Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Karel_Havlíček_Borovský,_Král_Lávra

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (439,88 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Havlíček Borovský, Karel: Král Lávra Autor: - Zakladatel kritiky, novinář, spisovatel a politik - Narodil se v Borové u Přibyslavi, pocházel z bohaté rodiny - Studoval filozofii a na kněze, ale odešel kvůli neshodám s ředitelem - Odešel do Ruska pracovat jako vychovatel, zpočátku byl Ruskem nadšen, ale postupně poznal, že carský absolutismus je stejně špatný jako rakouský¨ - Když se vrátil, působil jako novinář - Začínal jako redaktor Pražských novin, později založil vlastní noviny Národní noviny (Šotek) - Kutná Hora – časopis Slovan, také zakázán – návrat do Německého Brodu - Velmi ostře vystupoval proti monarchii - Stal se zakladatelem českého politického novinářství – uvědomil si význam novin pro utváření názoru - Svojí satirou bojoval proti neomezené moci, za svobodu, proti hlouposti - Psal srozumitelnou, jednoduchou formou, aby ho všichni pochopili - Byl vypovězen do Tyrolska - 1855 se vrací do Čech, stále pronásledován policií - 1856 umírána TBC, jeho pohřeb se stal celonárodní demonstrací a výrazem odporu proti rakouskouherské vládě Díla: Epigramy, Křest svatého Vladimíra, Tyrolské elegie, Obrazy z Rus, Církvi Téma, myšlenka: - Kritika a výsměch hlouposti, omezenosti a zloby panovníka - Kritika přímo rakouského absolutistického panovníka - Oslí uši = politický symbol - Podtextem je cenzura, konkrétní stíhání – ten, kdo odhaluje oslí uši je stíhán (ukazuje na problém v politice), vyjadřuje autorův odpor k feudálnímu a monarchistickému zřízení a vysmívá se středověkým eposům, které velebí panovníky a přehlíží jejich chyby Doba a místo děje: doba neurčitá, království krále Lávry Kompoziční výstavba: 34 strof po 7 verších, verš básně je jednoduchý, rýmy se nepravidelně střídají. Chronologický kompoziční postup Literární druh: poezie, epika Havlíček Borovský, Karel: Král Lávra Literární žánr: alegorická satirická skladba, epigram Literární směr: Realismus - Realis = skutečnost - Umělecký směr 2. pol. 19. století - Vznik souvisí s rozvojem přírodních a společenských věd - Projevil se i v hudbě - Autoři pravdivě zachycovali realitu – zaujímali kritický přístup, tzv. kritický realismus - Objektivní přístup ke společnosti – autor stojí jakoby nad příběhem - Podrobný popis postav a prostředí - Díla jsou většinou podrobnou analýzou společnosti - Hrdina je představitelem dané doby - Převládá rozum nad citem - Převládá próza a drama - Vyčlenil se samostatný směr – naturalismus – autoři zde zachycovali biologickou podstatu člověka, jeho předurčenost dědičností a vliv prostředí. Popisovali negativitu člověka i ve společnosti (Emile Zola – Zabiják, Guy de Maupassant – Miláček) Další autoři: Honoré de Balzac, Jules Verne, Emil Zola, Božena Němcová Jazykové prostředky: psáno spisovně, čas plyne lineárně, nejsou zde žádné časové skoky, prostý jazyk, lidová mluva, jsou zde použity archaismy, ironie, hovorové výrazy, přirovnání, psáno ve verších (nepravidelné), personifikace Postavy: Král Lávra – dobrý panovník, nechce, aby někdo věděl jeho tajemství – stydí se za svoje uši, ale jinak byl velice hodný a lid ho měl rád Kukulín – holič, čestný, bojácný, neumí udržet tajemství, smířený se svým osudem Kukulínova matka – milující matka, která svého syna zachrání před šibenicí Poustevník – dokáže dávat rady Muzikant Červíček – hrál na basu a ztratil kolíček Vyprávěcí postup: er forma Havlíček Borovský, Karel: Král Lávra Děj: Vypravěč vypráví příběh odehrávající se v Irsku, kde vládne velice dobrý král, který bohužel neměl rád holiče a nikdo nevěděl proč. Nechával se stříhat a holit jen jednou ročně a vždy nechával holiče, který ho stříhat oběsit. Holiči mezi sebou každoročně losovali, protože nikomu se pod šibenice nechtělo. Jednou zase takhle losovali, když se přiblížila doba, kdy se nechával král stříhat, řada vyšla na Kukulína, mladého holiče. Když se to dozvěděla jeho matka, stará vdova, strachem omdlela. Nechalo se nic dělat, Kukulín krále ostříhal a hned poté si ho již vedl kat k šibenici. V tom se Kukulínova matka protlačila davem a prosila krále o milost pro svého syna. Jelikož byl král Lávra velice dobrý, svolil tedy a nechal si k sobě zavolat Kukulína, který mu musel slíbit, že nikdy nepromluví o tom, co viděl, když ho stříhal a bude jeho osobním holičem. Kukulín tedy souhlasil. Od té doby Kukulín holil krále obden a měl se velice dobře. Matka si libovala, jak se mu dobře vede. Ale Kukulín byl stále smutnější a smutnější až onemocněl, nikdo nevěděl, co se mu děje. Jednoho dne si postěžoval matce, která ho poslala pro radu ke starému poutníčkovi do černého lesa. Když k němu Kukulín dorazil, poustevníček na něm hned poznal nějaké tajemství a řekl mu, že se neuzdraví, dokud své tajemství někomu neprozradí. Poslal ho tedy blíže k Viklovu ke stoku dvou řek, kde je dutá vrba a té měl Kukulín v noci své tajemství sdělit. Kukulín tak učinil hned též noci. Hned poté se uzdravil a vše bylo zase v pořádku. Po nějakém čase strojil král Lávra velikou hostinu a veselí a pozval slavené muzikanty z Čech. Muzikanti cestovali ke králi a při tom putování ztratil basista pan Červíček kolíček k base. Všiml si toho zrovna u onoho stoku dvou řek, a tak neváhal a z větve oné duté vrby si vyrobil nový. Když přijeli muzikanti na slavnost, basa začala z ničeho nic hrát o tom, že má jejich král oslí uši a jak je ušatý. Král hned nechal muzikanty vyhodit, ale bylo pozdě, jeho tajemství už vědělo celé království. A tak si od té doby král přestal schovávat své uši a všechen lid v království si na to zvykl, protože on byl král dobrý a spravedlivý. Ostatní: - Předobrazem se stala irská pověst o králi, jemuž narostl oslí uši (podobnost s králem Midasem) - Kniha byla zfilmována Karlem Zemanem, jedná se o loutkové přestavení - V době vzniku bylo dílo přivítáno vlastenci, oficiálně mohlo vyjít až deset let po napsání, předtím kolovalo v opisech mezi lidmi - Dílo bylo přijato kladně - Hlavní inspirací díla je irská balada - Politická satira – vrchol tvorby (2 roky po napsání Krále Lávry umírá), odpor k absolutismu a tyranské nadvládě

Témata, do kterých materiál patří