Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
máj

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Karel HynekMácha: Máj.Mladá fronta, Praha 1952 Rozbor textu: Literární druh:dramaticko-lyricko-epická skladba (vyskytuje se zde i přímá řeč) Literární žánr:lyricko-epická báseň (dílo má děj a jsou zde líčeny i pocity) Typ vypravěče:Hynek - er-forma, v posledním zpěvu ich-forma Aktuálnost námětu:Děj je z části aktuální díky námětu krásné májové přírody, ale loupežníci neexistují a svedená dívka není hodnocena záporně. Čas a místo děje:1. a 2. květen – noc před Vilémovou popravou a ráno, závěr po 7 letech), pravděpodobně v básníkově současnosti (1. polovina 19. století). Jazyk a styl:Barvitě vylíčený obraz přírody, což je jedním z rysů romantismu. Je zde využito různých kontrastů (jarní příroda x poprava, život x smrt). Často se vyznačuje volností a hudebností verše i rýmu, použit převážně rým obkročný. Básnické prostředky:oxymoron (,,mrtvé milenky cit“), metafora (,,bledá tvář luny“), metonymie (,,hrdliččin zval ku lásce hlas“), elipsa (,,Kde Vilém můj?“), personifikace (,,o lásce šeptal tichý mech“), eufemismus (,,jak holoubátko sněhobílé“), hyperbola (,,strážného vzbudil strašný hřmot“),… Kompozice:Dílo začíná prologem. Obsahuje 4 zpěvy se 2 intermezzy, které jsou chronologicky seřazeny. 4. zpěv: Příchod autora po 7 letech. Autor se ztotožňuje s dějem. Hlavní myšlenka:Oslava krásné májové přírody x ostrá kritika tehdejší společnosti, úvaha o vině a trestu, o životu po smrti, o čase. Vilém: Vůdce loupežníků–„Hynek: Sám autor jako poutník, který se vracík Vilémovu popravišti. Obsah: Báseň začíná oslavou večerní májové přírody, která je jako stvořena pro lásku. Jarmila čeká 1. května u jezera na svého milého Viléma, místo něj však připlouvá jiný muž – posel, který dívce sdělí hrůznou novinu. Vilém je ve vězení a zítřejšího dne má být popraven, protože zabil jejího svůdce. Nevěděl však, že zabil svého otce, který ho v mládí vyhnal z domu. Dívka se ze zoufalství utopí v jezeře. V noci ve vězení se Vilém přesvědčuje, že není vinen a přemýšlí nad svým životem, především nad mládím, kdy ho otec vyhnal z domu a kvůli němu se z něj stal vůdce loupežníků -„strašný lesů pán‘‘. Hlavními jeho představami jsou však nicota a strach z toho, co následuje po smrti. O půlnoci se sbor duchů připravuje na Vilémův příchod. Ráno 2. května se koná poprava. Davy lidí se hrnou k popravčímu kolu, aby si obžalovaného prohlédly. Vilém se naposledy loučí s přírodou, kterou už nikdy neuvidí, uvědomuje si lidské zákonitosti. Jeho hlava je sťata a zapletena do popravčího kola. Loupežnická družina truchlí po svém vůdci. 7 let po Vilémově smrti (31. prosince), přijíždí poutník Hynek – vypravěč příběhu – Máchův literární dvojník na popravčí pahorek, kde je stále v kole zapletena Vilémova lebka. Druhý den se v hostinci dozví příběh Jarmily a Viléma. Odchází, ale 1. května se opět navrací a rozjímá. Ztotožňuje se s dějem. Citace: “Budoucí čas?! – Zítřejší den?! –Co přes něj dál, pouhý to senči spaní je bez snění?Snad spaní je i život ten,jenž žiji teď; a příští den(str. 27) Lyrická část básně (především popisy přírody) se mi líbila o mnoho více než část epická. Kvůli jazyku a složitějším popisům, byla pro mě kniha hůře pochopitelná, proto jsem si musela některé části vícekrát přečíst. Báseň bych spíše doporučila zdatnějším čtenářům, kteří se dokáží vcítit do osudů vystupujících postav.

Témata, do kterých materiál patří