Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ernest Hemingway Komu zvoní hrana

RTF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (99,39 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu RTF.

se oddíl skrýval.Jídlo jim přinesla krásná dívka,Maria.Vyměnili si jen pár vět a několik zkoumavých,nesmělých pohledů a dívka zašla zpátky do jeskyně.Robert Jordan si uvědomil,že ho něco na Marii přitahuje.Pak se stočila řeč na Pabla.Dozvěděl se,že byl kdysi statečný,ale že nyní se příliš bojí smrti,než aby riskoval nějakou větší akci. Od mužů z oddílu se dozvěděl,že mu s vyhozením mostu může pomoci jen asi třináct lidí.Jestli to bude stačit Robert Jordan nevěděl,most si ještě dostatečně neprohlédl.Po večeři se s Anselmem šli podívat na most,důvod,kvůli kterému byl Robert Jordan právě teď a tady.Dorazili k němu večer.Byl to mohutný ocelový most s jedním obloukem a jednou strážní budkou na každé straně.Poté co si ho pečlivě prohlédli si Robert Jordan uvědomil,že vyhodit tento most do povětří nebude složitý úkol.Složitá bude příprava oddílu a ústup.Téměř nikdo z oddílu neuměl číst a tak bude muset rozdávat rozkazy psané piktogramy a všechno pečlivě vysvětlovat.Cestou zpátky se bavili s Anselmem o válce,o její nesmyslnosti.Docházejí k tomu,že lidé kteří bojují,ti kteří se navzájem zabíjejí většinou ani nevědí proč bojují.Neznají smysl vzájemného vraždění,ale přesto vraždí a jsou vražděni. Po návratu do jeskyně se všichni sesedli okolo ohniště začali domlouvat detaily akce.Protože se Robert Jordan obával,že by mohl Pablo zradit,zbavil ho velmi diplomatickou cestou velení.Vedení oddílu se ujala Pablova mujer,Pablova žena.Během rozhovoru v jeskyni panovala napjatá situace a Robert Jordan měl celou dobu ruku připravenou na pistoli,ale Pablo byl natolik inteligentní nebo se natolik bál smrti,že nepodnikl žádný protiútok,proto se rozhodl ho nezabít.Robert Jordan vyšel ven.Za chvíli vyšel i Pablo,aby se podíval na koně.Robert Jordan se vrátil do jeskyně.Venku mu cikán Rafael vyčítal,že Pabla nezabil,ale když o tom mluvil s Pilar,Pablovou ženou,shodli se,že by to bylo předčasné. Odebral se ven,kde si rozložil spacák.Za chvíli přišla Maria a on ji přemluvil aby si vlezla k němu.Uvědomil si jak ji miluje.Tu noc spolu poprvé spali. Ráno,když se probudil,viděl jak nad jejich přelétlo mnoho letadel.Uvědomil si,že to není dobré znamení. Promluvil si Anselmem.Vyslal ho na hlídku k silnici.Stařec sice neuměl psát,ale Robert Jordan mu poradil jak si má jednotlivá vozidla značit a jak je má počítat.Během dne přišel Fernando se zprávami.Mimo jiné i řekl,že se mezi lidmi povídá o velké republikánské ofenzívě,o tom,že budou vyhozeny do povětří některé mosty.Ani si neuvědomil,jak špatnou zprávu přinesl. Během cesty k El Sordovi vyprávěla Pilar o krutostech během prvních dní revoluce.El Sordo je vůdce sousedního partyzánského oddílu a Robert Jordan ho chtěl přimět,aby mu dal k dispozici několik svých mužů.U sklenice whisky se Robert Jordan dozvídá,že ani zdaleka nemůže dostat tolik mužů,kolik by potřeboval.Když si u Gotze v kanceláři promýšlel,v jakém počtu se dá taková akce provést myslel aspoň na dvacet mužů.Teď měl naději mít jen třináct.I koní pro ústup bude málo.Pilar i El Sordo se vyptávali na dynamitníka,který jim pomáhal při posledním přepadu vlaku,Kaškina.Robert Jordan jim řekl,že při ústupu z jiné akce byl raněn do zad a musel ho na jeho prosbu zastřelit.Během rozhovoru se El Sordo snažil dát Robertu Jordanovi najevo,že s ním do této akce půjde,ale zároveň mu vysvětloval,že to pro všechny znamená obrovské nebezpečí,zejména proto,že ústup bude třeba provést za bílého dne.Po chvíli se Pilar,Maria i Robert Jordan zvedli a šli se projít.Po odpočinku na vřesové louce se vydala Pilar sama zpět k táboru,zanechávaje oba milence samotné.Tehdy zažila Maria s Robertem Jordanem nejkrásnější milování svého života. Přemýšlel o své situaci.Nejen o nejbližších dnech,ale o svém dalším životě.Přemýšlel o tom,jak se bude Maria líbit lidem v Americe,jestli dostane práci na univerzitě,když teď bude zákonitě ocejchován jako rudý,ačkoli je antifašista,ne komunista.Maria se vyznala ze své lásky Robertovi až najednou uviděli Pilar.Ta chvilku vyzvídala,jaké to bylo,ne oplzle,jen si chtěla udělat jasno a pak se všichni tři vrátili do tábora.Když se blížili k táboru,začaly padat první vločky květnového sněhu. Vrátili se do svého tábora.Od Pabla se Robert Jordan dozvěděl,že tento typ vánice jde od Cantabrica,čili bude hodně sněhu,ten ale vydrží jen krátce.To posune dobu ofenzívy,uvědomil si.Pilar vyprávěla o svém bývalém příteli,toreadorovi Finitovi.Robert Jordan zatím přemýšlel o Anselmovi,který byl stále ještě na hlídce. Anselmo na hlídce myslel na to,že by se vrátil do tábora,protože na silnici nebyl žádný provoz a zvyky hlídek už znal,a už se chtěl vydat na cestu,když v tom se po silnici přiblížilo osobní auto,maskovaný Rolls-Royce generálního štábu.Kdyby byl na hlídce Robert Jordan,uvědomil by si,co to znamená,že po silnici jezdí větší množství aut generálního štábu.Uvědomil by si,že ofenzíva nebude tak neočekávaná,jak všichni doufali. Anselmo celý den pozoroval strážnici fašistů.Uvědomil si,že jsou to lidi jako je on nebo inglés,Robert Jordan.Jediné co je dělí,jsou různé rozkazy od různých velitelů.Jen ty rozkazy z nich dělají nepřátele,jen kvůli svým rozkazům budou muset zítra zemřít.Najednou se vedle něho zjevil Robert Jordan,aby ho odvedl do tábora. Během večera se opět vyhrotila situace s Pablem,a když se vše vyřešilo,přemýšlel Robert Jordan,co by dělal,kdyby se mohl vrátit do Madridu,kde pobýval před svým odjezdem za frontu.Večer k němu do spacáku opět přišla Maria Ráno,těsně poté,co se Robert Jordan probudil,se na kraji lesa objevil muž na koni.Robert Jordan sáhl po automatické pistoli,a drže ji oběma rukama,zamířil muži na hruď.Když muž sáhl po samopalu,vystřelil.Muž se svezl z koně a noha se mu zachytila v třmeni.Kůň,polekaný výstřelem vlekl muže do lesa.Robert Jordan rozhodl,že někdo musí s koněm odjet,aby jeho stopy nekončily u jeskyně.Ostatním naříd

Témata, do kterých materiál patří