Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Kritický realismus v evropských literaturách - maturita

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,02 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

12. – Kritický realismus v evropských literaturách (charakteristika, Balzac, Anglie, Polsko, Rusko) 2. polovina 19. století. Latinskyrealis = skutečný. Jde o umělecký směr, který se snaží o zachycení skutečnosti (bez přikrašlování). Rozvoj přírodních a technických věd. Ch. Darwin – evoluční teorie, L. Pasteur – šíření bakterií, rozvoj parního stroje, železnic, průmyslu, automobilismu, telefonu. Vznikají nové filozofie – pozitivismus (fran. představitel A. Comte –pozitivní, kladné je to, co si můžeme ověřit našimi smysly – hmatem, zrakem, sluchem, cítěním). Positivismus nedá na dojmy, ale na to, co si ověříme. Vzniká sociologie – věda o společnosti. Evolucionismus – vychází z evoluční teorie, mluví o tom, že v přírodě probíhají věci přirozeným výběrem (méně dokonalé jevy zanikají, více dokonalé se vyvíjejí). Umělecké zásady realismu: ► přesně a všestranné studium člověka a společnosti (popis)→ objektivnost ► zobrazuje průměrného člověka jako člena společnosti ► zachycuje člověka v určitém životním prostředí a ve vývoji ► přesné zobrazení skutečnosti vede k analýze záporných jevů a tím pádem k jejich kritice, např. alkoholismus – jeho kritika, proto kritický realismus ► zájem o současnost ► uplatňuje se především v próze (romány a povídky) a dramatu ► snaha o přehlednou kompozici a věcný jazyk (hovorové a nářeční prvky, není to striktně spisovný jazyk) ► typizace – zdůrazňování určitých lidských typů (většinou záporných) Krajním směrem realismu je naturalismus, který říká, že člověk je determinován (určen) a omezen prostředím, kde se narodil, svými pudy, rasou a biologickými potřebami. Člověk je biologický produkt, život člověka v jeho syrové přirozenosti – lidské pudy apod. Naturalismus se rozvíjí v 60. a 80. letech, vrcholí na přelomu 19. a 20. století – Émile Zola. Prvky realismu se objevují již u Homéra, Plauta (typizace)… F r a n c o u z s k ý r e a l i s m u s Honoré de Balzac (1799 – 1850) – zakladatel realismu. Pocházel ze selské rodiny, byl nejstarším synem statkáře, jenž v průběhu Francouzské revoluce zbohatl jako vojenský zásobovač. Honoré byl poslán do klášterní školy, nakonec se mu podařilo v Paříži vystudovat práva. Krátce působil jako notář, ale pak se proti vůli rodiny stal spisovatelem. Nejprve psal černé dobrodružné romány (braková literatura – náměty – tajemství, zločiny, náhoda, pod různými pseudonymy, nejčastěji jako Horace de Saint-Aubin), které později zavrhl. Celý jeho život byl provázen snahou dostat se do vyšší (aristokratické) společnosti, z této snahy vyplývaly i jeho neustálé finanční potíže, které se snažil řešit svou hektickou literární tvorbou (psal i romány na pokračování). Několikrát se také pokusil o sebevraždu. Když na tom byl finančně dobře, nakoupil akcie, rozhodl podnikat, pronajal si tiskárnu, ale zkrachoval. Byl poté nucen psát velmi intenzivně, aby zaplatil své dluhy. Psal vlastně pro výdělek (což v jeho době nebylo obvyklé) a výhradně v noci. Do dějin literatury vstoupil i jako legendárnídělník pera, známý svou mimořádnou pracovitostí; kromě psaní románů působil takřka po celý tvůrčí život i jako novinář a kritik. Bohatě se oženil s polskou šlechtičnou, brzy ale umírá. Zanechal po sobě rozsáhlé dílo, nechal si najímat mladíky, kteří rozepisovali jeho hlavní osnovy… Je autorem rozsáhlého cykluLidská komedie – téměř 100 románů, obraz francouzské společnosti od francouzské revoluce, důkladný popis různých prostředí i postav všech společenských vrstev, měšťácká dravost, mamonářství, touha po moci a zisku, pokrytectví, všechny možné postavy, etapy lidského života. RománOtec Goriot – z prostředí měšťanského penzionu, ústřední postavou je bohatý kupec, který svým dcerám (vychovával je v duchu, že peníze jsou na prvním místě) rozdělil majetek a byl jimi pak opuštěn, dán do chudobince, sklidil tak plody své výchovy. Evžen Rastignac – mladý muž na vzestupu, zpočátku sympatický, ale formován prostředím, jeho charakter se mění (hanba za kariérou), Vautrin – uprchlý zločinec, zlý, cynický, ovlivňuje Rastignaca (jak být úspěšný v dravčí společnosti). Prolínání osudů několika postav, mravní hodnoty přepočítávány na peníze, majetek. Jakýkoliv cit, je-li upřímný a otevřený, je považován za slabost. Podrobné popisy města, ulic, domů, zařízení bytu, jazyk charakterizuje postavu i prostředí, realistický románencyklopedistický.Eugenie Grandetová – dcera lakomého boháče, ten ji chce výhodně prodat. Jednou k němu přijde vzdálený příbuzný, který se u něj chce vyučit (bankéř). Zamiluje se do dcery a ona do něj. Otec nechce svatbu, neboť je milenec chudý (lakomec nechce zmenšit své bohatství). Po roce se Eugenie dozví, že její milý, na kterého čeká (odjel pracovat do Indie), je v Paříži, a že na ni kašle. Dívka má zkažené štěstí, ke stáří je z ní jedna z nejbohatších žen Francie, ze svého neštěstí viní otce…Ztracené iluze – venkovský básník Lucien Rubempré poznává v Paříži rub a líc umělecké slávy (úspěch záleží na zájmu těch, kterým umělec slouží), dilema – žít čestně x zaprodat se (pokrytectví). Zpočátku je Lucien úspěšný novinář, pak ale spadne do léčky, špatný konec.Lesk a bída kurtizán – o vztazích nejvyšších vrstev s podsvětím, Lucien Rubempré jako vedlejší postava, naučil se ve společnosti chodit, vnitřně je slaboch, skončí ve vězení, spáchá sebevraždu…Oslí kůže (Šagrénová kůže) – jednou si spisovatel koupí kouzelný kus oslí kůže, plnící každé přání. Od té doby se mu ve všem daří. Zjišťuje, že když má vše, že kůže s každým přáním ubývá. Už si nechce nic přát, protože když kůže zmizne (faustovské téma – obětuje svou duši), zemře, pomůže svému příteli a skoná…Bratranec Pons,Sestřenice Běta – o chudých příbuzných, jsou závislí na bohatších příslušnících rodiny. Gustav Flaubert (1821 – 1880) – studoval práva v Paříži, ale pro epileptické záchvaty školu nedokončil. Protože byl finančně zabezpečen, mohl si dovolit pracovat na venkově a každé dílo několikrát přepracovávat. Odmítal manželství jako projev měšťáctví, stejně jako každodenní problémy. Žil samotářsky. Měl celož

Témata, do kterých materiál patří