Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Newtonův mozek

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (41,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Newtonův mozek O díle: Romaneto ve kterém se objevuji prvky fanatičnosti (operace mozku – výměna mozků, cestování časem). Psáno v ich – formě, autor-hl. postava – účastník děje. Častá je přímá řeč, nedokončení výpovědy (autorovo zamyšlení). Autor užívá spisovnou češtinu a termíny. Děj se odehrává chronologicky. Postavy: vypraveč přítel vypraveče Doba a místo děje: bez bližšího časového určení Obsah:Vypravěč v knize popisuje kamarádství se svým spolužákem. Oba studují samostatně přírodní vědy, ale školním studiím se příliš nevěnují. Proto musí opakovat ročník, který také neudělají. Přítel vypravěče odchází na vojnu a v bitvě u Hradce Králové padne. Vypravěč ho tedy jede identifikovat a vidí ho i umírat. Potom se vypraveč vrací domů a podle úmluvy vystrojí příteli zádušní hostinu, na kterou ale žádný z pozvaných přátel nepřijde. Jakmile se roztrpčený vrátí domů navštěvuje ho přítel a zve ho do paláce Kinských. Vypravěč se tam tedy vydává, ale na hradě se nic nekoná a on zde bloudí asi 4 hodiny chodbami poláce. Nakonec východ najde a otevřou se před ním dveře do obrovského sálu, kde jsou za stoly šlechtici, lékaři, kněží, matematici, přírodovědci, vždy v uzavřeném společenství. Představení začíná tím, že přijede rakev. Lékař konstatuje přítelovu smrt, ale přítel se v rakvi posadí, poté vstane a začne přednášet. Ukázka: "Kdybych padl, - netruchli! Sezvi staré naše přátele a připomeňte si mne při plných pohárech!... Vyplníš-li toto mé poslední přání, můžeš býti jist, že tě i potom ještě aspoň jednou – navštívím...“ Zařazení autora: česká literatura 2. poloviny 19. století. - období změn a nových společenských poměrů - 1859 - odvolán Alexandr Bach - bachovský neoabsolutismus - na podzim 1860 vydal císař František Josef II. Říjnový diplom - rámcový císařský zákoník, příslib nového uspořádání monarchie na feudalistickém základě - únor 1861 - přijata Únorová ústava (Schmerlingova) - monarchie se proměňuje v konstituční, uvolní se poměry, ožívá kulturní a politický život, v Čechách založeny "Národní strany" - založil František Palacký se svým zetěm Františkem Vladislavem Riegerem - "Národní listy" - 1. 1. 1861 - založil Julius Greger, zveřejnili český politický program - Národní strana se rozštěpila na dvě křídla staročeši - konzervativní, umírněná část - Palacký, Riefer mladočeši - liberálové - Karel Slavkovský, Julius Greger, Josef Barák; osamostatnili se v roce 1874 - Národní strana svobodomyslná - František Palacký - stať Idea státu Rakouského (1865) - autor zdůrazňoval nutnost sepětí našich zemí s Rakouskou monarchií, protože skýtá záštitu proti německé rozpínavosti; prosazoval austroslavismus - Rakousko zajistí rozvoj slovanským národům, pouze tehdy bude-li monarchie feudalizována; velké naděje pro uskutečnění těchto cílů vzbudila situace po prohrané prusko-rakouské válce, oslabení rakouské říše využili maďaři - 1867 - došlo k rakousko-uherskému vyrovnání, neboli k dualistickému uspořádání říše: předlitavsko (Rakousko, ČR) - přijali ústavu => demokracie; zalitavsko nepřijalo => vyvíjeli se jinak; společné - panovník, vojsko, finance - oživení a rozvoj kulturního života, nově vznikají spolky - zpěvácký spolek Hlahol (1861), Sokol (1862) - zakladatel Miroslav Tyrš - 1862 - rozhodnuto o vybudování prozatímního divadla, 1864 dostavěno, 1. představení hra Král Vukašín (Vítězslav Hálek) - inspirovaná jihoslovanskými dějinami - 1863 - vzniká umělecká beseda - sdružení českých umělců, podporovalo českou tvorbu - 1864 - vznikl Svatobor - organizační a nadační spolek, podporoval spisovatele - 1868 - položen základní kámen ke stavbě Národního divadla - hlavní osobnost Palacký Literární rozvoj - v době absolutismu zavedena tvrdá censura, vydání Kytice (1853) nebo Babičky (1855), jinak literatura skomírala, ovládali ji konzervativní autoři a kritici - Jan Erazin Vocel + Jakub Malý - loajální k monarchii, chtěli pečovat o český jazyk, tvrdili , že by se mělo vycházet z domácích tradic => literatura byla o ničem, tzv. panenská literatura - tento stav se pokusil narušitJ. V. Frič - almanach Lada Niola - 1. signál k rozvoji české literatury -1858 - almanach Máj - zásadní význam, vtiskl podobu literární tvorbě na dlouhá léta; redaktorem almanachu publicista Josef Barák, hlavní podíl měli Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Josef Václav Frič; přispěli Karolina Světlá, Václav Šolc, Rudolf Mayer, Adolf Heyduk => skupinaMájovci - do literatury vstupují provokativně, hlásili se k odkazu K. H. Máchy, vstoupili do literatury jako romanticko-kosmopolitní skupina (oslovili je cizí autoři), odmítali panenskou literaturu, do tvorby postupně pronikal kritický realismus Další autoři: Májovci: Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Jakub Arbes, Karolína Světla Ruchovci:Svatopluk Čech, Eliška Krásnohorská, J. V. Sládek Lumírocvi:Vítězslav Hálek, Julius Zeyer, Jaroslav Vrchlický, J. V. Sládek

Témata, do kterých materiál patří