Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Faktor času ve financích

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22.27 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

19. Faktor času ve financích

- změna hodnoty peněz v čase

- časový faktor a riziko jsou základní hranice, které vymezují taktizující prostor finančního managementu, ovlivňují tak hodnotu peněz

- peníze uschované „pod matrací“ ztrácí svoji hodnotu vlivem inflace

-naopak investované peníze ponesou úrokový výnos, původní množství peněz se nám bude zvyšovat

- vývoj celkové hodnoty peněz ovlivňuje čas, mluvíme o tzv. časové hodnotě peněz

- základní veličinou, která působí na časovou hodnotu peněz je:

 • suma kapitálu => celkový základ

 • délka časového úseku, po který je celkový základ vázán => kapitálové období

 • výše úrokové míry

- peníze, které máme dnes k dispozici, mají většinou užitnou hodnotu, než totéž množství v budoucnosti, protože při dnešním:

 • investování mohou přinést v budoucnu další peníze (úroky, dividenda)

 • spotřebě umožní větší spotřebu o proti spotřebě stejného množství v budoucnosti, a to díky poklesu jejich kupní síly a vlivu inflace

 • Investování- takové použití peněz, které s postupujícím časem zvětšuje jejich číselné množství, tzn., zhodnocuje počáteční kapitál

 • Zhodnocování- každé majetkové hodnotě roste v čase původní hodnota o ekonomický prospěch plynoucí z jejího možného investování

 • Zhodnocování peněz v čase- růst původní částky o V (úrok) plynoucí z jejího možného investování

Faktor času se uplatňuje zejména při:

- rozhodování o investicích

- kalkulaci výhodnosti způsobů dlouhodobého financování (hotově, leasingem, úvěrem)

- utváření optimální kapitálové struktury (hodnocení dopadu N kapitálu)

- stanovení tržní ceny majetku nebo podniku (současná hodnota budoucích V)

Faktory ovlivňující finanční rozhodování: čas, míra zdanění, inflace, riziko, celková základ, úroková míra

 • úrok- z hlediska věřitele (vkladatele): odměna za dočasné poskytnutí peněz někomu jinému

- z hlediska dlužníka: cena za získání úvěru

 • jistina (počáteční kapitál)- původní částka, která se půjčuje

 • úročení- způsob započítávání úroku k zapůjčení kapitálu

 • úroková míra (sazba)- úrok vyjádřená relativně (nejčastěji v %) z hodnoty kapitálu

 • úrokové období- doba, za kterou se úroky připisují, zpravidla roční p. a., p. q., p. m.

 • míra zisku (výnosnosti, výnosnost)- úroková míra realizovaná v rámci investování

- obecně je úročení členěno ze dvou hlavních hledisek a v rámci každého z nich na další dva typy úročení:

1. Z hlediska času, tj. kdy je úročeno:

a) úročení předlhůtní= odměna věřitele- ÚROK- se vypočítá z částky vložené k začátku úrokového období a platí se na konci úrokového období

b) úročení předlhůtní= odměna věřitele- DISKONT- se vypočítá z částky vztažené ke konci úrokového období a platí se na začátku úrokového období

Témata, do kterých materiál patří