Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
7 - Podnikání jednotlivce

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,73 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Podnikání jednotlivce Fyzická osoba Člověk od narození – občan Od 18 let můžu podnikat jako FO – podnikám sám na sebe Obchodní jméno FO obchodní jméno tvoří jméno a příjmení Petr Černý stavby U Topolů 35, Praha IČ email DIČ telefon → adresa IČ = identifikační č., 8 míst, získá ho podnikatel při vzniku podniku DIČ = daňové ID, 10 míst, od FÚ k odvodu daní Právní normy pro podnikání FO podnikání na základě živnostenského listu od zapsání do živnostenského rejstříku někdy zapsány v obchodním rejstříku nelze: banka, pošta, zbraně, doly, … lze, ale ne podle živnostenského zákona – zvláštní předpisy: lékař, advokát, detektiv, … většina FO podniká podleživnostenského zákona = živnostník OSVČ = osoba samostatné výdělečně činná Vznik a zánik FO vznikánarozením a poté zápisem do živnostenského rejstříku (seznam všech vydaných živnostenských oprávnění k podnikání, poplatek 1000 Kč za ohlášení živnosti) zaniká výmazem z živnostenského rejstříku (smrt podnikatele, bankrot, dobrovolně, rozhodnutí živnostenského úřadu, uplynutí doby) Výhody a nevýhody podnikání FO + zisk jen pro sebe, s nikým se nedělím + sám sobě pánem + vedu jen daňovou evidenci + nižší daň z příjmu (15 %) - musím všechno sám - větší odpovědnost - nemám se s kým poradit - stagnace = zůstávám pořád na stejné úrovni Daň z příjmu FO→ 15 % přímá daň poplatníci daně jsou fyzické osoby, které mají v ČR bydliště, nebo se v ČR zdržuje více jak 183 dní v roce předmětem daně jsou příjmy ze závislé činnosti příjmy z podnikaní a jiné samostatně výdělečné činnosti příjmy z kapitálového majetku příjmy z pronájmu ostatní příjmy existují příjmy FO, které jsou podle zákona osvobozeny od daně (alimenty, důchody, sociální dávky, …) základem daně je příjem ze závislé činnosti = mzda (plat) příjem z podnikání příjem z pronájmu příjem z kapitálového majetku = vklad + úroky ostatní – patří sem dědictví, dar, … nedaní se v případě, když jsem s daným člověkem příbuzný Právnická osoba Vznikla uměle seskupením více FO či PO Cílem je nejčastěji zisk (vzdělání – škola, charita – pomoc, zdraví lidí, bydlení apod.) + někdo mi pomáhá + větší investice - chyba někoho jiného ovlivní i mě - může mi někdo něco zakázat Členění živností Ohlašovací Dříve živnostenský listPoplatek 1000 KčŽivnostník ohlásí den vzniku Ohlašovací volné – obchod, ubytování, průvodce, CA Ohlašovací řemeslné – hostinská činnost (vzdělání), např. zedník či truhlář Ohlašovací vázané – revize řemeslníků = kontrola Koncesované Dříve koncesní listinaOprávnění k provozování koncesované činnosti Od: datum začátkuDo: konec činnosti Přiděleno Poplatek 5000 Kč Např.: cestovní kancelář, taxi, směnárna Ohlašovací volná Pouze všeobecné podmínky Ohlašovací řemeslná Všeobecné podmínky + odborná způsobilost (škola) Ohlašovací vázaná Všeobecné podmínky + odborná způsobilost + praxe + zvláštní předpisy Koncesovaná Všeobecné podmínky + odborná způsobilost + praxe + zvláštní předpisy Podmínky založení živnosti Všeobecné pro všechny obory musí nám být 18 let (16 + dozor zákonného zástupce) svéprávnost / OP trestný rejstřík bez úmyslného trestného činu (pošta – Czech point – 100 Kč) Zvláštní Dle náročnosti Odborná způsobilost (vzdělání + praxe) Jiná způsobilost (psychotesty) Živnostenský rejstřík = seznam všech vydaných oprávnění k podnikání pro FO či PO Živnostenský úřad v Plzni v Tylově ulici centrální registrační místa, která mají ohlašovací povinnost (FÚ, ZP, český statistický úřad, atd.)

Témata, do kterých materiál patří