Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
17. Krátkodobé financování

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (30,14 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

17. Krátkodobé financování - jde o zajištění peněžních prostředků k pořízení oběžného majetku Zdroje financování Oběžný majetekKrátkodobé závazkyKrátkodobý úvěr OBĚŽNÝ MAJETEK Majetek, který mění v podniku svou formu MATERIÁL + ZBOŽÍ + VÝROBKY = ZÁSOBY Závazek = podnik dluží peníze dodavateli Peníze -> Finanční majetekPeníze v pokladněPeníze na BÚCeniny (kolky, poštovní známky)Zásoby -> MateriálZákladní materiál (dřevo při výrobě nábytku)Potřebný materiál (hřebíky, nitě)Provozovací látky (benzín, nafta, oleje)-> Zásoby vlastní výrobyVýrobkyPolotovary (nedokončený výrobek, který lze prodat, čínská polévka)Nedokončená výroba (nelze jí prodat, nedošité šaty)Pohledávky = čekáme peníze od odběratele ZÁVAZKY VŮČI DODAVATELŮM Podnik nakupuje materiál nebo zboží od dodavatele na fakturu s určitým termínem splatnostiDo okamžiku zaplacení faktury vzniká podniku závazek vůči dodavateli, kdy podnik používá k hospodaření peněžní prostředky dodavatele ZÁVAZKY VŮČI ZAMĚSTNANCŮM Zaměstnancům proplácí zaměstnavatel mzdu až v následujícím měsíciDo okamžiku zaplacení mzdy vzniká závazek vůči zaměstnancům ZÁVAZKY VŮČI FÚ A FINANČNÍM INSTITUCÍM Vůči finančnímu úřadu Daně (DPH, daň z příjmu, spotřební daň, daně z nemovitých věcí, silniční daň, …) Vůči okresní správě sociálního zabezpečení (soc. poj. 6.5 % + 25 %) Vůči zdravotní pojišťovně (zdrav. poj. 4.5 % + 9 %) RBP, Česká průmyslová, VZP, … KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY Musí být splaceny do 1 roku Kontokorentní úvěrZřizuje ho banka u BU na základě smlouvy mezi bankou a podnikemVe smlouvě je mimo jiné uvedená výše úvěrového rámce (limit poskytnutého úvěru)Na bankovní účet firmy se připisují příjmy(přírůstek peněžních prostředků) Úhrady vystavených faktur od odběratele Náhrady škod od pojišťovnyZ bankovního účtu se hradí výdaje(úbytek peněžních prostředků) Úhrady PF od dodavatelů Výplaty mezd Odvody soc. poj., zdrav. poj. DaněPokud není na BU dostatečný počet peněžních prostředků k úhradě výdaje, banka proplatí částku ze svých prostředků (podnik čerpá kontokorentní úvěr)Dalším příjmem na BU se úvěr splácíÚrokové sazby jsou vysoké, ale úroky mohou být nízké, protože úvěr může být čerpán na velmi krátkou dobuVýše úvěrového rámce závisí: Na příjmech klienta (podniku) Na důvěry schopnosti klienta Na možnostech bankySměnečný úvěr eskontníMajitel směnka prodá směnku před termínem doby splatnosti bance, banka mu za směnku vyplatí směnečnou částku sníženou o diskont (úrok banky)V termínu splatnosti požaduje banka směnečnou částku po dlužníkoviPokud dlužník neproplatí částku bance, banka ji požaduje po majiteli směnkyÚvěrová částka = směnečná částkaPočet dnů úvěru = od data eskontu do termínu splatnosti směnkyBanka kontroluje směnky: Po formální stránce (zda má všechny náležitosti) Po věcné stránce (důvěryhodnost podepsaných osob)Souvisí s existencí směnky Směnka je cenný papír, který musí obsahovat náležitosti předepsané zákonem o směnkách (slovo „směnka“, směnečná částka, datum vystavení, datum splatnosti, místo předání peněžní částky, jméno majitele = věřitel, jméno výstavce = dlužník) Druhy směnky Vlastní směnka 2 osoby + slib (dlužník = výstavce směnky, slibuje, že zaplatí peněžní částku věřiteli = majiteli směnky)Cizí směnka 3 osoby + příkaz (výstavce přikazuje směnečníkovi = většinou banka, aby zaplatil majiteli směnky) Akcept směnky = přijetí směnečného závazku směnečníkem (ten podepíše směnku a souhlasí, že jí v termínu splatnosti proplatí majiteli směnky) Indosament = převedení směnky na jinou osobu (majitel směnou může zaplatit svůj závazek) Eskont směnky = prodej směnky bance majitelem směnky před termínem splatnosti směnky Směnečný úvěr akceptačníBanka akceptuje (podepíše) směnku, kterou vystavil výstavce a tím se zavazuje, že v termínu splatnosti proplatí směnečnou částku majiteli směnkyPřed termínem splatnosti banka požaduje, aby výstavce vložil na bankovní účet směnečnou částku, a banka v termínu splatnosti z tohoto účtu směnku proplatí majiteliPokud výstavce na BU částku neuloží, dostává se do úvěrového vztahu s bankou, která směnku proplatí ze svých prostředkůNa základě smlouvy výstavce splácí v dohodnutých termínech úvěrLombardní úvěrÚvěr zajištěný zástavou movité věci, např.) cenné papíry, umělecká díla, starožitnosti, zásoby (musejí být skladovány u 3. osoby, která potvrdí, že s nimi nebude nijak nakládat)

Témata, do kterých materiál patří