Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Jaroslav Vrchlický Noc na Karlštejně

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (66,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Noc na Karlštejně Jaroslav Vrchlický Vlastním jménem Emil Frída Narodil se 17.2. 1853 v Lounech do kupecké rodiny, dětství prožil v Ovčárech u Kolína Po absolvování gymnázia nastoupil na teologi, po prvním semestru přestoupil na filozofii, kde se věnoval studiu historie a románských jazyků Pracoval 1 rok v Itálii jako vychovatel, po návratu do vlasti učil Český dramatik a překladatel, přední osobnost lumírovské poezie, učitel, literární a divadelní kritik, redaktor. V roce 1908 u něj propukla duševní choroba (deprese, stihomam), která mu znemožnila jakoukoli další intelektuální činnost, po 4 letech umírá (9.9. 1912 v Domažlicích) Noc na Karlštejně Styl a jazyk díla:Dílo je psané spisovně, ale není tady používaná dnešní čeština. Knížka je psaná jako divadelní hra, objevují se zde převážně dialogy. Hra se skládá ze 3 jednání a v každém jednání je několik výstupů. Dílo je chronologicky uspořádané. Místo a doba děje: Karlštejn, vláda Karla IV. (2. polovina 14. století) TémaLáska Autorův záměr: Epizoda z národní minulosti spojena s úsměvným pohledem na ženskou žárlivost Umělecké a kompoziční prostředky: Historická hra, veselohra. Živé dialogy postav, vtipné zápletky Hlavní postavy Císař KarelIV. – zobrazen nejen jako nesmlouvavý panovník, ale i ze své lidské stránky jak moudrý, vlídný ArnoštzPardubic – arcibiskup, pomáhá císaři purkrabíJešekzWartenberka – správce Karlštejna, nejdříve je spíše chladný ale poté se rozhodne pomoci své neteři Petr – král cyperský a jeruzalémský, na Karlštejně je na návštěvě, zajímají ho hlavně ženy a láska Štěpán – vévoda bavorský, přijel z politických důvodů, ale pak se spřátelí s Petrem a pomáhá mu s jeho záměrem PešekHlavně - páže na Karlštejně, je zamilovaný do Aleny, ale má své povinnosti, ale pak dá přednost Aleně Alena - statečná, odvážná, vtipná a podnikavá dívka, neteř purkrabího, miluje Peška a pro lásku je ochotná udělat cokoliv Alžběta - manželka Karla IV., žárlivá, obdařena nadměrnou silou Dějová osnova 1. jednání: 2. jednání:3. jednání: Alena s Peškem na dostaveníčku pozorování a znepokojováni, strhla se bitka; Pešek purkrabímu oznámil, že je tam Alena; zpráva o tom byla ztotožňována s přítomností Alžběty; císař oběma odpustil, Pešek pasován na rytíře, Alžběta doprovázena císařem na svůj hrad Karlík; Karlštejn zpřístupněn i ženám 1. VÝSTUP PURKRABÍ a PEŠEK Pešek: (vejde branou) Věru, dnes pytel s hosty se roztrhl! Od božího rána až do slunce západu most nestačí se zvedati. Purkrabí: (vyjde ze dveří) Je to už Jeho Milost snad? O, ne, to nemůže být. Myslím, že Jeho Milost asi právě teď Prahu opouští. Kdo jen to přijel? Pešek: Host. – Vévoda Štěpán bavorský. Purkrabí: Mluvil jsi s ním, pane šenku? Pešek: Náhodou byl jsem přítomen, když slézal s koně, jenž pokryt byl celý bílou pěnou jak druhou čabrakou. Jak se zdá, má pan vévoda velmi naspěch. Purkrabí: Nu, a co říkal? Pešek: Ptal se krátce, je-li Jeho Milost na hradě. Purkrabí: A tys na to odpověděl? Pešek: Co jsem věděl. Že tu okamžitě není, ale že dnes večer jistě sem přijede. Purkrabí: A on řekl? Pešek: Že zůstane, že se musí dočkati příjezdu Jeho Milosti. Purkrabí: Zle pochybils, pane šenku. Vévoda Štěpán přijíždí jistě za politickými záležitostmi. Víš, že Jeho Milost zde nerad politikou se zabývá. Pešek: A co měl jsem dělat? 2. VÝSTUP Štěpán a Předešlí ŠTĚPÁN Děkuji, pane purkrabí, za pozdrav tvůj. Myslil jsem určitě, že naleznu zde Jeho Milost císaře! Přijíždím přímo ze Salcburku a přináším důleţité státní jednání. Pan šenk byl tak laskav a pověděl mi, že Jeho Milost jistě dnes večer sem zavítá; prosím, bys mně a průvodu mému vykázal sebe skrovnější hospodu. Chci, ba musím se dočkati císaře. PURKRABÍ Včas i v nevčas přijel jsi, pane, na Karlštejn. ŠTĚPÁN Já – v nevčas? PURKRABÍ Odpust mé upřímnosti, pane vévodo. V nevčas, chceš-li o státnických záležitostech jednat s Jeho Milostí. Vždycky včas, chceš-li užíti pohostinství, jakého můž

Témata, do kterých materiál patří