Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4) Nástup nové básnické generace v 90. letech 19. a 20. století

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (72,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

4. Nástup nové básnické generace v 90. L. 19. ST. A POČ. 20. ST. vliv nových um. směrů => nová uskupení literátů spor mezi starší (tradice NO? realismus, Jirásek, Vrchlický) a novou gen. (insp. v zahraničí, originalita, báseň jako provokace, Šalda) DEKADENTI autoři se sdružují kolem časopisu:Moderní revue(od r. 1894) – lit. kritik A. Procházka, Jiří Karásek ze Lvovic, K. Hlavaváček, H. Kostebka – články v češtině, překlady JIŘÍ KARÁSEK ZE LVOVIC –vl. jm. Jiří Karásek úzkost, nuda sb.Zazděná okna – vyjadřuje pocity zmaru; oslava smrti a zániku. KAREL HLAVÁČEK narozen v Praze v dělnické rodině => měl pochopení pro sociální otázky sb.Sokolské sonety –hnutí Sokol – nadšení impresionismus: sb.Pozdě k ránu (dojmy z pozdního návratu) – líčí v něm melancholické pocity při návratu domů; verše jsou zvukomalebné, působí však nostalgicky a melancholicky. Mstivá kantiléna (o povstání v Nizozemí) ČESKÁ MODERNA autoři si byli blízcí názory: → lit. a umění má mít účel, pomáhat spol., řešit soc. problémy, ale zároveň originální, svob. tvorba → nesouhlas se starší generací (J. S. Machar – článek kritizující Hálka – uznávaný, protože psal to, co se v dané době líbilo) → silná osobnost umělce, subjektivní tvorba Manifest české moderny (1895) – J. S. Machar, F. X. Šalda podpis: A. Sova, O. Březina, F. V. Krejčí, V. Mrštík, Šlejhar umělec jako silná osobnost, kult subjektivity a lyriky, lit.kritika jako opora autorů. neměli jednotlivý umělecký program chtěli do české lit. převést nové umělecké směry skupina česká moderna se brzy rozpadla Další umělecké směry:Dekadence ( Úpadek) – směr zaměřený proti soudobé morálce, politice atd. Satanismus – byl součástí tzv. anarchistických neboli proti společenských buřičů; - většina zúčastněných byla zároveň i členy proti rakouské hnutí s názvem „Omladina“ – někteří byli kvůli tomu uvězněni – např. S.K. Neumann. Impresionismus –směr nazvaný podle Monetova obrazu – „Imprese, východ slunce“. - snaží se uvolnit vnímavost člověka, udělat dojem, zachytit prchavost okamžiku. Využívá k tomu metafor a bohatého jazyka Symbolismus – klade důraz na použití symbolů, jako hlavní prostředek moderní poezie (symbol přenáší význam z jednoho předmětu na druhý). Cílem takové básně je vsugerovat čtenáři představu, ideu, pocit, verše jsou plné metafor a jsou nesnadno vysvětlitelné. Autoři byli ovlivněny dílem E.A. Poea. Většina básníků své radikální a anarchistické postoje v pozdějším věku opustila a věnoval se dalším směrům; např:Vitalismus – oslava života a přírody Civilismus – oslava moderní techniky Socialismus – oslava nového zítřka, revoluce… Sociální poezie – řeší sociální otázky JOSEF SVATOPLUK MACHAR –básník, publicista, řečník; významný představitel české moderny; narozen v Kolíně; studoval v Praze; působil jako vojenský úředník; odmítal jak buržoazní demokracii tak i socialistické snahy. kritika Hálka a Vrchlického sb.Confiteor I-III –popis milostného života, zklamání; jsou psány jednoduchým jazykem, vyskytují se i hovorové prvky. sb.Žalozpěvy z Vídně; a z Prahy (Tristum Vindevona; Tritium Prága) –verše vyjadřují obavu z budoucnosti. sb.Svědomí věků– cyklus básní insp. Hugem a Vrchlickým; obsahuje několik sbírek věnovaným různým obdobím lidských dějin Čtyři knihy sonetů – obsahuje většinou kritické verše verš. r.Magdaléna sb.Zde by měly kvést růže –osudy nešťastných žen pro oba: - obsahuje verše epické; věnované osudům žen. ANTONÍN SOVA –hl. styly ve kterých dělal: impresionismus, symbolismus - narozen v Padov; studoval v Praze jako úředník a ředitel městské knihovny; první verše uveřejnil pod jménem Ilja Georgov 1) 90. l. 19. st. – hl. impresionismus sb.Květy intimních nálad –krajina JČ vnímána všemi smysly, melancholické básně sb.Z mého kraje –narážky na hist. Události pro oba: - jsou to verše přírodní lyriky, opětuje českou krajinu. sb.Soucit a vzdor sb.Zlomená duše sb.Vybouřené smutky pro tyto tři: - impresionistické verše, vyjadřují básnickou nespokojenost s politickou situací. 2) 19./20. st. – symbolismus sb.Ještě jednou se vrátíme –sbírka má symbolický název, touží se vrátit do krajiny mládí a dětství sb.Údolí nového království – symbol, myslí tím nějakou lepší společnost; OTOKAR BŘEZINA –vl. jm. Václav Jebavý - narozen v Počátkách; vystudoval reálné gymnázium v Telči; učitel v Jaroměři; nejvýznamnější symbolista; zemřel na srdeční slabost. POEZIE – hl. lyrika, básně nejsou snadno pochopitelné, symbolismus sb.Tajemné dálky –sbírka obsahuje verše většinou osobní a prozrazuje básníkův pocit, zklamání sb.Svítání na západě –téma smrti; oxymóron; vyjadřuje to, že západem = smrtí, může začít něco nového a duchovního sb.Větry od polů – řeší filozofické otázky sb.Stavitelé chrámů –myslí autor básníky, kteří vytvářejí pomyslný duchovní chrám, který spojí všechny lidi na světě. sb.Ruce – spojenýma rukama myslí básník spojení všech lidí a lepší budoucnost. Po původních pesimistických verších jsou optimistické. FRANTIŠEK XAVER ŠALDA –lit. kritik, básník, dramatik; nezávislý spisovatel; nedostudoval práva psal povídky a romány; je považován za našeho největšího kritika 19. stol. pracoval v redakci – „Otova slovníku naučného“ vedl vlastní časopis nazvaný: „Šaldův zápisník“ byl členem české moderny eseje – básnické vyjadřování sb.Boje o zítřek –eseje, kde vyjadřuje názory na tvorbu literárních děl; za nejdůležitější považuje hloubku a opravdovost. sb.Duše a dílo –medailónky českých i světových autorů (Němcová, Mácha, Alighieri, Rousseau) čas.Šaldův zápisník –eseje, povídky BÁSNICKÁ GENERACE BUŘIČŮ (ANARCHISTI) – 90. L. obd. dekadence → anarchismus (proti válce, politice, životu maloměšťáků, požadovali rovnost žen, volnou lásku, skandální život) poezie – útočná, satirická, přímočará STANISLAV KOSTKA NEUMANN narozen v Praze na Žižkově v rodině advokáta; studoval gympl a obchodní akademii; na studiích se sblížil s „Pokrokovou mládeží“ – z procesu tzv. Omladina byl souzen a uvězněn do vězení ve vězení napsal své první anarchistické verše pobýval také na Moravě – zde vznikly jeho verše vitalis

Témata, do kterých materiál patří