Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
13. Daň z příjmů fyzických osob

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25.09 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

Poplatníkem této daně je fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržuje (tzn. pobývá zde alespoň 183 dnů v kalendářním roce).

Daňová povinnost se vztahuje i na příjmy ze zdrojů v zahraničí. Pokud fyzická osoba nemá bydliště na území České republiky ani se zde obvykle nezdržuje, vztahuje se daňová povinnost pouze na příjmy ze zdrojů na území České republiky = Daňový rezident, daňový nerezident

Předmět daně

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou:

příjmy ze závislé činnosti

 • příjmy ze zaměstnání

 • příjmy za práci členů družstev, společníků s.r.o.

příjmy ze samostatné činnosti

 • příjmy z podnikání

 • příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství

příjmy z kapitálového majetku

 • podíly na zisku

 • úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů

příjmy z nájmu

 • příjmy z nájmů nemovitých věcí nebo bytů a příjmy z nájmů movitých věcí, kromě příležitostného nájmu

ostatní příjmy

 • příjmy z příležitostných činností

 • přijaté výživné a důchody

 • výhry v loteriích

 • bezúplatný příjem

Příjmy osvobozené od daně

 • Příjmy z prodeje rodinného domu, bytu, pokud v něm měl prodávající bydliště nejméně 2 roky bezprostředně před prodejem.

 • Příjem ve formě dávek sociální podpory, nemocen. a důchod. pojištění.

 • Stipendia.

 • Dotace ze státního rozpočtu.

Plátci

 • podnikatelé (plátce = poplatník)

 • zaměstnavatelé (odvádí daň za své zaměstnance)

Zdaňovací období

 • kalendářní rok

 • daňové přiznání musí být podané do 3 měsíců po ukončení zdaňovacího období

 • pokud podává daňový poradce je termín do 6 měsíců

Základ daně

Základem daně je částka, o kterou příjmy přesahují výdaje, které jsou prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, případně se uplatní daňové paušály (výdaje procentem z příjmů).

Pouze u příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti a u příjmů z pronájmu je možné jít do záporu (jedná se o tzv. daňovou ztrátu).

Sazba daně je 15 % ze ZD

PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

 • Jedná se o příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovně-právního poměru.

 • Pracovně-právní vztah vzniká na základě uzavřené pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti.

 • Příjmy za práci členů družstva, společníků a jednatelů společností s ručením omezeným, komanditistů komanditních společností.

 • Odměny členů statutárních a jiných orgánů právnických osob.

Nepeněžní příjmy - zboží či služby poskytnuté zaměstnancům zdarma, nebo se slevou.

Častým nepeněžním příjmem je používání služebního vozidla zaměstnancem pro soukromé účely. V tomto případě je nepeněžním příjmem zaměstnance 1 % vstupní ceny vozidla za každý započatý měsíc.

Témata, do kterých materiál patří