Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Hospodářská politika státu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,17 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA STÁTU Hospodaření = co nejmíň zdrojů, co největší zisk Politika – usměrňování vývoje něčeho Trh 9 + stát = smíšená ekonomika Ve smíšeném ekonomickém systému zasahuje do trhu stát, důvody: stabilita celku (obrana proti ostatním)systém (ne anarchie)selhání trhu (monopol) – když selže trh, nastupuje státsociální oblast (invalida)veřejné statky (škola, nemocnice, silnice, doprava) Cíle hospodářské politiky státu: plná zaměstnanost – ukazatel míra nezaměstnanosti, 0% nemožné, co nejmenší. Současnost 4,5 – 7 % nezaměstnanosticenová stabilita – co nejmírnější (ale ne 0), ukazatel míra inflace, stát chce inflaci kolem 2 % → v ČR 1 – 1,5 %Uspokojivé tempo růstu ekonomiky, ukazatel produkt – HDP, chci, aby se vyrábělo, co nejvíc, v ČE 4 % víc než lonivyrovnaná platební bilance se zahraničím – ukazatel platební bilance, vývoz = dovoz (pro stát lepší mírně vyšší vývoz), když se vyrábí doma, doma je zisk → daňspravedlivé rozdělování – za větší výkon a vyšší odpovědnost větší odměna, stát podporuje ty, co se nemohou trhu účastnit (invalidy) Nástroje hospodářské politiky státu Monetární politika (= peněžní, úvěrová) – nástrojem jsou penízeFiskální politika (rozpočtová)Důchodová politika státuZahraničně – obchodní politika státuSociální politika státu MONETÁRNÍ POLITKA STÁTU subjektem je Česká národní banka Nástroje ČNB: Diskontní sazba (=slevová) – jestliže ČNB diskontní úrok zvýší, komerční banky také zvýší úroky u úvěrů, pro úvěry si přijde méně lidí, do oběhu se dostane méně peněž a hodnota koruny půjde nahoru, protože bude vzácnějšíjestliže ČNB diskontní úrok sníží, komerční banky také sníží úroky u úvěrů, pro úvěry si přijde více lidí, do oběhu se dostane více peněz a hodnota koruny půjde dolů, nebude vzácnápovinné minimální rezervy – ČNB může nařídit KB, aby část vkladů uložily do ČNB jako rezervu, tím se do oběhu dostane méně peněz, hodnota koruny půjde nahoru, protože bude vzácnějšíoperace na volném trhu – ČNB vydá obligace, prodá je veřejnosti a tím stahuje peníze z oběhu, v oběhu je méně peněz → peníze jsou vzácnější Funguje i naopak, stát může obligace i kupovat ostatní nástroje ČNB – používají se výjimečně v krizových situacích. Př. max. počet úvěrů, max. počet vkladů, stanovení max. a min. úroku FISKÁLNÍ POLITIKA STÁTU = státní rozpočet – účet státu na rok, vedení u ČNB správné nastavení státního rozpočtustátní rozpočet má podobu zákona – Zákon o státním rozpočtu na rok navrhne vláda, schválí parlament – podepíše prezident Státní rozpočet Příjmy Výdaje Daně Školství, zdravotnictví, sociální dávky Poplatky Státní správa, policie, armáda 3 druhy: Vyrovnaný rozpočet – příjmy stejné jako výdajeSchodkový rozpočet – příjmy nižší než výdajePřebytkový rozpočet – příjmy větší než výdaje Varianta – zvýšit daně → zvýší se příjmy. Omezit ekonomiku – méně lidí podniká, lidé budou chtít daně obcházet → šedá a černá ekonomikaVarianta – snížit daně → snížení příjmů (volby), pokryju všechny výdaje, když budou menší daně?Varianta – zvýšit výdaje – kde na to vezmu, stačí na to příjmy? Když nemam dost peněz, vznikají státní dluhyVarianta – snížit výdaje – když zbydou peníze, co s nimi? Můžu snížit daně? Proč se toho vybralo tolik, když se to nevyužije fiskální politika spočívá ve správném navolení těchto variantza rok 2016 byl poprvé po 20. letech přebytkový státní rozpočetpo revoluci až do 2016 schodkový státní rozpočet SOCIÁLNÍ POLITKA STÁTU (lidská politika) Státní sociální podpora poskytuje dávky na: přídavek na dítě – základní dlouhodobá dávka poskytovaná rodinám s dětmi s příjmem do 2,4 násobku životního minima (500 – 700 Kč)rodičovský příspěvek – nárok má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně a řádně pečuje na dítě, které je nejmladší v rodině. Předtím je mateřská 6 týdnů před a po porodu, pak rodičovský příspěvek od 7. týdnu po porodu, na 2, 3 nebo 4 roky (220 000,- celkem)příspěvek na bydlení – náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy (nájem, fond oprav, popelnice), 30% násobku denního vyměřovacího základuporodné – náklady související s narozením dítěte, násobek 2,7 životního minima (13 000,- první živé narozené dítě, druhé dítě 10 000,-)pohřebné – osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte (5 000,-) nárok na dávky má pouze FO, jestliže má trvalý pobyt na území ČRmá je na starosti Ministerstvo práce a sociálních věcí Rodina = soužití rodičů ve společné domácnosti Pomoc v hmotné nouzi - pomáhá osobám s nedostatečnými příjmy, jde o život Osoba v hmotné nouzi – osoba nemá dostatečné příjmy a její sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb v hmotné nouzi není osoba, která prokazatelně neprojevuje snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním (když mam TV nejsem osoba v hmotné nouzi. Dávky: Příspěvek na živobytí – částka individuálně podle osoby (jídlo, hygiena)doplatek na bydlení – nedostatek příjmů k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy, jen v nájmumimořádná okamžitá pomoc - osobám, které se ocitnou v situacích, které je nutno bezodkladně řešit (vyhoření, pohroma). Max. 51 000,- DŮCHODOVÁ POLITKA STÁTU Důchod = příjem v tržní ekonomice stát v soukromém sektoru mzdy neurčuje (svoboda na trhu práce)stát určuje pouze minimální mzdu a ta platí i pro soukromníkyod ledna 2017 minimální mzda 11 000 Kč – hrubá mzdastát určuje platové třídy ve státním sektoruplatební třídy jsou podle odpovědnosti a funkce, kterou člověk vykonáváčím větší mzda, tím větší vzdělání – větší mzda Zaměstnanec stát: jistota, pevný platsoukromník: vyšší ohodnocení, větší riziko, jak se mnou bude soukromník zacházet, kariéra

Témata, do kterých materiál patří