Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


(11)Hemingway - Stařec a moře

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (38,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Ernest Hemingway - Stařec a moře Charakteristické rysy 1. poloviny 20. století - vznik nových směrů Vitalismus -hledání nové životní orientace v přírodě; obraz každodenního života Fauvismus -výtvarný směr; užití divokých barev Expresionismus- snaha zachytit intenzivní prožitek (úzkost, obava) Kubismuszměna přístupu ke skutečnosti; zjednušování tvarů věcí (krychle) Futurismus -okouzlení světem techniky a civilizace; orientace na přítomnost a budoucnost Kubofuturismus - zachycení skutečnosti z mnoha úhlů pohledu (kaligramy) Dadaismus -reakce na válečný absurdní svět, snaha provokovat Surrealismus - zachycení představ, pocitů a snů Autoři tzv. „ztracené generace“ - poznamenaní hrůzou z první světové války - deziluze jim bránila nalézt smysl života Autor: Ernest Hemingway (1899-1961) V roce 1918 vstupuje mladý Hemingway do Červeného Kříže a je poslán na Italskou frontu jako ošetřovatel. Snaží se být velmi aktivní a při jedné návštěvě zákopů je vážně zraněn šrapnelem. Zážitky z první světové války ovlivnily velmi jeho život a promítají se do několika jeho knih. Po vypuknutí Občanské války v roce 1936 se vrací do Španělska jako válečný reportér. S koncem bojů v roce 1940 se Ernest stěhuje na Kubu, kde konečně nalézá svůj pravý domov. Zde tráví také většinu II. světové války. Ještě za války se vrací do Evropy a spolu s americkými jednotkami osvobozuje Paříž. V roce 1954 je mu udělenaNobelova cena za literaturu. Romány a novely Ernsta Hemingwaye jsou v naprosté většině inspirovány jeho vlastními životními zážitky a často obsahují autobiografické prvky. Další díla: Fiesta – 1926 – období v Paříži – lidi zasažené hruzami války Sbohem armádo! - 1929- obrazy z Italské fronty Komu zvoní hrana – 1940 – Španělská občanská válka Dílo: Název:Směr:Druh:Forma:Žánr: krátká novela Postavy : Santiago – rybář,který ztělesňuje houževnatého, neúnavného, nebojácného, fyzicky i duševně silného člověka. Tento typ je hrdý na svou práci a je schopen bojovat až do posledních sil. Manolin -Tento chlapec dříve pomáhal Santiagovi při lovu, jeho rodiče ho však poslali na jinou loď, kde chytali více ryb. Ale chlapec zůstal i nadále Santiagovi věrný a staral se o něho. Je zde mnoho vedlejších postav, různých lidí, se kterými se Santiago a Manolin setkali. Tyto postavy jsou zlé, závistivé, posmívají se nebo naopak se starcem soucítí a pomáhají mu. Dělení:psáno formou odstavců, jsou zde krátké věty, souvětí, přímá řeč - jinak nečleněno Doba a místo děje:polovina 20. století, Kuba - Havana Děj:Santiago má už měsíce smůlu a nemůže nic ulovit, pomalu nemá co jíst. Zpočátku s ním na moře jezdil i malý chlapec, ale rodiče mu se starým smolařem zakázali lovit. Chlapec odchází na jinou, šťastnější loď, ale nemá z toho radost. Starci pomáhal rád, staral se o něj a nosil mu jídlo. Tak jezdil Santiago sám. Jednoho dne se rozhodne vyjet na místa daleko od břehu a loučí se s chlapcem. První dny byly opět neúspěšné, chytil jen malého tuňáka, ale pak se mu na udici chytla tak velká ryba, že málem převrhla loďku. Santiago jako zkušený rybář věděl, že tak velkou rybu hned nevytáhne, ryba se musí nejdřív unavit. Ryba ho svou silou táhla na otevřené moře. Starci rychle docházely síly, ale rybu z lodi nepustil, stále věřil, že se unaví. To se nakonec skutečně stalo a rybář si odvážel úlovek přivázaný k lodi zpátky do přístavu. Cestou však kolem něj začali kroužit hladoví žraloci, kteří i přes starcovo odhodlání a urputný boj celou rybu sežrali. Úplně vyčerpaný Santiago dorazil v noci do přístavu v Havaně, dobelhal se do svého domku a neuvěřitelnou únavou usnul. Ráno ho našel Manolin, byl šťastný, že stařec přežil, plakal. Kolem loďky se shromáždili lidé a obdivovali obrovskou kostru ryby. Charakteristika: Je to novela, která se odehrává v kubánské vesnici poblíž Havany ve 40. letech 20. století. Celý příběh se odehrává v rozmezí 3 dnů, z toho 2 dny a 2 moci zápasí s obrovskou rybou. Hemingway se zde snažil zachytit morální lidské kvality, pevný charakter. Poukazuje zde na člověka, který je pro dobrou věc ochoten obětovat i svůj život. Na druhou stranu je zde ale rybář Santiago ztělesňován jako starý, chudý a prostý muž. Jazykové prostředky: Tato krátká novela je psaná ve spisovném jazyce ( krásná, čerstvá,….), k oživení děje a obrazu prostředí zde byly v překladu ponechány španělské výrazy (salao, guano, agua mala,….). Vyskytuje se zde strohá stylizace vět, hlavně v přímé řeči. Jsou zde použity i rybářské pojmenování (rybářské náčiní – kotouč šňůřy, hák s bodcem, harpuna,….). Jsou zde preferována obecná označení (stařec, moře, chlapec...), starcova samota je vyjadřována vlastními monology i oslovování sebe sama.

Témata, do kterých materiál patří