Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Karel Čapek Válka s mloky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21.33 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Čapek srovnává mloky s lidstevem, stejnorodost versus nesourodost, spokojenost a podřízenost osudu versus neustálé pochybnosti, základní potřeby versus zhýčkanost.

Čapek se v knize objevuje jako záhadná postava "X" snaží pomocí varovného pamfletu svět upozornit na přicházející nebezpečí, ale nikdo jeho výstrahu nevyslyší z výrobních, ekonomických a politických důvodů.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To není náhoda, hlouval Wolf Meynert, že Mloci se životně uplatnili teprve v době, kdy chronická chorova lidstva, tohoto špatně srostlého a stále se rozpadávajícího veleorganismu, mloci předchází v agonii. Až na bezvýznamné odchylky se Mloci představují jako jediný ohromný a homogenní celek; nevytvořili dosud svých hlouběji rozlišených plemen, jazyků, národů, států, věr, tříd nevo kast; není mezi nimi pánů a otroků, svobodných a nesvobodných, bohatých a chudých; jsou sice mizi nimi rozdíly uložené jim dělbou práce, ale sama v sobě je to stejno rodá, jednolitá, tak říkajíc stejnozrnná masa, ve všech svých částech stejně biologicky prmitivních, stejně chudě vybarvená přírodou, stejně ujařmená a žijící na stejně nízké životní úrovni. Poslení negr nebo Eskymák žije za nesrovnatelně lepších životních podmínek, užívaje neskonale bohatších mloků. A přece není známek, že by tím Mloci trpěli. Naopak. Vidíme přece, že nepotřebují celkem ničeho z toho, v čem hledá úlevu i útěchu metafysická hrůza a životní tíseň člověka. Obejdou se bez filosofie, bez posmrtného života i bez umění; neznají, co je fantase, humor, mystika, hra nevo sen;jsou naprostí životní realisté.

Wolf meynert srovnává lidstvo s Mloky a to tak, že poukazuje na zhýčkanost lidí. Mloci potřebují k životu minimum a jsou spokojeni.

Mezi Mloky se ukazují znaky ……………….

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zajímavosti díla

Vydalo státní nakladatelství krásné literatury a umění v Praze roku 1965. Kniha byla oceněna první cenou za ilustrace a typografickou úpravu v národní soutěži pro mezinárodní výstavu knižního umění v Lipsku 1965.

Autorův záměr

Varování před nebezpečím fašismu a postoji lidí umožňující jeho rozvoj (morální úpadek, lhostejnost, ztráta individuality), kritika válek, varování před zánikem lidské civilizace.

Témata, do kterých materiál patří