Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
16. Jaroslav Seifert, Maminka

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,22 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Rozbor knížky k maturitě.
16. Jaroslav Seifert – Maminka Vytáhla jsem si básnickou sbírku Maminka od českého spisovatele a nositele Nobelovy ceny Jaroslava Seiferta. - autor ve sbírce vzpomíná na maminku a dětství, ví, že se už nikdy nevrátí ale vzpomíná na dětství celkem vesele - cílem je vystihnout citový vztah dítě – matka, který je asi nejpevnějším poutem mezi lidmi Téma a motiv Téma: vzpomínky z dětství, důležitost domova, postava maminky, nostalgie, stáří Motiv: vlak (bydleli u nádraží), zrcátko, prstýnek Časoprostor Čas: básníkovo dětství Prostor: doma, venku, u babičky Kompoziční výstavba - chronologická, psáno retrospektivně – vzpomíná na matku, děj graduje – smrt matky Literární druh a žánr Druh: lyricko-epický Žánr: lyrika Forma: poezie Lyrický subjekt - je jím sám autor, ich forma Postavy Maminka– i přesto, že byli chudí, dokázala udělat domov krásným a bohatým místem, prostá, tvrdě pracující žena, symbol jistoty Tatínek– důležitá osoba v jeho životě Dědeček – pohřeb, brával ho na výlety Vyprávěcí způsoby - není, možná nepřímá řeč Veršová výstavba - rýmstřídavý neboobkročný Jazykové prostředky a jejich funkce - popisuje obyčejné věci (zrcátko, prstýnek), okamžiky, které nikdy nezapomene -bohatáslovnízásoba,spisovnýjazyk,archaismy, jednoduchá četba,knižnívýrazy, hovorová čeština(strejček) - citově zabarvená slova (lichotná – pejsánek), zdrobněliny Tropy a figury a jejich funkce -personifikace, metafora(zrcátko odráží život maminky),epiteton(černá zástěra),zdrobněliny (drdůlky),synekdocha (neuslyšel nohy bosé) Kontext autorovy doby Jaroslav Seifert (1901-1986) - byl český básník, spisovatel a novinář - patřil mezi člení literárně-uměleckého hnutíDevětsil (levicový umělecký svaz, 1920-30) - stál na počátkupoetismu(popis všedního dne, apolitický a optimistický) - je jediným nositelemNobelovy ceny za literaturu 1984 – získal za svou poezii - obdržel titul národního umělce – i přes komplikovaný vztah ke KSČ - patřil k prvním signatářůmCharty 77 - narodil se na Žižkově, do chudých poměrů - matka byla katolička, otec „uvědomělý socialista“ -1921vydal první básnickou sbírkuMěsto v slzách -1921 vstupuje do KSČ – píše doRudého práva -březen 1929 byl vyloučen z KSČ, protože podepsalManifest sedmi, protestující proti bolševizace v gottwaldovském vedení KSČ (= revoluce násilným povstáním) - psal do listuNárodní práce, po válce do odborářských novinPráce - od1949 se výhradně věnuje literatuře - ve 20. letech byl považován zahlavního představitele české avantgardy(= přednost dramatu a poezii, syntéza tvorby s politikou – ideologie) -1929 vyloučen z Devětsilu, protože podepsalManifest sedmi(odsuzuje vládu Gottwalda) -1956 – Sjezd československých spisovatelů – kritizoval dosavadní kulturní politiku režimu vůčinepohodlným autorům -1968 vystoupil proti invazi vojsk Varšavské smlouvy - právě pro své postoje patřil mezi autory, kteří po nástupunormalizace upadli v nemilost nového režimu a byli nuceni se stáhnout - novou tvorbu směl zveřejňovat až na konci 70. let, ale byl velmi oblíbený a režim se s ním snažil dohodnout - vydáme knihy x nebudeš veřejně vystupovat – to nedodržoval –Charta 77 - v tomto období díla vychází v samizdatu - Nobelovu cenu za něj přebírala dcera – špatný zdravotní stav - tehdejší režim se o ceně ani nezmínil, ale nakonec tento fakt musel uznat a posléze podnikl pokusy sibásníka přivlastnit - 1986 umřel v nemocnici na Strahově, hrozilo, že pohřeb přeroste v protikomunistickou manifestaci a proto min. vnitra z pohřbu vyloučilo rodinu Tvorba:ze začátku proletářská literatura (Wolker) Město v slzách (1921) Na vlnách TSF (1925)–poetismus, slova i vizuální obrazy Poštovní holub (1929) – zde pomalu opouští avantgardní hravost a obrací se k intimnějším tématům jako je láska k ženám, matce a domovu, nostalgie Válečné období, 1938 a Mnichovská dohoda: Zhasněte světla (1938) – reakce na Mnichovskou dohodu Vějíř Boženy Němcové (1940) – lidově vlastenecká poezie Světlem oděná (1940)– protiokupační poezie, motivy domova, české krajiny a Prahy – jistota a útěcha Kamenný most (1944) – romance o májové Praze Přilba hlíny (1945) – dík osvoboditelům Rudé armádě a oslavuje Pražské povstání Po 1945: Píseň o Viktorce (1950) – Viktorka z Babičky, sbírka Maminka (1954) – vzpomínky na dětství a na maminku -pravidelný verš,tématika domova, dětství a lásky - ocitá se ale v nemilosti režimu 60. léta: Halleyova kometa (1967) – volný verš, existenciální motivy smrti a utrpení (byl nemocen) 70. – 80. léta a normalizace Morový sloup (1968-1970) – vyšla v samizdatu, sbírka zakázaná, reakce na okupaci v 68 Býti básníkem (1983) – jeho poslední sbírka, rekapitulace života a loučení se – jeho život měl smysl, protože miloval a rozdával radost Literární a obecně kulturní kontext Proletářská poezie: Jiří Wolker (1900–1924) - básník, prozaik, teoretik proletářského umění - brzké úmrtí – symbol proletářské poezie - od dětství měl tuberkulózu – příčina úmrtí -Host do domu 1921 – po válce, kompenzace hrůz spjatých s válkou Poetismus: Vítězslav Nezval (1900-1958) - český básník, spisovatel a spoluzakladatel poetismu - vůdčí osobnostčeského surrealismu, národní umělec(titul propůjčovaný státem) - členKSČ 1924 - získalmedaili Světové rady míru -studoval na Právnické fakultě v Brně a nafilozofické v Praze – nedokončil -1922 stal se členem uměleckého sdružení Devětsil= levicový umělecký svaz, 1920-30 - byl to svazsociálně myslících umělců, navazují na avantgardu - založili jej výtvarníci a literáti z gymnázia v Křemencově ulici - patřil zde: Jaroslav Seifert, Karel Teige, Vladislav Vančura, Josef Frič - v rámci Devětsilu se podílel na založeníPOETISMU = vznik ve 20. letech 20.století, český avantgardní směr (nerozšířil se mimo ČSR), básně popisujívšední, obyčejné věci, cílem bylo odprostění od politiky aoptimistický pohled na svět, hravost a odstranění interpunkce - ovlivnění tvorbouG. Apollianaira - např.Abeceda, Papoušek na motocyklu - nějakou dobu působil jako dramaturgOsvobozeného divadla (divadelní sekce Devětsilu) - publikoval v Rudém pr

Témata, do kterých materiál patří