Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Jaroslav Vrchlický Noc na Karlštejně

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (66,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

e poskytnouti Karlštejn. ŠTĚPÁN Děkuji za výklad tvůj, pane purkrabí. Nutnost věci ospravedlní kroky mé v očích císaře. Za pohostinství napřed děkuji. – Zdá se, že nejsem prvním hostem na Karlštejně? . PURKRABÍ Jeho Milost Petr král cyperský a jerusalemský mešká od rána zde. ŠTĚPÁN Přijel sám? PURKRABÍ V průvodu důstojného otce, arcibiskupa Arnošta. ŠTĚPÁN A kde jest král Petr? (K sobě) Ten mi nepřekáží! PURKRABÍ Prohlížel si hrad – nevím, pane šenku... PEŠEK Byl s arcibiskupem právě teď v kapli sv. Mikuláše , kde mu ukazoval tento illuminátorské práce pana Zbyška z Trotiny... ŠTĚPÁN (s úsměvem) Které asi velmi málo bavily krále jerusalemského. PURKRABÍ (se dívá do pravé kulisy) Však tu právě přichází. 6. VÝSTUP PEŠEK Aleno! ALENA Konečně! - Nu, pojď přec blíž.! PEŠEK Nejde to, Aleno... ALENA Proč? PEŠEK Nesmím. ALENA Jaké to žerty, Pešku, opravdu nemístné .Žerty! PEŠEK Nemohu. - Neměl jsem ani vyjíti - ale to ví., láska k tobě. ALENA A proč nemůžeš? PEŠEK Slíbil jsem to arcibiskupovi Arnoštovi. Viděl jsem tě a musím zpět jít. ALENA Můj drahý! S tím slibem to nebude tak doopravdy. Aspoň chvíli, Pešku! - A proč jsi to slíbil arcibiskupovi? PEŠEK Sám nevím, proč chtěl tomu, ale co mi slíbil, stojí za to, abych slib svůj dodržel. Rytířské ostruhy, Aleno! -Ale mlčet! Vidíš,že se také starám... ALENA Jdi, ty mne škádlíš. PEŠEK Musím zase jít - ale víš, jeden polibek by neškodil. ALENA Rač si tedy proň přijíti. PEŠEK Když nesmím... ALENA To. tam zůstaň bez polibku!...

Témata, do kterých materiál patří