Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Máj

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (40,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Máj O díle:Máj je lyrickoepická skladbaKarla Hynka Máchy vydaná roku1836. Bývá považována za vrcholné díločeského literárního romantismu. Mácha v této skladbě zcela vybočil z obrozeneckého programu 1. poloviny 19. století a pojal ji jako osobní zpověď rozervaného romantického člověka plného nejistot a otázek po smyslu života.Máj má 4zpěvy a 2intermezza. Dílo obsahuje velké množstvímetafor, časté řetězceoxymorón („…zbortěné harfy tón, ztrhané strůny zvuk, zašlého věku děj, umřelé hvězdy svit, zašlé bludice pouť, mrtvé milenky cit…“). Hojné jsou básnické přívlastky, spojování protikladných představ, kontrastů (světlo/tma, život/smrt), kombinace barev („růžové nebe, modré mlhy“), vyjádření pohybu a napětí dynamickými slovesy (zasvítnuto), metafory (bledá tvář luny), metonymie (hrdliččin zval ku lásce hlas), inverze (jak holoubátko sněhobílé), gradace (rychlý to člunek, blíže a blíže), kakofonie (vězení, 2. zpěv), eufonie a epizeuxis (3. zpěv). Hlavním literárním vzoremMáje je poesiepolských romantiků, které Mácha velmi dobře znal. Autor užívá spisovnou češtinu, jazyk archaický, knižní i básnický. Námět:tragický příběh o lásce, k němuž autora patrně inspirovala reálná událost z roku 1774 Postavy:hlavní:Vilém charakteristika: loupežník, omylem zabíjí svého otce, viní společnost, cítí se být nevinný. Ve vězení myslí na Jarmilu a vzpomíná na své mládí. Dochází k závěru, že po smrti ho již nic nečeká. vedlejší: Jarmila– milenka Viléma, páchá kvůli lásce sebevraždu. Poutník –objevuje se ke konci básně (v posledním zpěvu), ztotožnění autora, srovnává svůj osud s osudem Viléma. Mluví o sobě, o svém mládí a poznává, že mládí je již ztracené. V samotném závěru zvolání: „ Hynku! - Viléme!! - Jarmilo!!!“ Doba a místo děje:je zde opěvováno krása české země ( zřejmě okolí Máchova jezera) Obsah: Vilém, obávaný loupežník, je odsouzen za otcovraždu, neboť zabil svého soka v lásce, aniž tušil, že je to jeho otec. Vilém sedí v žaláři a přemýšlí nad svým osudem. Vinu nedává sobě, nýbrž otci a společnosti. Ráno je odveden na pahorek, popraven, jeho tělo je rozlámáno v kole a vystaveno pro výstrahu ostatním. Tomuto příběhu předchází v 1. zpěvu scéna, v nížJarmila marně čeká za májového večera na Viléma, dozvídá se o jeho osudu a poté páchá sebevraždu skokem do jezera. V závěrečném zpěvu přichází na místo popravy poutníkHynek (představující samotného Máchu), kterého zasáhne, když uvidí kostlivce v kole a ztotožňuje se s Vilémem. I. zpěv: Obraz Májové přírody, sebevražda Jarmily skokem do jezera. Motiv lásky a nevěry. II. zpěv: Vilém ve vězení, úvahy o vině. Kontrast v čase – věčnost přírody a omezenost jeho zbývajícího času do popravy. Pocit křivdy a vzdoru. I. intermezzo: Půlnoční popraviště v přípravě na popravu Viléma. III. zpěv: Vrchol, poprava Viléma. Vilémovo vyznání lásky k přírodě a rodné zemi. Obžaloba společnosti. II. intermezzo: Nářek Vilémových druhů. IV. zpěv (epilog): Po čase přichází poutník, autor se ztotožňuje, zamyšlení nad tragikou lidského osudu. Závěr tragický. Ukázka: Zařazení autora: 3. etapa národního obrození= vrcholná fáze (30. – 50. léta 19. stol.) - přechod od jazykových cílů k politickým cílům =boj za politická práva českého národa: § politický program – 2 formy: · liberální proud:Palacký, Rieger, Brauner – austroslavismus, nutnost zachovat rakouskou monarchii, požadavek rovných pol. práv pro všechny občany · radikálně demokratický proud: Sabina, Kampelík, Frič – svržení monarchie, zrušení roboty, rozbít Rakousko - rozmach českého národního života: o 1831 vznikMatice české – vydávání českých vědeckých a kulturních děl, překlady z cizích literatur o 1846 Měšťanská beseda založenaF. L. Riegrem o vlastenecké působní českého divadla -> kočovné společnosti, ochotnická představení, loutková divadla atd. Další autoři: J. K. Tyl, K. J. Erben, Karel Havlíček Borovský, Božena Němcová

Témata, do kterých materiál patří