Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ernest Hemingway Komu zvoní hrana

RTF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (99.39 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu RTF.

V táboře odložil Pablo tlumoky s dynamitem k nejbližšímu stromu a všichni tři vešli do jeskyně,kde se oddíl skrýval.Jídlo jim přinesla krásná dívka,Maria.Vyměnili si jen pár vět a několik zkoumavých,nesmělých pohledů a dívka zašla zpátky do jeskyně.Robert Jordan si uvědomil,že ho něco na Marii přitahuje.Pak se stočila řeč na Pabla.Dozvěděl se,že byl kdysi statečný,ale že nyní se příliš bojí smrti,než aby riskoval nějakou větší akci.

Od mužů z oddílu se dozvěděl,že mu s vyhozením mostu může pomoci jen asi třináct lidí.Jestli to bude stačit Robert Jordan nevěděl,most si ještě dostatečně neprohlédl.Po večeři se s Anselmem šli podívat na most,důvod,kvůli kterému byl Robert Jordan právě teď a tady.Dorazili k němu večer.Byl to mohutný ocelový most s jedním obloukem a jednou strážní budkou na každé straně.Poté co si ho pečlivě prohlédli si Robert Jordan uvědomil,že vyhodit tento most do povětří nebude složitý úkol.Složitá bude příprava oddílu a ústup.Téměř nikdo z oddílu neuměl číst a tak bude muset rozdávat rozkazy psané piktogramy a všechno pečlivě vysvětlovat.Cestou zpátky se bavili s Anselmem o válce,o její nesmyslnosti.Docházejí k tomu,že lidé kteří bojují,ti kteří se navzájem zabíjejí většinou ani nevědí proč bojují.Neznají smysl vzájemného vraždění,ale přesto vraždí a jsou vražděni.

Po návratu do jeskyně se všichni sesedli okolo ohniště začali domlouvat detaily akce.Protože se Robert Jordan obával,že by mohl Pablo zradit,zbavil ho velmi diplomatickou cestou velení.Vedení oddílu se ujala Pablova mujer,Pablova žena.Během rozhovoru v jeskyni panovala napjatá situace a Robert Jordan měl celou dobu ruku připravenou na pistoli,ale Pablo byl natolik inteligentní nebo se natolik bál smrti,že nepodnikl žádný protiútok,proto se rozhodl ho nezabít.Robert Jordan vyšel ven.Za chvíli vyšel i Pablo,aby se podíval na koně.Robert Jordan se vrátil do jeskyně.Venku mu cikán Rafael vyčítal,že Pabla nezabil,ale když o tom mluvil s Pilar,Pablovou ženou,shodli se,že by to bylo předčasné.

Odebral se ven,kde si rozložil spacák.Za chvíli přišla Maria a on ji přemluvil aby si vlezla k němu.Uvědomil si jak ji miluje.Tu noc spolu poprvé spali.

Ráno,když se probudil,viděl jak nad jejich přelétlo mnoho letadel.Uvědomil si,že to není dobré znamení.

Promluvil si Anselmem.Vyslal ho na hlídku k silnici.Stařec sice neuměl psát,ale Robert Jordan mu poradil jak si má jednotlivá vozidla značit a jak je má počítat.Během dne přišel Fernando se zprávami.Mimo jiné i řekl,že se mezi lidmi povídá o velké republikánské ofenzívě,o tom,že budou vyhozeny do povětří některé mosty.Ani si neuvědomil,jak špatnou zprávu přinesl.

Během cesty k El Sordovi vyprávěla Pilar o krutostech během prvních dní revoluce.El Sordo je vůdce sousedního partyzánského oddílu a Robert Jordan ho chtěl přimět,aby mu dal k dispozici několik svých mužů.U sklenice whisky se Robert Jordan dozvídá,že ani zdaleka nemůže dostat tolik mužů,kolik by potřeboval.Když si u Gotze v kanceláři promýšlel,v jakém počtu se dá taková akce provést myslel aspoň na dvacet mužů.Teď měl naději mít jen třináct.I koní pro ústup bude málo.Pilar i El Sordo se vyptávali na dynamitníka,který jim pomáhal při posledním přepadu vlaku,Kaškina.Robert Jordan jim řekl,že při ústupu z jiné akce byl raněn do zad a musel ho na jeho prosbu zastřelit.Během rozhovoru se El Sordo snažil dát Robertu Jordanovi najevo,že s ním do této akce půjde,ale zároveň mu vysvětloval,že to pro všechny znamená obrovské nebezpečí,zejména proto,že ústup bude třeba provést za bílého dne.Po chvíli se Pilar,Maria i Robert Jordan zvedli a šli se projít.Po odpočinku na vřesové louce se vydala Pilar sama zpět k táboru,zanechávaje oba milence samotné.Tehdy zažila Maria s Robertem Jordanem nejkrásnější milování svého života.

Témata, do kterých materiál patří