třeba mít o nějakou konečnou zásobu navíc. nákup = spotřeba + konečná zásoba – počáteční zásoba př. na skladě máme 100 m drátu, chceme rezervu 50 m, která se po skončení výroby stane konečnou zásobou. tedy: nákup drátu = spotřeba 1900+konečná zásoba 50 m-počáteční zásoba 100 m= = 1850 m kdy a kolik materiálu objednávat máme 2 možnosti, jak materiál objednávat 1. stanovení minimální zásoby – když zásoba poklesne pod tuto hranici, objednáváme novou dodávku. výši objednávky odhadneme nebo objednáme obvyklé množství př. ze skladu se vydá průměrně 10 kg plechu denně, dodavatel je schopen objednávku vyřídit za 4 dny a chceme pojistnou zásobu – pro případ výpadku dodávky ve výši 50 kg. pak nejnižší mez celkové zásoby, při které je nutno objednávat činí 4 *10 +50 = 90 kg minimální zásoba=průměrná denní spotřeba * dodací lhůta + pojistná zásoba 2. stanoví se pevné objednací termíny a současně maximální zásoba velikost dodávky =maximální zásoba – současná zásoba př. plech objednáváme 1 x měsíčně a maximální zásoba je stanovena na 20 dní výroby, tedy 200 kg (20 * 10 kg). jestliže v den objednávky je na skladě 60 kg, objednáváme 1

Témata, do kterých materiál patří

Podobné materiály