Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!








Hospodářská politika státu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18.17 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA STÁTU

Hospodaření = co nejmíň zdrojů, co největší zisk

Politika – usměrňování vývoje něčeho

Trh 9 + stát = smíšená ekonomika

Ve smíšeném ekonomickém systému zasahuje do trhu stát, důvody:

 • stabilita celku (obrana proti ostatním)

 • systém (ne anarchie)

 • selhání trhu (monopol) – když selže trh, nastupuje stát

 • sociální oblast (invalida)

 • veřejné statky (škola, nemocnice, silnice, doprava)

Cíle hospodářské politiky státu:

 1. plná zaměstnanost – ukazatel míra nezaměstnanosti, 0% nemožné, co nejmenší. Současnost 4,5 – 7 % nezaměstnanosti

 2. cenová stabilita – co nejmírnější (ale ne 0), ukazatel míra inflace, stát chce inflaci kolem 2 % → v ČR 1 – 1,5 %

 3. Uspokojivé tempo růstu ekonomiky, ukazatel produkt – HDP, chci, aby se vyrábělo, co nejvíc, v ČE 4 % víc než loni

 4. vyrovnaná platební bilance se zahraničím – ukazatel platební bilance, vývoz = dovoz (pro stát lepší mírně vyšší vývoz), když se vyrábí doma, doma je zisk → daň

 5. spravedlivé rozdělování – za větší výkon a vyšší odpovědnost větší odměna, stát podporuje ty, co se nemohou trhu účastnit (invalidy)

Nástroje hospodářské politiky státu

 1. Monetární politika (= peněžní, úvěrová) – nástrojem jsou peníze

 2. Fiskální politika (rozpočtová)

 3. Důchodová politika státu

 4. Zahraničně – obchodní politika státu

 5. Sociální politika státu

MONETÁRNÍ POLITKA STÁTU

 • subjektem je Česká národní banka

Nástroje ČNB:

 1. Diskontní sazba (=slevová) – jestliže ČNB diskontní úrok zvýší, komerční banky také zvýší úroky u úvěrů, pro úvěry si přijde méně lidí, do oběhu se dostane méně peněž a hodnota koruny půjde nahoru, protože bude vzácnější

 • jestliže ČNB diskontní úrok sníží, komerční banky také sníží úroky u úvěrů, pro úvěry si přijde více lidí, do oběhu se dostane více peněz a hodnota koruny půjde dolů, nebude vzácná

 1. povinné minimální rezervy – ČNB může nařídit KB, aby část vkladů uložily do ČNB jako rezervu, tím se do oběhu dostane méně peněz, hodnota koruny půjde nahoru, protože bude vzácnější

 2. operace na volném trhu – ČNB vydá obligace, prodá je veřejnosti a tím stahuje peníze z oběhu, v oběhu je méně peněz → peníze jsou vzácnější

Funguje i naopak, stát může obligace i kupovat

 1. ostatní nástroje ČNB – používají se výjimečně v krizových situacích. Př. max. počet úvěrů, max. počet vkladů, stanovení max. a min. úroku

FISKÁLNÍ POLITIKA STÁTU

= státní rozpočet – účet státu na rok, vedení u ČNB

 • správné nastavení státního rozpočtu

 • státní rozpočet má podobu zákona – Zákon o státním rozpočtu na rok navrhne vláda, schválí parlament – podepíše prezident

Státní rozpočet Příjmy Výdaje Daně Školství, zdravotnictví, sociální dávky Poplatky Státní správa, policie, armáda

Témata, do kterých materiál patří