Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3. Podnik a podnikové činnosti

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,07 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

3. Podnik a podnikové činnosti Podnikání = soustavná činnosti provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet za účelem dosažení zisku VÝ – NÁ = HV (zisk/ztráta) 1. Práce (zaměstnanci) Vynaložené fyzické a psychické pracovní úsilí člověka při vykonávání pracovních činnostíCena: mzdová sazbaPůdaJe důležitá pro ekonomické činnosti zemědělské, ale i pro ostatní, protože podniky ji potřebují k pořízení budov k realizaci ekonomické činnostiCena: pozemková renta (příjem z pronájmu)Kapitálkapitálové statky – stroje, materiál, k jejímuž nákupu potřebují podniky peníze)nakupují je podnikycena: úroková sazba Podnikání se řídí právními předpisy Živnostenský zákonZákon o obchodních korporacích Řeší vztahy mezi podnikyObčanský zákoník Řeší vztahy mezi občanem a podnikemZákoník práce Upravuje práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavateleDaňové zákony Podniky odvádějí daně do státního rozpočtu je tvořen: 1. příjmy DaněClaPříjmy ze sociálního pojištěníDalší příjmy (z prodeje majetku, splátky úvěru, …)Příjmy z Evropských sociálních fondů 2. výdaji a) státní nákupy statků a služeb (školství, zdravotnické platy, soudy, …) b) transferové výdaje (důchody, podpory, dávky, nemocenské) c) dotace podnikům d) výdaje z ESF Podnikové činnosti Marketingová činnost (průzkum trhu, reklama)Zásobovací činnost (nákup materiálu)Investiční činnost (nákup strojů)Personální činnost (zajištění zaměstnanců)Výrobní činnost (výroba)Prodejní činnost (prodej výrobků)Finanční činnost MARKETINGOVÁ ČINNOST Cíl: Vyrábět výrobky/poskytovat služby podle potřeb spotřebiteleProdat co nejvíce výrobků/služeb pomocí nástrojů marketingu, zejména reklamy Nástroje marketingu - výrobek ProduktVeškeré výrobky, které podnik vyrábí - cena Peněžní částka, za kterou se výrobek prodáváJe stanovena pomocí kalkulace (= určení nákladu na 1 výrobek)Cena = náklady + ziskCena je určena také podle konkurence - distribuce Cesta prodeje výrobku Přímá VÝROBCE ->prodá-> SPOTŘEBITELI Např. pekárny Nepřímá VÝROBCE -> VELKOOBCHOD -> MALOOBCHOD -> SPOTŘEBITEL (makro->kaufland) - propagace Reklama, osobní prodej (Avon, …) ZÁSOBOVACÍ ČINNOST Podnik se zásobuje materiálem, nebo zbožím, které ukládá na sklad a které potřebuje pro výrobu. Cílem zásobování je zajistit materiál v potřebném množství, kvalitě, čase a za výhodnou cenu. Do zásobovacích činností patří: Zjištění potřebného množství materiáluVyhledávání vhodného dodavatele (internet, veletrhy, výstavy, doporučení)¨Výběr dodavatele podle ceny, kvality, doby dodávky, dopravy, …Objednávka materiálu (kupní smlouvou) Dodavatel, odběratel, druh materiálu, množství, cena, datum vystavení smlouvy, datum uskutečnění dodávky, povinnosti prodávajícího dodat materiál za stanovených podmínek a s potřebnými doklady, povinnosti kupujícího převzít materiál a zaplatit za nějDodávka materiálu od dodavatele, kterou je nutné před uložením na sklad zkontrolovatKvantitativní kontrola (kontrola množství)Kvalitní kontrola (kontrola kvality)Uložení materiálu na sklad (příjemka)Evidence materiálu na skladních kartáchVýdej materiálu ze skladu do spotřeby (výdejka) Skladování = soustředění materiálu na určitém místě Otevřené sklady (dřevo, uhlí, …)Polouzavřené sklady (stavební materiál)Uzavřené skaldy (většina materiálu k potravinářské a chemické výrobě) Členění zásob: Materiál (suroviny, pomocný materiál, součástky a polotovary, náhradní díly, obaly, palivo a pohonné hmoty, drobný majetek s postupným opotřebením)Zásoby (polotovary vlastní výroby, nedokončená výroba, výrobky, zvířata)Zboží (statky a služby určené k prodeji) INVESTIČNÍ ČINNOST V rámci investiční činnosti využívá podnik svůj kapitál k získání potřebného dlouhodobého hmotného majetku, na jeho rekonstrukci, modernizaci či obnovu a nehmotného majetku – cenné papíry, uložení peněz do banky. Investiční útvar má na starost věcné investice, finanční investice zajišťuje finanční útvar. DLOUHODOBÝ MAJETEK – POPSAT! PERSONÁLNÍ ČINNOST Personalistika je proces, který souvisí se zařazováním pracovníka do pracovního procesu. Typy zaměstnanců Dělníci: fyzická práce, vyrábějí výrobky nebo poskytují služby = opraváři, …THP (technickohospodářští pracovníci): duševní práce = sekretářka, manažér, účetní, …Provozní a obsluhující pracovníci: uklízečky, skladníci, řidiči, … Mezi pracovní náplň personální činnosti patří: plánování zaměstnanců (počet a kvalifikační struktura)získávání pracovníků (z vnitřních a vnějších zdrojů, inzercí aj.)výběr zaměstnanců (na základě životopisu, rozhovoru, psycholog. testů aj.)hodnocení pracovníkůhodnocení práce a popis pracovních místodměňování prácepodnikové systémy vzdělávánípersonální a pracovně právní agendykolektivní vyjednávánípéče o zaměstnance - každý podnik si plánuje, jaký počet zaměstnanců bude pro výrobu, nebo poskytování služeb, potřebovat a s jakou kvalifikací (= odborné znalosti, praktické dovednosti a ostatní schopnosti) Získávání zaměstnanců - podniky vytvářejí nová pracovní místa, nebo obsazují pracovní místa již zavedená (odchod do důchodu, …) Způsoby získávání zaměstnanců inzerce (internet, noviny, odborné časopisy, …)oslovení úřadu prácedoporučení pracovníků jiných firem Postup při získávání zaměstnanců zájemci o volné pracovní místo zasílají firmě životopis a motivační dopis životopis – osobní informace, dosažené vzdělání, práce v oboru, dosavadní zaměstnání, znalost cizích jazyků, … motivační dopis – zdůvodnění, proč chce dotyčný ve firmě pracovatfirma pozve vybrané uchazeče o práci na výběrové řízení (konkurz)výběrové řízení – skupina pracovníků podniku (vedoucí, personalista, …) která se dotazuje pozvaného uchazečevznik pracovního poměru vzniká na základě pracovní smlouvy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem smlouva musí obsahovat KDY? – den nástupu do práce CO? – pracovní zařazení KDE? – místo výkonu Volbou (starosta obce) Jmenováním (majitel podniku jmenuje ředitele podniku) Odměna za práci Odměna = částka, kterou zaměstnanec dostává za odvedenou práci Mzda -> soukromá sféra (a. s., s. r. o.)Plat -> státní sféra Položky mzdy Z

Témata, do kterých materiál patří