Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Variační formy instrumentálního kontrapunktu

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

 Otázka č.11

Variační formy instrum. kontrapunktu

a) kontrapunktické variace: - ciaccona, passacaglia, vznikají tak, že skladatel stále opřádá ostinátní (stále se opakující) téma

v basu novými a novými kontrapunkty

charakteristické variace: - jsou opakem kontrapunktických variací – soustředí se na téma a obměňují ho po stránce

melodické, rytmické, harmonické, formové, stylizační.

b) ciaccona, passacaglia - vyrůstají ze starých lidových tanců stejných názvů. Tance jsou pomalé v třídobém taktu

s ženskými závěry. Ve španělské ciacconě se odrážejí vlivy americké (mexické)

- princip nekonečného opakování pochází z „kramářské“ písně

- neustálým opakováním připomínají také modlitbu růžence

- Téma v ciaccone, passacaglia – byvá v basu (perioda 4-8 taktů) ,může být i variováno, ale

nekrátí se, může též přecházet do jiných hlasů, ale nesmí zmizet

- skladba je často v jedné tónině, ale může též modulovat. Skladatelé barokních cacc., pass..

dbají na kompoziční linii, průběh a celkové skloubení jednotlivých variací. Dbají na přirozený

pohybový, dynamický a zvukový růst. (od jednoduchých rytmických tvarů akordů ke složitějším).

- bývají v barokní literatuře jako část cyklu samostatných jednovětých skladeb (preludium, fug,

ciaccona) nebo v suitě (na závěr jako vrchol).

d) variace ornamentální

variace charakteristické

variace volné - viz otázka č. 24

c) To nechce - prý je to moc speciální

Témata, do kterých materiál patří