Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
W. Shakespeare - Hamlet, Macbeth

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2,76 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

William Shakespeare HAMLET MACKBETH Historický a kulturní kontext doba: Novověk (který byl od konce 15.století) - tzn.: rozvoj námořní dopravy → rozkvět mezinárodního obchodu, expanze evropských zemí → vznikaly kolonie - začala se objevovat důvěra ve vědecké zkoumání a v lidský rozum → člověk zjišťuje, že skutečnosti, které hlásá církev, nemusí být pravdivé -to vyvolalo snahy o reformaci církve(John Wycliff, Martin Luther) - zároveň doba přinesla přírodní a astronomické objevy(Mikuláš Koperník, Galileo Galilei, Giordano Bruno) kulturní rozmach → vzestup měst → lepší postavení a práva pro měšťany rychlé šíření literatury, informací - 1445 objev knihtisku(Johannes Gutenberg) - ale i časté válečné konflikty→ to znamenalo zpomalení hospodářského vývoje a rostoucích společenských nepokojů umělecké slohy: renesance a humanismus v Evropě (- poč. 14. – poč. 17 .st. ) Renesance(- poč. 14. – poč. 17. st.) = znovuzrození - epocha ve vývoji společenského, politického a kulturního života v Evropě - proti středověku (gotice) obecně, proti svázanosti člověka středověkými ideologiemi a církevními dogmaty - obrácení zájmu od Boha k člověku samému, inspirace antikou Humanismus (z lathumanus = lidský) = myšlenkový směr, životní program, základní proud v období renesnace - staví do centra člověka – pozornost obrácena od Boha k člověku jako jedinci, individualitě, právo na svobodné myšlení a jednání Umění:Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Donatello - pojem „renesanční člověk“ → krásný tělesně i duševně, všestranný Autor, život, osobnost William Shakespeare (1564 - 23.4. 1616) V době kdy působil, začala o divadlo jevit zájem také královna Alžběta I. → díky tomu se o tom více psalo a my máme dochované památky (=ALŽBĚTINA DOBA) Ačkoliv anglická renesanční literatura je bezesporu pestrá, ze všech literárních druhů dosáhlo největšího rozkvětu drama. A to natolik, že se díky královně Alžbětě I. vžil literárně-historický pojem alžbětinské drama. (Pod tímto pojmem dnes rozumíme vrcholné období anglického divadla v období od poslední čtvrtiny 16. století po začátek století 17.) - největší dramatik světové literatury, pozvedl divadelní tvorbu, ale jelikož nemáme doložené zprávy o jeho životě – existují spory o jeho autorství Narodil se v Anglii ve Stratfordu nad Avonou - v 18 letech sňatek s Annou Hathawayovou (26let) jemu 18 = dcera Sussana, dvojčata Judithu a Hamneta (zemřel v 11 letech → poznamenalo tvorbu) -Proto musel už v 18ti pracovat – pak se začal věnovat divadlu (Záhy odešel do Londýna) - připojil se ke kočovným divadelníkům → 1592 herec v Londýně, v různých společnostech - upravoval hry jiných autorů, nakonec se sám stal tvůrcem původních dramat - 1594 poprvé vyšla tiskem dvě jeho dramata Vybíral si témata společensky zajímavá, o jeho hry byl tedy zájem → začal bohatnout a stal se spolumajitelem divadla Globe - V určitém období se přestal věnovat literatuře a věnoval se zemědělství a nenapsal už žádnou hru †23.4. 1616 (v ten samý den umírá i slavný španělský spis. Miguel Cervantes y Saavedra) Současníci Williama Shakespeara (autoři anglické renesance) GEOFFREY CHAUCER 1340-1400 Básník, diplomat CHRISTOPHER MARLOWE 1564 – 1593 Život skončil předčasně, ateista Dílo: Doktor Faustus, Žid z MaltyTHOMA S MOOR Anglický utopista, politik, filosof Dílo: Utopia (kvůli díle 27 let v žaláři) Tvorba - Jednoznačně největší anglický dramatik - Svým dílem ovlivnil dramatickou tvorbu na celá další staletí - Dodnes mají jeho hry pevné místo v repertoárech divadelních scén - Můžeme tedy říct že jeho hry byly a jsou nadčasové - 37 děl (u některých je však jeho autorství sporné), téměr všechny u nás přeložil J. V. Sládek -Pro jeho „Shakespeerovské drama“ je typické: BLANKEVERSKÝ VERŠ – nerýmovaný verš, není řazený do strof, o pěti stopáchSpisovný, vysoký styl, ale postavy hovoří odpovídajícím jazykemSpletitý děj, převlekyČasto ženské hrdinky – samostatné, silnéNepíše náboženská témataTémata společensky zajímavá -Shakespearovo literární dílo lze rozčlenit do dvou základních časových období, kde je předělem rok 1600. 1. OBDOBÍ (1591 – 1600) -v tomto období, které je ještě plně v renesančním duchu vznikají především: veselohry, komedie, historické hry (s náměty z anglických dějin, starověkých dějin) -Na sklonku tohoto období vzniká i proslulá romantická tragédie dvojice z Verony -Komedie:Zkrocení zlé ženy (1593),Sen noci svatojánské (1595),Kupec benátský (1597), Mnoho povyku pro nic (1598), Veselé paničky windsorské (1598), Jak se vám líbí (1599), Večer tříkrálový (1600) - (Zkrocení zlé ženy: Kateřina, má sestru Bianku. K. je samostatná, svémyslná, ostrá. Obě krásné ale Bianka má základy slušného chování, působí křehce a je o ni obrovský zájem zatímco Kateřiny se všichni bojí. Otec řekne, že Bianku provdá až provdá Kateřinu protože je starší. Do Padovy přijíždí cizinec Petruccio, nabádají ho ke Kateřine, ten souhlasí. On se jí však nezalekne a je na ni stejně ostrý. Jde se bez souhlasu Kateřiny domluvit s jejím otcem o sňatku, ten souhlasí ze zoufalosti, Kateřina odjíždí s Petrucciem. Časem začíná Kateřina krotnout→ dvě nesnesitelné osobnosti se sobě začali přizpůsobovat až našli smysl jak spolu žít. Přichází závěr, kdy Kateřina a Petruccio přijíždí do padova k otci. Pak dochází k situaci, kdy se tři muži Petruccio, král, manžel Bianky vsadí, kdo má poslušnější ženu. Nechají je zavolat, která dřív přijde. Bianka i králova žena vzkážou, že nejsou psi, zatímco Kateřina přijde s dotazem, co manžel žádá. Všichni jsou překvapeni.) Je příznačné, že ve většině Shakespearových komedií vystupují do popředí ženy, hrdinky, které svou energičností, zdravou dravostí a svým optimismem vytvářejí protipól k ženám ze středověké literatury. - vytváří ženské postavy ambiciózní, chytré, nevytváří submisivní postavy, ale silné ženy -Historické hry: Jindřich IV. (1596-1597), Jindřich V. (1599), Jindřich VI. (1589-1592), Richard II. (1595), Richard III. (1593), Julius Caesar (1599) -Romantická tragédie:Romeo a Julie (1595)

Témata, do kterých materiál patří