Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
K.H.Mácha Máj

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Romantismus Směr se zrodil v Anglii Rozvíjí se hlavně ve Francii – počátek 19.století Rozšířil se rychle po celé Evropě Název je odvozen od románový = dobrodružný Vzniká změnou ve společnosti – velká francouzská revoluce (1789) Je reakcí na strohou antikou inspirovaný klasicismus Výchozí podněty hledá v minulosti (středověk) a v exotických zemích Romantická literaturaplná představ a ideálů Klasicismus X Romantismus Založen na rozumu - založen na citu Přísná pravidla = řád - volnost, svoboda Čerpá z antiky - vychází ze středověku Zajímá se o společnost - v centru pozornosti jedinec Pravda, realita - založen na snu, fantazii Hlavní znaky romantismu Hrdina je vždy něčím odlišný, zvláštní, výjimečný, liší se od společnosti (vzhled, zájmy, názory) Fantazie – autor vytváří svůj vysněný svět Nešťastná láska – hrdina se nešťastně zamiluje, vysní se svůj ideál, ale dojde k okamžiku pravdy, kdy se žena liší od jeho snu Vztah k přírodě – vždy se příroda vyskytuje v romantickém díle Kontrasty – mohou se promítnout v čemkoliv (protikladné postavy) Romantismus se dělí: Prostý – pouhé zobrazení děje, konstatuje situaci Revoluční – vidí křivdy a žádá nápravu Nejznámější představitelé Romantismu: Anglie:George Gordon Byron, Walter Scott Francie: Victor Hugo, Stendhal Rusko: Alexandr Sergejevič Puškám, Nikolaj Vasiljevič Gogol USA: Edgar Allan Poe Polsko: Adam Mickiewicz Německo: Bratři Grimové Česko: Karel Jaromír Erben, Karel Hynek Mácha Karel Hynek Mácha (1810 – 1836) Syn Antonína Máchy – mlynářského tovaryše, vojáka a později majitel krupařského krámku a Marie Anny Kirchnerové – pocházela z rodu českých hudebníků. Hlavní představitel českého romantismu Je zakladatelem moderní české poezie, vytvořil nový básnický jazyk Pochází z Prahy. Vystudoval práva a stal se advokátním praktikantem v Litoměřicích Zajímal se o literaturu, divadlo. V Praze měl ochotnický divadelní soubor – vystupovali ve Stavovském divadle Chodil denně pěšky do Prahy Miloval historii, okolí Doks Při hašení požáru ve městě se napil znečištěné vody a dostal tyfus, na který později zemřel. Pochován byl v Litoměřicích Před 2. světovou válkou nechali vlastenci převést ostatky Máchy na Vyšehrad. Díla: Versuche des Ignac Mácha Máj – Lyrickoepická báseň Márinka – romantická povídka, odehrává se v Pražské dělnické čtvrti na Františku. Hlavní postavou je nemocní dívka Márinka, která se seznámí s básníkem a zamilují se do sebe. Básník však musí odejít za nemocným přítelem do hor. Márinka na něj čeká, ale dříve než se básník vrátí, zemře. Cikáni – v tomto románu zpracovává zážitky ze své cesty do Itálie kde potkal cikány Kat – čtyřdílný románový cyklus. Stačil napsat pouze jeden 1. díl – Křivoklát. Další díly: Vyšehrad, Valdek, Karlštejn Za svého života nebyl Mácha uznáván, hodnota jeho díla byla vyzvednuta až po jeho smrti (Májovci). Máj Lyrickoepická báseň, která se skládá ze 4 zpěvů a 2 mezi zpěvů (intermezzo). Zpěvy jsou epické a mezi zpěvy lyrické Zpěv- Děj je velice jednoduchý. Vilém zjišťuje, že mu jeho milou Jarmilu přebral otec. Je májový podvečer a Jarmila sedí u jezera a čeká na Viléma, místo Viléma na lodičce připlouvá člen Vilémovy družiny a říká Jarmile, že Vilém je ve vězení, protože zabil svého otce. Je zde krásný popis přírody. Zpěv- Odehrává se ve vězení. Vilém je uvězněn v Bílé věži nad jezerem. Bílá věž se zrcadlí na hladině jezera=kontrast. Vilém vzpomíná na své dětství a uvědomuje si svou samotu. Uvědomuje si, že ztratil otce, který se na něm 2x provinil. V dětství ho vyhnal z domu a Vilém se stal vůdcem loupežníků. Podruhé, když mu svedl Jarmilu. Jediný kdo ho poslouchá je strážný. Intermezzo- lyrický. Je půlnoc a duchové dříve popravených vězňů se scházejí na popravišti, aby přivítali nového ducha Viléma, a připraví Vilémovi pohřeb. Zpěv- Vilém je popraven ráno na kopci za městem. Jako odsouzenec má právo posledního přání. Jeho ústy promlouvá básník a vyjadřuje svoje životní názory na svět. Vypráví lásku k vlasti Intermezzo- Loupežníci oplakávají smrt Viléma. Zpěv- Do děje vstupuje sám básník. Po létech na svých toulkách po kraji 2x navštíví místo kde byl Vilém popraven. Najde taky Vilémovu lebku. Hospodský mu vypráví, co se tady stalo. Ztotožňuje svůj osud s osudem Viléma. Impresionismus Báseň je oslavou krásné májové přírody. Podle básně by malíř mohl namalovat obraz v duchu impresionismu – je zde použit smyslový popis (zrak, sluch, čich, hmat, chuť). Osou celé básně je tragédie 3 lidí (Viléma, otce, Jarmily). Autor v básni používá eufonii (libozvuk)=nakupení hlásek, které vytvářejí dojem zvuku např.: Lhal, lásky žel. V básni se opakují některé verše=hudebnost básně. Autor užívá barvy a dynamická slovesa. Postavy Vilém – loupežník, omylem zabíjí svého otce, viní společnost, cítí se být nevinný. Ve vězení myslí na Jarmilu a vzpomíná na své mládí. Dochází k závěru, že po smrti ho již nic nečeká. Je žárlivý. Jarmila – milenka Viléma, nádherná dívka, nechá se svést a její milý pak za to trpí, páchá kvůli lásce sebevraždu. Poutník – objevuje se ke konci básně (v posledním zpěvu), ztotožnění autora, srovnává svůj osud s osudem Viléma. Mluví o sobě, o svém mládí a poznává, že mládí je již ztracené. V samotném závěru zvolání: „ Hynku! - Viléme!! - Jarmilo!!!“ Inspirace pro dílo Mácha se inspiroval zážitky a pocity, které získal během pobytu u svého dlouholetého přítele Eduarda Hindla v Doksech u dnešního Máchova jezera. Mácha při návštěvě hradu Bezděz zjistil, že v tomto kraji byl nedávno popraven mladík Schiffner, jenž zabil svého vlastního otce, protože mu bránil v lásce. Vedle toho se do básně promítlo i romantické prostředí zdejší krajiny. Styl a jazyk Spisovná čeština. Jazyk archaický, knižní, básnický. Zvukové prostředky: Eufonie (libozvučnost), onomatopoie (zvukomalba, „řinčí řetězů hřmot“), zvukosled (např.: „Hrdliččin zval ku lásce hlas“), rytmus (vzestupný jamb) a rým (obkročný). Stylové rozvrstvení slovní zásoby: Slova jak stylově neutrální, tak stylově zabarvená. Textové prostředky: Styl vyprávěcí a popisný. Dialog

Témata, do kterých materiál patří