Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Romantismus v evropských literaturách - maturita

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (3,04 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

07. – Romantismus v evropských literaturách (charakteristika, historické pozadí, Německo, Francie, Anglie, Rusko, Polsko, USA) Romantismus – odvozeno od románu – moderní slovesný útvar, v němž obraznost a citovost převládají nad rozumovostí, děj je umístěn do divoké až exotické přírody, vzdálených dob a krajů, má výjimečné hrdiny, projevují se prvky neskutečnosti, záhadnosti. Znaky: ► zdůrazňuje sílu lidských citů, lásky ► iracionalita (nerozumovost) ► hlavním motivem romantických děl je konflikt mezi jedincem a společností (rozpor mezi snem a skutečností) ► přírodní tématika, exotická témata, obliba v minulosti ► lidová slovesnost ► zdůrazňuje svobodu tvorby, volnost verše i prózy ► obohacuje jazyk o lidovou mluvu, ale i o archaismy ► harmonie kontrastů ► romantismus je současně životní pocit a postoj ke společnosti ► klade důraz na národnost (otázka národní svobody) ► tvoří nové estetické hodnoty, např. pojem tzv. anglický park ► subjektivismus Romantismus se projevil mimo literaturu také v architektuře, hudbě – Beethoven, Weber, Chopin, Schumann, malířství – Goya, Delacroix. Stylizace (charakteristika) romantického hrdiny: ► splývá s autorem ► cítí se osamělý, protože mu nikdo nerozumí ► má tajemný (záhadný) původ ► hledá únik (v rozporu snu a skutečnosti) v protispolečenském gestu nebo násilném činu ► stává se revolucionářem ► miluje nešťastně, většinou je ideál zadaná žena → zklamání → nešťastný, tragický konec ► ve jménu lásky odmítá konvence (např. boří manželství), pokud je hrdinkou žena, konvence neporušuje ► trpí oslabenou vůlí, je znuděný životem (např.zbytečný člověk) ► hledá útěchu v přírodě Romantické ideje se masově rozšířily zhruba v období napoleonských válek. Po období relativního klidu 18. století, kdy se řada sporů urovnala diplomatickou cestou (poslední velký celoevropský konflikt byla třicetiletá válka, jež skončila roku 1648; to ovšem neznamená, že by se 18. století vyhnuly válečné konflikty: např. válka o španělské dědictví či sedmiletá válka) byl celý kontinent zatažen nejprve do válek proti revoluční Francouzské republice a poté proti Napoleonovi Bonaparte. Druhým důležitým bodem byla zvýšená vzdělanost měšťanů (např. v českých zemích byla dána školskými reformami Marie Terezie), jejich touha po vzdělávání, resp. po četbě (dědictví osvícenské touze po poznání), stejně jako jejich větší finanční síla způsobená počátkem liberalizace výroby a podnikání, způsobily, že buržoazie si mohla dovolit kupovat knihy, hudební nástroje či lístky do divadla. Od konce 18. století tak začíná i měšťanská společnost číst, provozovat hudbu či navštěvovat divadla. Jako reakce na emancipaci měšťanstva se aristokracie uzavřela vůči novým společenským vlivům a formám a v 19. století již nenalezneme téměř žádného šlechtického spisovatele či filozofa (zatímco do 18. století byly tyto domény typicky šlechtické a v 18. století začala buržoazie šlechtě konkurovat). A n g l i c k ý r o m a n t i s m u s Lakisté, poezie jezerní a hřbitovní, příroda. George Gordon Byron (1787 – 1824) – patřil ke staré anglické aristokratické rodině, ale později se rozešel se svým prostředím a manželkou. Většinu života strávil v cizině, především v Itálii. Zemřel na morovou nákazu, když pomáhal řeckým bojovníkům za svobodu. Je tvůrcem lyrickoepicképovídky tzv.byronské a básnických dramat, je napodobován ve všech ostatních romantických literaturách.Byronismus – hrdina trpí světobolem, osamoceně bojuje proti tyranii. Childe Haroldova pouť – 1812, autobiografické prvky (splývání s autorem). Hrdina se rozchází se svou společenskou vrstvou, opouští vlast a vydává se na cestu Evropou, je uchvácen krásou přírody, vzpomínkami na slavnou minulost zemí, jimiž prochází a jež kontrastují s tyranií a porobou nesvobodných národů. Čtyři zpěvy – 1. je věnován Španělsku a Portugalsku, 2. Řecku, 3. a 4. Itálii. Na své pouti se setkává s pasivitou a pokoru lidu, který trpně snáší sociální a národnostní útlak a to ho naplňuje zklamáním a světobolem. Rozčarovaný poutník ustupuje do pozadí, do díla vstupuje autor, který připomíná slavnou minulost zemí a burcuje ke vzpouře. PovídkaDžaur – křesťan, tajemný mnich, před svou smrtí vykládá svůj příběh mladému mnichovi. Kdysi miloval krásnou dívku jménem Leila, která byla unesena tyranem Hassanem, bránila se mu, tak ji utopil. V té chvíli vzal Džaur spravedlnost do svých rukou, přestal věřit v boží spravedlnost, zabil Hassana, poté vstoupil do kláštera, tam se ze svých činů kál, prožívá tam zbytek života. Svého činu nepřestal litovat, šel do kláštera, protože nenáviděl celý svět. Povídky (lyrickoepické skladby) –Korzár aLaura – hrdiny jsou jedinci, kteří stojí v konfliktu se společností, víra ve svobodu. Do češtiny překládá ByronaJ. Vrchlický,J. V. Sládek neboEliška Krásnohorská. Vyšla o něm monografie –H. Žantovská–Poutník z Albionu. Percy Bysshe Shelley (1792 – 1822) – s Byronem ho spojoval odpor proti společenským předsudkům, pokrytectví, tyranii a sociální nespravedlnosti. Pro tyto názory musel dvakrát opustit univerzitu, stal se terčem veřejných útoků (byl ateista). Zemřel při námořní bouři v Itálii. Napsal lyrické dramaOdpoutaný Prométheus – podobenství o vítězství dobra nad zlem, protityranské drama, motiv lásky. Walter Scott (1771 – 1832) – na rozdíl od předešlých to byl prozaik (byli to básníci). Zakladatel historické povídky a historického románu. Historické romány – ze skotské minulosti (boje mezi Angličany a Skoty) –Bob Roy,Wawerly, z anglické minulosti –Ivanhoe – 12. století, skutečná postava – Richard Lví Srdce, z francouzských dějin. Libuje si ve středověku – idealizace, ovšem pravdivě vykresluje poměry, některé historické postavy, využívá fantastické prvky. John Keats – autor přírodní lyriky –Óda na podzim,Óda na slavíka. Na pomezí mezi romantismem a realismem stojí: Emily Brönteová –Na větrné hůrce – blíže k romantismu. Pan Lockwood přijíždí na Větrnou hůrku pronajmout si dům, setkává se s Heatcliffem a dalšími… Je tam dvorec, paní Deanová vypraví Lockwoodovi příběh o dv

Témata, do kterých materiál patří