Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Ostře sledované vlaky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,31 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Název Ostře sledované vlaky proto, že tyto vlaky převážely jídlo, pití, munici, zbraně apod. pro Němce, aby posílili prolomenou německou frontu. Byly to transporty s nákladem zbraní, zásob i vojáků zmrzačených po válce (po cestě vykládali mrtvé, kteří zemřeli po cestě) Touto novelou se autor zařadil do proudu tzv. druhé vlny válečné prózy Na rozdíl od jeho ostatních próz má souvislý děj, je v ní motiv hrdinství, odvážného vlasteneckého činu, jinak u H. neobvyklý (naplnil v ní běžný model těchto próz→ nehrdinský člověk se stává – jaksi proti své vůli, nicméně ze svobodného rozhodnutí k činu – hrdinou; např. A. Lustig – Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, N. Frýd – Krabice živých, J. Otčenášek – Romeo, Julie a tma Literární druh: epika (= jeden ze základních literárních druhů, zaměřuje se především na děj) Literární žánr:tragikomická novela (= střední prozaický žánr, odbočky a popisné pasáže jsou omezeny na minimum, děj spěje k výrazné pointě) Typ vypravěče:ich-forma (1. osoba min. č.; absurdní – vypráví i o své smrti) Čas a místo děje:Děj se odehrává na konci 2. sv. v. (únor 1945) v malé, ale důležité železniční stanici Kostomlaty Jazyk a styl:velmi bohatý j., spisovné, hovorové výrazy, nespisovné, obecná čeština, vulgarismy, zdrobněliny, slang, věty z němčiny, personifikace, básnická přirovnání, knižní výrazy, kakofonie, slova se symbolickou hodnotou, opakování slov; nepatetický styl (H. oslabil heroismus Milošova činu zasazením do groteskní situace); kontrast, tragikomika, erotika, černý humor nekonečný proud řeči→ dlouhé větné celky (i o 20 větách) Kompozice:chronologická + retrospekce (vzpomínky hl. hrdiny); členěno do šesti, názvy neoznačených, kapitol Hlavní myšlenka:Hlavní myšlenkou tohoto díla je kritika druhé světové války. Poukazuje na zbytečné ztráty na životech a jak válka ovlivňuje osudy lidí. Hlavní hrdina není hrdinou v pravém slova smyslu, prožívá svá běžná životní traumata, řeší běžné životní situace odpovídající jeho věku, ale poté chce udělat to, co převyšuje jeho soukromí, velkou nadosobní věc – nasazuje vlastní život. Z individuálního hlediska je jeho smrt absurdní, z obecnějšího hrdinská. (paralela s Na západní frontě klid) Postavy: Miloš Hrma – 22letý maturant, čekal stavu výpravčích, pokusil se o sebevraždu (problémy v sex. oblasti), začíná pracovat v žel. stanici Kostomlaty; citlivý, naivní, zranitelný, obdivuje Hubičku, 1. sex. zkuš. mu dodává sebevědomí a sílu, ale bezy na to umírá – ale Miloš je vyrovnaný, s vnitřním klidem a jistotou smířený se svým osudem Průvodčí Máša – Miloš k ní má milostný vztah, svědkyně jeho „selhání“, v partnerském vztahu aktivnější Výpravčí Hubička – zdá se být lehkomyslný, zapojuje se do odboje, obdivovatel žen, nebojácný, sprosťák, nemá rád Němce Přednosta stanice – vášnivý chovatel holubů, touží po povýšení, ale uniforma od holubího trusu mu to znemožní, nemá rád Hubičku pro jeho záletnictví Paní přednostová – trpělivá, chápající žena, u které Miloš hledá „pomoc z jeho problému“ Zdenička Svatá – telegrafistka, které Hubička orazítkoval zadek Viktoria Freie – Tyrolačka, partyzánka, tajemná, atraktivní, zkušená žena, zbavila Miloše jeho trápení Obsah: Byl rok 1945 a Němci už neovládli prostor nad městečkem, ani nad zemí. Hloubkaři narušili dopravu tak, že ranní vlaky jezdili v poledne, polední večer a večerní v noci. Nepřátelský stíhač přestřelil nad městečkem německou stíhačku tak, že ji ustřelil křídlo, které spadlo do děkanské zahrady, a trup letadla spadl do pole. Po pádu k němu utíkali občané a brali si z něj kusy železa, kdyby je potřebovali. Na pole šel i Milošův tatínek, který sbíral všelijaké železa a harampádí. Miloš se tam jel podívat na kole. Všude se třpytil sníh a pod letadlem zahlédl Miloš lidskou ruku, která tam neležela sama, ale byla tam s celým tělem. Nadcházející den se Miloš vydal po tříměsíčním „záškoláctví“ do práce na vlakové nádraží. Jakmile vylezl z domu, všichni na něj koukali, jak z dveří, tak z oken a on se přál, aby už byl za městem. V ruce držící aktovku si to kráčel přímo k řece, jelikož je tam krásný vzduch, a po té na nádraží. Podle Miloše to v dopravní kanceláři vypadalo stále stejně, předtím než se odešel léčit. Výpravčí Hubička Miloše přivítal a řekl mu, že budou sloužit spolu a že se musí Miloš nechat znovu zaškolit. Potom se výpravčí zeptal kolik je hodin a vyhrnul Milošův rukáv – nepodíval se však na hodinky, ale na jizvy. Miloš se červenal a dělal, že hledá čepici, kterou měl zaprášenou ve skříňce. V 7:30 hod. vstoupil do své dopravní kanceláře pan přednosta. Miloš stál mezi kolejnicemi a cítil, že na něj někdo kouká. Byla to paní přednostová, která na něj hleděla ze sklepního okýnka a přitom krmila husáka. „Eléve Hrmo,“ ozvalo se zvolání z přednostovy kanceláře. Jakmile to Miloš zaslechl, chvátal za přednostou, a když dorazil do jeho kanceláře, tak řekl: „Elév Miloš Hrma se hlásí ve službě!“. Přednosta vyzval Miloše, aby se posadil a potom mu s vyplakanýma očima oznámil, že již na stanici nemají telegrafičku Zdeničku. Pak Miloš vyprávěl přednostovi, jak ho výpravčí Hubička kdysi žádal, aby za něj vzal 2 hodiny služby a poté odešel s jakousi fešnou dámou pijící víno do přednostovy kanceláře. Jakmile toto přednosta uslyšel, rozzlobil se. Miloš však vyprávěl dál: „Avšak o půlnoci jsem slyšel zvuk, jako když šoupejte s rakví… a pak rána! Vběhl jsem dovnitř a tam ležela na kanapi ta dáma, úplně nahá s roztaženýma nohama a pak výpravčí ležel v podvlíkačkách na zemi a pravil: Miloši, špatně jsem chytil kontrafaleš a spadl jsem z oltáře lásky!“. To už se přednosta opravdu rozhněval a podíval se ven z okna na výpravčího, který stál u kolejí. „Takhle ať se válí s děvkama v čekárně a ne v kanceláři svého výpravčího! Tomu praseti vepřovýmu není nic svatý!“, zuřil přednosta. Když si odfuněl a ponadával, pochlubil se Milošovi, že má být povýšen na inspektora státních drah. Po první koleji uháněl plnou rychlostí nákladní vlak. Přednosta otevřel okno a v tu ránu mu do kanceláře vlítli všichni jeho „miláčci“

Témata, do kterých materiál patří