Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ernest Hemingway Komu zvoní hrana

RTF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (99,39 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu RTF.

il,aby se připravili na fašistickou hlídku,která bude postrádat mrtvého muže. Hlídka se opravdu objevila,ale to už byli všichni dobře připraveni.Ona se však jen rozhlédla a odjela po stopách koně mrtvého muže.Primitivo,který hlídkoval na kopci začal ukazovat na vzdálený vrch.Fašistická jízda napadla El Sorda.Robert Jordan se rozhodl nejít jim na pomoc a Pilar ho podpořila.Večer si Robert Jordan pročítal dopisy mrtvého muže.Teď,když mrtvý muž začal dostávat podobu konkrétního člověka,ozvalo se v Robertu Jordanovi špatné svědomí.Kolik lidí už zabil,ptal se sám sebe,kde vzal právo zabíjet.Právo nezemřít mu dává právo nechat umírat jiné. El Sordo zatím utíkal nahoru do hor,když dolů nemohl.Nakonec se opevnil na vrcholu holého kopce.Jeho život ukončila až letadla bombardující vrchol kopce,když se mu předtím podařilo lstí zabít velitele fašistů.Fašisté,aby měli důkaz,že Sordovu bandu pobili,uřezali všem hlavy,posbírali zbraně a stáhli se. Anselmo viděl fašisty,kteří zabili El Sorda a podal zprávu o celé události v táboře Pilar.Robert Jordan se rozhodl,že musí poslat na velitelství zprávu o tom,že fašisté o ofenzívě vědí.Anselmo Robertu Jordanovi doporučil jednoho muže,Andrése,který znal cestu přes frontu.Poslední noc trávili Maria a Robert v dlouhém rozhovoru.Povídali si o sobě,o budoucnosti,o přítomnosti,probírali spoustu zbytečností a bylo jim dobře.Maria taky Robertovi prozradila jak se dostala do hor.Golz se zatím v Madridu připravoval na útok.Asi ve dvě hodiny v noci probudila Pilar Roberta Jordana s tím,že Pablo utekl.Za chvíli zjistili,že s rozbuškou a jedním svazkem dynamitu.Naštěstí půjdou nálože odpálit granáty.Pablo se ale za několik hodin vrátil,veda s sebou pět mužů z okolních partyzánských oddílů.Rozbušky sice hodil v návalu zbabělosti do řeky,ale granáty je nahradí.Ráno se celá skupina vydala k mostu.Mezitím se Andrés dostal na velitelství,ale zprávu od Roberta Jordana se mu podařilo předat příliš pozdě.Útok již nebylo možné zastavit. Pablo dostal za úkol vyřídit dolní strážnici a přeřezat telefonní vedení.Anselmo byl s Robertem Jordanem domluven tak,že stráž zabijí ve stejnou chvíli.Když byli oba strážci zastřeleni,spustil se Robert Jordan na nosníky mostu a bera si od Anselma svazky dynamitu,připoutával je k mostní konstrukci.Nakonec připevnil granáty a na jejich závlačky drát.Po silném zatažení měly pojistky vypadnout a granáty měly odpálit dynamit.Od horní strážnice se vrátil zbytek oddílu.Jeden muž byl zabit a Fernando měl vnitřní zranění.Vyžádal si však pušku a kryl úsek silnice u mostu.Poté,co byly nálože na obou stranách mostu vykřikl Robert Jordan na Anselma,aby vyhodil most do povětří.Zároveň vší silou zatáhl za drát a vrhl se tváří k zemi.Když přestaly padat kousky ocele,podíval se na Anselma.Byl mrtev.Pablo,který měl zlikvidovat dolní strážnici se objevil vzápětí.V patách mu byl malý tank.Ti co přežili se vydali ke koním.Nasedli a rychle se dali na ústup.Dojeli až k louce,kterou měl pod palbou tank.První se ji pokusil ji pokusil přejet cikán Rafael.Přestože po něm tank vystřelil,dostal se na druhou stranu bez úhony.Po něm jel Robert Jordan.Jeho kůň byl však zasažen střepinou z dělostřeleckého granátu,převalil se na Roberta a zlomil mu nohu.Tehdy si Robert Jordan uvědomil,že je ním konec.Věděl,že nemůže jít dál,a že brzy vykrvácí.Přemluvil ostatní,aby šli dál.Připravil si pistoli a zapřísahal se,že nesmí omdlít,než přijde první fašistický voják… Ztracená generace (anglicky Lost generation).Název „ztracená generace“poprvé použila americká spisovatelkaGertruda Steinová,označila tak skupinu amerických spisovatelů narozených kolem roku1900.Termín zpopularizovalErnest Hemingway použitím ve své prvotině "Fiesta (I slunce vychází)".Tito spisovatelé zažiliprvní světovou válku a tuto skutečnost zobrazovali ve svých dílech.Vyjadřují pocity vojáků po návratu z války (vrátili se duševně zmrzačeni a měli problémy se zařazením se do společnosti). Pro tyto autory jsou typické životní postoje,kterými dávají najevo nesouhlas a nedůvěru ke společnosti,jejich psaní je často blízké ke stylu novin,často staví své hrdiny do velmi nebezpečných situací,kde musí prokazovat svůj charakter. Představitelé Ernest HemingwayWilliam FaulknerFrancis Scott Fitzgerald

Témata, do kterých materiál patří