Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Struktura a vlastnosti pevných látek

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17.13 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Př.: pilíře

3. ohybem

- způsobená silou, která působí kolmo k podélné ose souměrnosti tělesa upevněného alespoň na jednom konci, příčné řezy H, I, T .. Př.: mosty

4. smykem

- způsobená dvěma stejně velkými rovnoběžnými silami opačného směru, které neleží na totožné vektorové přímce

Př.: šrouby, nýty

5. kroucením

- způsobená dvěma silovými dvojicemi, jejichž momenty sil jsou stejně velké, opačného směru

Př.: hřídele, vrtáky, šroubováky

Síla pružnosti:

Pevné těleso je deformováno tahem silami F.U pružně deformovaného tělesa působí na libovolný příčný řez z obou stran síly pružnosti.Je-li těleso v rovnovážném stavu, pak velikost síly pružnosti Fp= F.

mez pružnosti E – největší hodnota normálového napětí, kdy je deformace ještě pružná. Po překročení této meze je těleso trvale deformováno.

mez pevnosti p – po překročení této hodnoty normálového napětí dojde k porušení materiálu – přetrhne se, rozdrtí se …

Křehké látky (sklo) mají mez pevnosti blízko meze pružnosti.

Vlastnosti pružných těles

Síla, která působí proti deformaci pružného tělesa je síla pružnosti. Má opačný směr než deformační síla.

Není-li pružné těleso deformováno, je v poloze, kterou označujeme rovnovážná poloha.

Témata, do kterých materiál patří