Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3 - Tržní ekonomika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (54,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Tržní ekonomika Smíšený systém (trh + stát) Trh = oblast ekonomiky, kde se setkává nabídka s poptávkou Nabídka – ochota prodat za určitou částku Poptávka – ochota koupit za určitou částku Druhy Z hlediska územníhoTrh místní – regionální, oblastní (jarmark, obchůdky v malém městečku) Trh národní – vznik na základě dělby práce – trh v rámci státu – stát má za úkol je ochránit Trh světový – výsledkem je mezinárodní obchod a světový trh Trh regionálníPodle počtu zboží, které na trhu sledujemeTrh dílčí – prodej a koupě jediného druhu zboží (např.: trh kabelek)Trh agregátní – trh veškerého zboží (shromáždění)Podle předmětu obchoduTrh výrobků a služeb – například nocleh (služba)Trh výrobních faktorů – zahrnuje trh práce, kapitálu a půdyTrh finanční – obchody na burze (trh peněz) Trh bílý,šedivý (na hraně zákona) ačerný (nelegální) Subjekty trhu Domácnosti Poptávají se po statcích a službáchNabízejí práci za určitou mzdu Firmy Poptávají se po práciNabízí statky a službyCílem je maximalizovat zisk Stát Někdy se chová jako firma, někdy jako domácnostHlavní úlohou je udávat zákony a pravidla trhu Graf tržního mechanismu Nadbytek zboží – cena je vysoká, poptávka nízká, nabídka vysoká Cena bude klesat až do bodu rovnováhy Nedostatek zboží – cena je nízká, poptávka vysoká, nabídka nízká Cena bude vzrůstat až do bodu rovnováhy Tvorba ceny Cena je množství peněz, které musí být za kupované množství zaplaceno Hodnota zboží Výše ceny vzniká vzájemným působením prodávajícího a kupujícího bez ohledu na to, zda o ceně přímo jednají nebo na ni působí nepřímo svým chováním Cena je závislá na nabídce a poptávce Firmy (nabídka) a domácnosti (poptávka) mají na trhu protichůdné zájmy Firmy nabízí, chtějí maximalizaci zisku (ceny vyšší)Domácnosti se poptávají a chtějí maximalizaci užitku (cena nejnižší) Nabídka Množství jednotlivých druhů zboží, které jsou prodávající ochotni za určitou cenu prodat Firmy (cílem je zisk) S rostoucí cenou roste nabídka Druhy nabídky: Agregátní – nabídka veškerého zbožíIndividuální – nabídka jednoho výrobce (firmy, prodejce)Dílčí – nabídka jednoho určitého výrobku Faktory ovlivňující nabídku Cena – pokud je vysoká, malá nabídka Výrobní náklady Výrobní podmínky Cena substitutu (produkt bez obalu, rajčata, okurky,…) Cena komplementu (něco + obal) Poptávka Představuje množství jednotlivých druhů zboží, které jsou kupující ochotni při určité ceně na trhu koupit S růstem ceny klesá poptávka Druhy poptávky Agregátní – poptávka po veškerém zbožíIndividuální – poptávka jediného kupujícíhoDílčí – poptávka po jednom určitém výrobku Faktory ovlivňující poptávku cena zboží, příjem, preference, cena substitutu, cena komplementu Konkurence =soutěž o zákazníka nebo o zboží na straně poptávkysnaha zákazníka předběhnout jiného zákazníkav současné době nemá velký významproblém nastane při nedostatku (válka) mezi nabídkou a poptávkoucenazdravá konkurencenapř.: Billa – je drahá, Penny – je levná = půjdu do Pennyna straně nabídky Dokonalá konkurence Velké množství stejně velkých firem, které vyrábí stejný produktVstup na trh je snadný, možnost ovlivnit cenu je velmi nízká trh ostatní firmy moje firma Monopol Na trhu je jedna velká firma Jedinečný produkt, těžký vstup na trh, skoro žádné možnosti Cenu určuje monopolistická firma Monopolům se blíží např.: ČEZ nebo RWE Oligopol Menší množství různě velkých firem, které nabízí podobný produkt Vstup je možný, ovlivnění ceny je reálné Realita: monopolistická konkurence Na trhu větší množství různě velkých firem, nabízející různorodé produktyVstup možnýOvlivnit cenu reálné Normy pro hospodářskou soutěž Zákon na ochranu hospodářské soutěže (protimonopolní zákon) Dodržování kontroluje úřad na ochranu hospodářské soutěže Upravuje kartel Kartelové dohody – rozhodují o cenách, území (konec soutěže) Monopol – stát Sloučení firem (schvaluje stát) Zákon o obchodních korporacích (2015) Klamavé označení zboží Klamavé reklamy Podplácení Ohrožování zdraví či životního prostředí Porušení obchodního tajemství

Témata, do kterých materiál patří