Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Baudelaire Charles - Květy zla

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (72,27 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Baudelaire Charles - Květy zla Literární druh a literární žánr: Druh-lyrika Žánr-básnická sbírka Literární forma-poezie Časoprostor knihy: Paříž, 19. století Místo i čas se v básních mění – příroda, město; den, ráno, večer, noc Stručný děj knížky: - lyrický subjekt (mluvčí básní) je ve většině básní nespokojený se životem, zklamaný, až ironický - všechny básně jsou psané pravidelným rýmem (objevuje se střídavý, sdružený, obkročný) - asi polovina básní má formu italského sonetu (4 + 4 + 3 + 3 verše) - v několika básních se objevuje básníkova milovaná mulatka, dívka tmavé pleti - téma lásky je nahlíženo z obou stran, láska je dar i důvod, proč člověk trpí - v několika básních jsou zmiňovány postavy z antických bájí - všechny básně jsou subjektivní, básník vyjadřuje své niterní pocity, které se mění – některé básně jsou optimistické, další tragické, jiné sarkastické, pobuřující, přemýšlivé,... - několik básní z prvního oddílu nemá název Charakteristika hlavních postav: -jelikož se jedná o básnickou sbírku, nelze hovořit o konkrítních postavách Vypravěč: -ich-forma i er-forma Jazykové prostředky: -vyjádření bolesti je usměrňováno ironií -alexandrín ve formě sonetu Alexandrín = rýmovaný dvanáctislabičný verš založený na jambu, po 6. slabice má pauzu Sonet = 14 veršů rozdělených do 4 strof, dvou čtyřveršových – kvartet a dvou tříveršových – tercet Umělecké prostředky: Druh verše – volný verš Dominantní slohový postup - popisný, úvahový Kontext autorovy tvorby: -2. polovina 19. Století -prokletí básníci, symbolismus, dekadence -další autorova díla: Malíř moderního života, Úvahy o některých mých současnících, Umělé ráje.. Kontext světové literatury: -další autoři: Paul Verlaine, Oscar Wilde, Jean Artur Rimbaud.. Citace: „Zdechlina (Mršina, Mrcha) Vzpomeňte, duše má, nač za letního rána, jak stvořeného pro lásku, jsme přišli: u cesty zdechlina rozežraná na horkém loži z oblásků, s nohama nahoru jak žena všeho znalá a potíc jedy zpod žáru, nedbale nestoudně dokořán otvírala své břicho plné výparů. Na tuto hnilobu zářilo slunce zlobně, jak dopéci by chtělo tu a velké Přírodě zas vrátit stonásobně, co spojilo kdys v jednotu; a nebe patřilo, jak zdechlina v své slávě jako květ rozvíjí se dál. Takový silný puch, že vy jste z toho v trávě div neomdlela, na vás vál. A mouchy bzučely nad břichem, z jehož hnilob dralo se černo páchnoucích pluků larv, valících se jako černý sirob podél těch cárů živoucích. To všecko klesalo a stoupalo jak vlna či perlilo se praskajíc; to tělo, řekl bys, nafouklé mlhou zplna, množí se, žije ještě víc. Ten svět tak prazvláštní zněl hudbou, jako v dálce peřeje nebo vítr zní, či zrní, které se obrací na opálce za rytmického třesení. Tvary se stíraly a jenom snem už byly, na dávném plátně lehýnce hozeným náčrtem, jejž mistr v pravou chvíli dokončí dík jen vzpomínce. Tam za skalisky nás pozorovala vztekle neklidná psice, číhajíc na chvilku, kdy se zas zakousne do rozteklé mršiny, z níž teď nemá nic. - A přece jedenkrát budete, není zbytí, jak tohle svinstvo plné much, vy, hvězda očí mých, vy, slunce mého žití, vy, vášeň má i strážný duch! Ano! jak tohleto, královno spanilosti, svátostmi zaopatřenou vás dají do země práchnivět mezi kosti, pod tučnou trávu zelenou. Pak rcete, kráso má, těm červům, kteří v šeru polibky žrát vás budou dál, že božskou podstatu i tvar svých lásek věru, ač dávno tlím jsem uchoval!“ Závěr: Jedná se o básně, které pro mě nejsou tak zajímavé.

Témata, do kterých materiál patří